Μεταπτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 42 8925 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μεταπτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία_ Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Ελληνικό Σχέδιο

Μεταπτυχιακή Εργασία 25927
Συγγραφέας:
Ζήσης, Γεώργιος, Φώτιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Το πρόβλημα συνύπαρξης καλλιέργειας

Μεταπτυχιακή Εργασία 25934
Συγγραφέας:
Ιφόγλου, Μαρία, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Χωροθέτηση και Οργάνωση Νοσοκομειακών Μονάδων: Διαδικασίες εκκένωσης και η μελέτη περίπτωσης του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου

Μεταπτυχιακή Εργασία 25975
Συγγραφέας:
Καλογεροπούλου, Γεωργία, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Εκτίμηση ακραίας πλημμυρικής παροχής στη λεκάνη απορροής του ρέματος Γιαννούλας (Θριάσιο Πεδίο)

Μεταπτυχιακή Εργασία 25980
Συγγραφέας:
Στέφου, Ανδρέας, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Ηφαιστειακή δραστηριότητα και συστήματα παρακολούθησης – Η περίπτωση των ηφαιστείων της Σαντορίνης και της Αίτνας

Μεταπτυχιακή Εργασία 26016
Συγγραφέας:
Καρέζου, Σαβίνα, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας σε περιβάλλον GIS για τη λεκάνη απορροής του ρέματος Μορτερή στην Εύβοια

Μεταπτυχιακή Εργασία 26053
Συγγραφέας:
Καραμούστου, Παναγιώτα, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου σε καμένες εκτάσεις της Βόρειας Εύβοιας, Λεκάνη απορροής Ξηροποτάμου

Μεταπτυχιακή Εργασία 26059
Συγγραφέας:
Ταμπουράκη, Γεωργία, Χαρίτων
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Χρήση ΣΓΠ για την αξιολόγηση της επίδρασης των γεωκινδύνων στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 26090
Συγγραφέας:
Γεράρδης, Ιωάννης, Λεωνίδας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Ανθεκτικότητα: οικονομική σταθερότητα, προσαρμογή και εξέλιξη στην περιφερειακή και τουριστική ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 8202
Συγγραφέας:
Τσακοπούλου, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Νέες κοινωνικοοικονομικές μεταβολές των κεντρικών περιοχών της πόλης: Η περίπτωση της περιοχής Μεταξουργείο – Γκάζι στην Αθήνα

Μεταπτυχιακή Εργασία 6114
Συγγραφέας:
Γιαννακοπούλου, Μαριάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Το φαινόμενο της αστικής διάχυσης: ευρωπαϊκές εμπειρίες και ελληνική πραγματικότητα

Μεταπτυχιακή Εργασία 6687
Συγγραφέας:
Μπακαλάκος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Πολιτιστικά Μέγα-Γεγονότα και οι χωρικές επιδράσεις τους στις Ευρωπαϊκές πόλεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 6257
Συγγραφέας:
Κανελλοπούλου, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Μητροπολιτική ανάπτυξη και αστικός ανταγωνισμός, ιστορική μνήμη, τοπόσημα στο σύγχρονο Βερολίνο

Μεταπτυχιακή Εργασία 2587
Συγγραφέας:
Γαβριηλίδου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Πολυκέντρικοτητα και ελληνική πραγματικότητα: μελέτη της περίπτωσης των πόλεων Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης

Μεταπτυχιακή Εργασία 5836
Συγγραφέας:
Φρέντζου, Ιωάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-05-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Ασφάλεια πόλεων: ιδιωτικοποίηση και επιπτώσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 2767
Συγγραφέας:
Παπαγεωργοπούλου, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας στην πολιτική προστασία: ρόλος – οργάνωση - συντονισμός: μελέτη περίπτωσης: Δημοτική Αστυνομία Δήμου Πειραιά

Μεταπτυχιακή Εργασία 5609
Συγγραφέας:
Βασιλικός, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Διερεύνηση για τη δημιουργία οντολογίας του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 8326
Συγγραφέας:
Γρηγορίου, Ευγενία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Ο μηχανισμός διαχείρισης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της κλιματικής αλλαγής

Μεταπτυχιακή Εργασία 5171
Συγγραφέας:
Μπόσινα, Κυριακή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Κλιματική αλλαγή και αντιπλημμυρική προστασία: η περίπτωση της Ολλανδίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 6950
Συγγραφέας:
Ζούνη, Σταυρούλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Ανάπτυξη συστήματος υπολογισμού δείκτη παράκτιας τρωτότητας με τη χρήση της γεωπληροφορικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 7284
Συγγραφέας:
Χαλκιάς, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Κλιματολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0