Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά σε σχέση με την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών

Πτυχιακή Εργασία 7509
Συγγραφέας:
Λεβεντοπούλου, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-08-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ψυχοκοινωνικά Χαρακτηριστικά, Ποιότητα Ζωής και Κοινωνική Υποστήριξη, Πριν, Κατά τη Διάρκεια και Μετά τη Γενική Απαγόρευση (lockdown), σε Φοιτητές στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 25872
Συγγραφέας:
Κουτσούκου, Μαρία, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Η επίδραση της σχέσης των παιδιών με τη μητέρα και τους συνομηλίκους τους στις αντιλήψεις τους για τη φιλία

Μεταπτυχιακή Εργασία 21772
Συγγραφέας:
Ξανθού, Ελένη, Ανδρέας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Ψυχολογική προσέγγιση των αθλητών - άγχος και προσωπικότητα

Μεταπτυχιακή Εργασία 21874
Συγγραφέας:
Παπαναστασίου, Μαγδαληνή, Πέτρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Αντιλήψεις για τη σχέση με τον πατέρα και κοινωνική συμπεριφορά στην ενηλικίωση

Πτυχιακή Εργασία 26332
Συγγραφέας:
Θεοδωρόπουλος, Δημήτριος-Διονύσιος, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Ρύθμιση συναισθημάτων, φιλία, μαθησιακή ετοιμότητα και συμπεριφορά

Πτυχιακή Εργασία 26370
Συγγραφέας:
Μαλισσόβας, Σπυρίδων, Σταύρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες και εθισμός στο διαδίκτυο σε εφήβους και νέους

Πτυχιακή Εργασία 26391
Συγγραφέας:
Αυγέρης, Μάριος-Eυστάθιος, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Εκτελεστικές λειτουργίες παιδιών, εκτελεστικές λειτουργίες μητέρας και αντιλήψεις για τη τυπολογία της μητέρα

Μεταπτυχιακή Εργασία 26406
Συγγραφέας:
Παντινάκη, Σταυρούλα, Χαράλαμπος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Συναισθηματική νοημοσύνη και σχολική επίδοση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 2116
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-04-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Ο ρόλος της έκφρασης συναισθημάτων μέσα στην οικογένεια και της συναισθηματικής νοημοσύνης νεαρών ατόμων στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις

Διδακτορική Διατριβή 6356
Συγγραφέας:
Βουτυρά, Αναστασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Γνωστικά, γλωσσικά και κοινωνικο - συναισθηματικά γνωρίσματα νηπίου με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού σε γενικό νηπιαγωγείο

Μεταπτυχιακή Εργασία 26874
Συγγραφέας:
Καραγιαννίδου, Σοφία, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-11-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Κόπωση συμπόνιας μητέρων παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 26920
Συγγραφέας:
Νίκου, Μαριαλένα, Ανδρέας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-11-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. H διερεύνηση της σχέσης της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης με την ψυχική ανθεκτικότητα

Μεταπτυχιακή Εργασία 26917
Συγγραφέας:
Δήμου, Σοφία, Kωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-11-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Ποικιλία κατανάλωσης τροφίμων σε σχέση με τα καταθλιπτικά συμπτώματα σε ηλικιωμένους άνδρες και γυναίκες: επιδημιολογική μελέτη MEDIS

Πτυχιακή Εργασία 5919
Συγγραφέας:
Μιχελή, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχική υγεία
Ψυχολογία
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Αντιλήψεις και εμπειρίες γονέων χαρισματικών παιδιών για τα χαρισματικά παιδιά τους

Μεταπτυχιακή Εργασία 21205
Συγγραφέας:
Τρίχα, Σοφία, Θεοδόσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19424 Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού 4.0

16. Ο αντίκτυπος του φαινομένου της οργανωσιακής σιωπής στη διαχείριση γνώσης και μεταφοράς καινοτομίας. Μελέτη περίπτωσης οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα

Μεταπτυχιακή Εργασία 21227
Συγγραφέας:
Παναγιωτούνης, Φώτιος, Θεόδωρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Κοινωνική κατανόηση και αναγνώριση συναισθημάτων σε παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού και συνομηλίκους με τυπική ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 20749
Συγγραφέας:
Ιωαννίδου, Αντωνία Θ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Ψυχολογία
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Διερεύνηση της σχέσης της τελειομανίας με τη δημιουργική αυτεπάρκεια και τη δημιουργικότητα των εφήβων

Μεταπτυχιακή Εργασία 20702
Συγγραφέας:
Καρατζάνος, Δημήτριος Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Αποδοχή συνομηλίκων και φιλία και η σχέση τους με τη μοναξιά, την αυτοεκτίμηση και τη σχολική προσαρμογή σε παιδιά δημοτικού σχολείου

Μεταπτυχιακή Εργασία 16762
Συγγραφέας:
Χαϊδεμένου, Αναστασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-09-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Συναισθηματική εκφραστικότητα στην οικογένεια και ενσυναίσθηση μαθητών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες

Μεταπτυχιακή Εργασία 15969
Συγγραφέας:
Τσούδη, Ευαγγελία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0