Μεταπτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 42 7146 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μεταπτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Μεταπτυχιακή Εργασία 21693
Συγγραφέας:
Παπαδήμας, Βασίλειος, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών βάσει της οδηγίας 2015/412/ΕΕ: η περίπτωση της Ελλάδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21728
Συγγραφέας:
Πελεκάνου, Βάγια, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Συλλογή Γεωγραφικών Δεδομένων Υψηλής Ανάλυσης με Αξιοποίηση της Τεχνολογίας Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ): Περιπτωσιολογική Μελέτη (Case Study), ο Αρχαιολογικός Χώρος σε περιοχή του Πόρου της νήσου Κεφαλονιάς

Μεταπτυχιακή Εργασία 21717
Συγγραφέας:
Βιδάλης-Κελαγιάννης, Μιχαήλ, Πέτρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ένα σύνθετο επιστημονικό και νομικοπολιτικό ζήτημα

Μεταπτυχιακή Εργασία 21720
Συγγραφέας:
Ρογδάκης, Γεώργιος, Παντελής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-11
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Αυτόματη ανίχνευση πλοίων σε δορυφορικές εικόνες RADAR : περίπτωση μελέτης συνεχούς παρακολούθησης πλοίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 21725
Συγγραφέας:
Μπούργια, Ελισάβετ, Μιχαήλ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Εκτίμηση της τρωτότητας της ακτογραμμής του κόλπου του Μιραμπέλου-ΒΑ Κρήτη

Μεταπτυχιακή Εργασία 25887
Συγγραφέας:
Καζαντζάκη, Μαρία, Απόστολος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Σχεδιασμός ανασυγκρότησης πόλεων: η περίπτωση του Κόβεντρι και Στάλινγκραντ

Μεταπτυχιακή Εργασία 25916
Συγγραφέας:
Παπακώστας, Παναγιώτης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Δημιουργία μοντέλου εκτίμησης του ενεργειακού αποτυπώματος μετακίνησης οχημάτων με την αξιοποίηση της γεωπληροφορικής: η περίπτωση του δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 7355
Συγγραφέας:
Δήμου, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-22
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και τοπική ανάπτυξη: συσχέτιση λειτουργίας ΣΔΕ και αναβάθμισης επαγγελματικής απασχόλησης εκπαιδευομένων σε αυτά

Μεταπτυχιακή Εργασία 3995
Συγγραφέας:
Ζουγανέλη, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Στατιστική ανάλυση δεδομένων εγκληματικότητας στην Ελλάδα σε επίπεδο περιφέρειας

Μεταπτυχιακή Εργασία 5667
Συγγραφέας:
Καρβέλα, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Διαχείριση φυσικών κινδύνων σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς: περίπτωση μελέτης: φυσικοί κίνδυνοι στην Αρχαία Ολυμπία

Μεταπτυχιακή Εργασία 1594
Συγγραφέας:
Ζάμπα, Ιφιγένεια
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-05-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος σε περίοδο εχθροπραξιών

Μεταπτυχιακή Εργασία 1917
Συγγραφέας:
Μυλωνόπουλος, Δημήτρης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Η Σημασία του Γήινου Αναγλύφου στην Ανάπτυξη της Κατοίκησης στον Μυρρινούντα. Συμβολή Παραγόντων του Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος στην Ανάπτυξη του Αρχαίου Αττικού Δήμου του Μυρρινούντος

Μεταπτυχιακή Εργασία 21202
Συγγραφέας:
Γκικάκη, Μαίρη, Ευάγγελος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Συγκριτική αξιολόγηση ψηφιακών μοντέλων εδάφους. Εμπειρική ανάλυση στο Νομό Ιωαννίνων

Μεταπτυχιακή Εργασία 21184
Συγγραφέας:
Μάκη, Μαρίνα, Ευάγγελος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Εφαρμογή μεθόδων Τηλεπισκόπησης για την χαρτογράφηση της αστικής διάχυσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 21172
Συγγραφέας:
Κόττη, Ιωάννα, Λεονάρδος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Land Ownership and Alternative Land Use Rights in Europe: Experiences from United Kingdom and Greece

Μεταπτυχιακή Εργασία 21199
Συγγραφέας:
Γελδίμη, Μαρία, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Η Διαχείριση της «μεταναστευτικής – προσφυγικής κρίσης» : πεδίο αντιπαράθεσης ή συντονισμένη προσπάθεια

Μεταπτυχιακή Εργασία 21190
Συγγραφέας:
Κατσένιου, Ελένη, Χαράλαμπος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19424 Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού 4.0

18. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο ρόλος της Ελλάδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 20807
Συγγραφέας:
Καλογερά, Μαρία Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις από τους τυφώνες Katrina και Haiyan

Μεταπτυχιακή Εργασία 19420
Συγγραφέας:
Μανωλάκος, Αλέξανδρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Η τρομοκρατία στην Ελλάδα από το 2004 έως το 2014. Η άποψη των πολιτικών κομμάτων και της Ελληνικής Αστυνομίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 19597
Συγγραφέας:
Κοτσιφάκη, Αργυρώ Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πολιτικές επιστήμες (Γενικά)
Κοινωνιολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0