Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η συμβολή της εικόνας και της κινηματογραφικής τέχνης στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 25970
Συγγραφέας:
Ξανθά, Γεωργία, Απόστολος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ο ρόλος της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στη βιωσιμότητα των φορέων του πολιτισμού. Προβληματισμοί με βάση την ελληνική πραγματικότητα

Μεταπτυχιακή Εργασία 26002
Συγγραφέας:
Μπούρα, Μαριάννα, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Oι απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το αειφόρο σχολείο

Μεταπτυχιακή Εργασία 26021
Συγγραφέας:
Ρούσσου, Ελευθερία-Μαρία, Aντώνιος Αλούσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Διερεύνηση της βιωσιμότητας του αγροτικού παραγωγικού συστήματος της Κύπρου: Μελέτη περίπτωσης η ευρύτερη αγροτική περιοχή Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Διδακτορική Διατριβή 26096
Συγγραφέας:
Στυλιανού, Ανδρέας, Στέλιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-05-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Γεωργική οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή. Η συμβολή του στην βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής

Μεταπτυχιακή Εργασία 25332
Συγγραφέας:
Κωνσταντίνου, Αντρέας, Μάμας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και η αξιοποίησή τους από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως εργαλείο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

Μεταπτυχιακή Εργασία 25593
Συγγραφέας:
Κάκκου, Μαρία Ελένη, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της αστικοποίησης και της ψυχικής ανθεκτικότητας. Η μελέτη περίπτωσης του Δήμου Ζωγράφου

Μεταπτυχιακή Εργασία 25330
Συγγραφέας:
Κινιάκου, Χριστίνα, Ευάγγελος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Η γνώμη των Ελλήνων καταναλωτών για την ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων

Μεταπτυχιακή Εργασία 25857
Συγγραφέας:
Μαρίπας-Πολυμέρης, Γεώργιος, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19426 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση 4.0

9. Η συμβολή του πανεπιστήμιου Στερεάς Ελλάδας στη βιώσιμη ανάπτυξη της Λιβαδειάς και της ευρύτερης περιοχής

Μεταπτυχιακή Εργασία 7035
Συγγραφέας:
Σταθουλόπουλος, Τριαντάφυλλος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανώτατη εκπαίδευση
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Η συμβολή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη τοπική ανάπτυξη του Νομού Πρεβέζης

Μεταπτυχιακή Εργασία 6386
Συγγραφέας:
Πουρνάρα, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης Καρδίτσας

Πτυχιακή Εργασία 10235
Συγγραφέας:
Λαλιώτη, Εμμανουέλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Ανθεκτικότητα: οικονομική σταθερότητα, προσαρμογή και εξέλιξη στην περιφερειακή και τουριστική ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 8202
Συγγραφέας:
Τσακοπούλου, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Συμπεριφορά καταναλωτών ως προς την χρήση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 5460
Συγγραφέας:
Μπουλούμπασης, Αντώνιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Η ανάπτυξη και προβολή του συνεδριακού τουρισμού: η περίπτωση των Δελφών.

Μεταπτυχιακή Εργασία 3866
Συγγραφέας:
Τουρή, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Σχέσεις πόλης και ιερού χώρου: Καλαμπάκα και Μετέωρα, από το παρελθόν στο σήμερα

Πτυχιακή Εργασία 5313
Συγγραφέας:
Ντελλή, Βάϊα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α. και η συμβολή τους στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη: η περίπτωση του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας

Μεταπτυχιακή Εργασία 5124
Συγγραφέας:
Παππά, Αλεξάνδρα Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Ανάλυση εγγείου δυναμικού: περίπτωση μελέτης: πολεοδομική ενότητα 6, Δήμος Αμαρούσιου

Πτυχιακή Εργασία 2950
Συγγραφέας:
Κουνάδη, Ουρανία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Πολυκέντρικοτητα και ελληνική πραγματικότητα: μελέτη της περίπτωσης των πόλεων Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης

Μεταπτυχιακή Εργασία 5836
Συγγραφέας:
Φρέντζου, Ιωάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-05-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Αστική ανάπτυξη και συγκεντρώσεις μεγάλων εμπορικών επιφανειών: η περίπτωση του Δήμου Σπάτων Αττικής

Πτυχιακή Εργασία 9839
Συγγραφέας:
Καρβουνοπούλου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Αστική ανάπτυξη μέσω αστικής ανάπλασης παράκτιων περιοχών: η περίπτωση της Χαλκίδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 8300
Συγγραφέας:
Παπαναστασίου, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Κοινωνιολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0