Χρήση ΣΓΠ για την αξιολόγηση της επίδρασης των γεωκινδύνων στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 26090 75 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Χρήση ΣΓΠ για την αξιολόγηση της επίδρασης των γεωκινδύνων στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου
Συγγραφέας:
Γεράρδης, Ιωάννης, Λεωνίδας
Επιβλέπων καθηγητής:
Χαλκιάς, Χρίστος
Περίληψη:
Στη σημερινή εποχή οι φυσικές καταστροφές επηρεάζουν εκατομμύρια ζωές παγκοσμίως κάθε χρόνο. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, είναι αποτέλεσμα της άμεσης επαφής του ανθρώπινου στοιχείου με τη γήινη επιφάνεια, γεγονός που το καθιστά επιρρεπές σε γεωκινδύνους και σε εδαφικές αστοχίες όπως για παράδειγμα σε πιθανή ενεργοποίηση κατολισθήσεων. Μεταξύ άλλων, μια από τις ανθρώπινες υποδομές που συχνά δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις των γεωκινδύνων είναι τα δίκτυα των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου.
Αντικείμενο της παρούσας διατριβής, αποτέλεσε ο σχεδιασμός των προδιαγραφών για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει όλες εκείνες τις χωρικές πληροφορίες που απαιτούνται για τις μεθόδους αποτίμησης της επίδρασης των φυσικών κινδύνων, συγχρόνως με την αντίστοιχη οργάνωση που απαιτείται για την συγκέντρωση, ταξινόμηση και επεξεργασία τους από τα εργαλεία ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS).
Σε εφαρμογή των ανωτέρω, γίνεται εκτίμηση της επίδρασης ενός φυσικού κινδύνου όπως αυτός της κατολίσθησης για μία συγκεκριμένη περιοχή διέλευσης αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου. Ο τελικός βαθμός επιδεκτικό-τητας αποδόθηκε τόσο μέσω του δείκτη επιδεκτικότητας LSI (Landslide Susceptibility Index), όσο και με τη χρήση της πολυκριτηριακής ανάλυσης. Τα δε αποτελέσματα παρουσιάζονται με τη χρήση θεματικών χαρτών και εξάγονται τα ανάλογα συμπεράσματα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Διαχείριση κινδύνου
Αέριο, Φυσικό
Φυσικές καταστροφές
Λέξεις-κλειδιά:
ΓΣΠ, Αγωγοί φυσικού αερίου, Γεωκίνδυνοι
Περιγραφή:
127 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

IOANNISGERARDIS_.pdf

13 MB