Μεταπτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 42 5704 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μεταπτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Μεταπτυχιακή Εργασία 21693
Συγγραφέας:
Παπαδήμας, Βασίλειος, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών βάσει της οδηγίας 2015/412/ΕΕ: η περίπτωση της Ελλάδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21728
Συγγραφέας:
Πελεκάνου, Βάγια, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Συλλογή Γεωγραφικών Δεδομένων Υψηλής Ανάλυσης με Αξιοποίηση της Τεχνολογίας Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ): Περιπτωσιολογική Μελέτη (Case Study), ο Αρχαιολογικός Χώρος σε περιοχή του Πόρου της νήσου Κεφαλονιάς

Μεταπτυχιακή Εργασία 21717
Συγγραφέας:
Βιδάλης-Κελαγιάννης, Μιχαήλ, Πέτρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ένα σύνθετο επιστημονικό και νομικοπολιτικό ζήτημα

Μεταπτυχιακή Εργασία 21720
Συγγραφέας:
Ρογδάκης, Γεώργιος, Παντελής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-11
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Αυτόματη ανίχνευση πλοίων σε δορυφορικές εικόνες RADAR : περίπτωση μελέτης συνεχούς παρακολούθησης πλοίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 21725
Συγγραφέας:
Μπούργια, Ελισάβετ, Μιχαήλ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Σχεδιασμός και οργάνωση βάσης χαρτογραφικών δεδομένων ιστορικού χάρτη H. H. Kitchener της Νήσου Κύπρου με τη χρήση λογισμικού GIS

Μεταπτυχιακή Εργασία 18084
Συγγραφέας:
Ψαρογιάννης, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Οι επιπτώσεις των αιφνίδιων πλημμυρικών φαινομένων της 15ης Νοεμβρίου 2017 στην ακτογραμμή του κόλπου της Ελευσίνας (Δυτική Αττική, Ελλάδα) με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών

Μεταπτυχιακή Εργασία 23603
Συγγραφέας:
Γρίβα, Διαμαντίνα, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-08-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Μετανάστευση και ισλαμοφοβία: Αποτύπωση των απόψεων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 23595
Συγγραφέας:
Χριστοπούλου, Μαριάνθη, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-08-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19426 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση 4.0

9. Αξιοποίηση παλαιών εικονογραφικών τεκμηρίων για τη παραγωγή ιστορικών γεωχωρικών δεδομένων

Μεταπτυχιακή Εργασία 23586
Συγγραφέας:
Κοιλάκου, Μαρία, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-08-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Φύσεις Αρνητικών Εκπομπών: η φύση ως τεχνολογία στη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή

Μεταπτυχιακή Εργασία 23584
Συγγραφέας:
Παπαματθαιάκης, Γεώργιος, Χαρίλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-08-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19428 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0

11. Η απολιγνιτοποίηση στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης. Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 23610
Συγγραφέας:
Μικρός, Σωτήριος, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Μελέτη της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) στην περιοχή της Θεσσαλίας (Λάρισα-Βόλος)

Μεταπτυχιακή Εργασία 23607
Συγγραφέας:
Παζαΐτη, Κωνσταντίνα, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-08-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Διερεύνηση της επιδεκτικότητας των νοτιοανατολικών ακτών του Ανατολικού Κορινθιακού (Ηραίον-Λέχαιο Κορινθίας) στους παράκτιους φυσικούς κινδύνους

Μεταπτυχιακή Εργασία 24007
Συγγραφέας:
Ροδόπουλος, Χρήστος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Ο ρόλος των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στην εκδήλωση πλημμυρών. Η περίπτωση των ρεμάτων Σούρες και Αγίας Αικατερίνης στο Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 24037
Συγγραφέας:
Μαρούδη, Χαραλαμπία, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωλογία
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Συγχώνευση και ταξινόμηση υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας οπτικών και SAR εικόνων

Μεταπτυχιακή Εργασία 24207
Συγγραφέας:
Πάνος, Κωνσταντίνος, Φίλιππος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-12-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Δημιουργία Πλατφόρμας Ανοικτού Κώδικα γεωχωρικών δεδομένων για την περιοχή μελέτης του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Μεταπτυχιακή Εργασία 24055
Συγγραφέας:
Μυτακίδης, Κωνσταντίνος, Στέφανος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Έθνος και εθνικές μειονότητες: Η μελέτη της γενοκτονίας των Αρμενίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 24058
Συγγραφέας:
Πηγαδάς, Αθανάσιος-Αλέξανδρος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Ιστορική γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Η σύγχρονη πραγματικότητα των ΓΤΟ: Μελέτη περίπτωσης των απόψεων των γεωπόνων - μελών αγροτικών συνεταιρισμών

Μεταπτυχιακή Εργασία 24092
Συγγραφέας:
Τζίγκου, Αθηνά, Σωτήριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Η Γεωγραφία της Εκπαίδευσης : Γεωγραφική κατανομή και ροές των επιτυχόντων των πανελλήνιων εξετάσεων. Εμπειρική ανάλυση για τα έτη 2017-2019

Μεταπτυχιακή Εργασία 24244
Συγγραφέας:
Σιδηροπούλου, Τριανταφυλλιά, Λάζαρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-12-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19428 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0

20. Εκτίμηση ευαισθησίας στους παράκτιους κινδύνους για το νησί της Ζακύνθου με τη μέθοδο του δείκτη παράκτιας τρωτότητας (CVI)

Μεταπτυχιακή Εργασία 24622
Συγγραφέας:
Ζαμπάζας, Γεώργιος, Διονύσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0