Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης υποτροφιών

Μεταπτυχιακή Εργασία 25797 90 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης υποτροφιών
Συγγραφέας:
Φραγγιαδάκης, Δημήτριος, Ιωάννης
Επιβλέπων καθηγητής:
Μιχαλακέλης, Χρήστος
Περίληψη:
Η εργασία αυτή πραγματεύεται την ανάπτυξη μία διαδικτυακής εφαρμογής για τη διαχείριση
υποτροφιών από ιδρύματα ανά την επικράτεια, η οποία αναπτύχθηκε υπό την αιγίδα του
Study in Greece.
Αυτή τη στιγμή τα ιδρύματα χρησιμοποιούν διάφορες πλατφόρμες για να δημοσιοποιήσουν
τις ανακοινώσεις τους για τις παρεχόμενες υποτροφίες τους. Αυτό δεν αποτελεί τη βέλτιστη
λύση, γιατί δυσχεραίνει το έργο των υποψηφίων στην αναζήτηση της κατάλληλης υποτροφίας.
Έτσι αναπτύχθηκε η πλατφόρμα που αναλύεται σε αυτή τη διπλωματική εργασία.
Οι βασικοί χρήστες αυτής της πλατφόρμας είναι ο γενικός διαχειριστής, τα ιδρύματα και οι
υποψήφιοι. Σε αυτή την πλατφόρμα ένας χρήστης αποκτάει έναν ιδρυματικό λογαριασμό - σε
συνεννόηση με το γενικό διαχειριστή της πλατφόρμας - και έπειτα του δίνεται η δυνατότητα
να διαχειρίζεται εξ’ ολοκλήρου τις υποτροφίες του ιδρύματος, δηλαδή να δημιουργεί, να
προσαρμόζει, να διαγράφει ή να απενεργοποιεί υποτροφίες. Τέλος, οι δυνητικοί υποψήφιοι
μπορούν να αναζητούν την υποτροφία που τους ενδιαφέρει, με βάση διάφορα κριτήρια που
εκείνοι επιλέγουν.
Για να γίνει αυτό το έργο πραγματικότητα, επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί το Django, το οποίο
αποτελεί ένα framework για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, βασισμένο στη γλώσσα
προγραμματισμού Python. Ο κύριος όγκος των δεδομένων μας αποθηκεύεται σε μία σχεσιακή
βάση δεδομένων PostgreSQL. Επίσης επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί το Keycloak, ένα ασφαλές
σύστημα κεντρικής διαχείρισης χρηστών πολλαπλών εφαρμογών.
Τέλος, η εφαρμογή παραμετροποιήθηκε για να λειτουργεί υπό τη μορφή container με τη
χρήση του δημοφιλούς λογισμικού Docker και παράλληλα υλοποιήθηκε ένα αρχείο
configuration για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης με τη χρήση του docker-compose, ενός
λογισμικού για τη διαχείριση εφαρμογών σε containers.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Διαδικτυακές εφαρμογές
Πληροφοριακά συστήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Βάση δεδομένων, Εφαρμογή, Διαδίκτυο
Περιγραφή:
40 σ.,εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

DIMITRIOSFRANGIADAKIS.pdf

1 MB