Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Προσεγγίσεις της ενδυμασίας στο πλαίσιο των μαθημάτων της Οικιακής Οικονομίας στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Πτυχιακή Εργασία 9023
Συγγραφέας:
Κεκεριοπούλου, Αθηνά
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-05-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Συμμετοχικές διδακτικές προσεγγίσεις και επικοινωνία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: απόψεις και στάσεις ελλήνων φοιτητών

Μεταπτυχιακή Εργασία 6996
Συγγραφέας:
Πονήρη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Ανώτατη εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Ανάπτυξη και διαμόρφωση πρακτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας

Πτυχιακή Εργασία 8867
Συγγραφέας:
Βουδούρη, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Σχέσεις αυτεπάρκειας και τριαρχικών επιδόσεων των μαθητών

Πτυχιακή Εργασία 8230
Συγγραφέας:
Ρούσα, Αμαλία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-08-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Συνείδηση, νόηση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. «Τροφή για Σκέψη και για Δράση»: εκπαιδευτικό υλικό για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 2075
Συγγραφέας:
Μπενετάτου, Γαλήνη Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-05-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Μύθοι ζώων και θεατρική πράξη: σύγχρονα εγχειρήματα και οι παιδαγωγικές τους λειτουργίες

Μεταπτυχιακή Εργασία 10134
Συγγραφέας:
Καραγιάννη, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Τέχνες (Γενικά)
Εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Η εφαρμογή του PROJECT ως διδακτικής μεθόδου και ως μέσου αξιολόγησης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών στόχων της στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της Ελλάδας από τη σκοπιά των εκπαιδευομένων

Μεταπτυχιακή Εργασία 2830
Συγγραφέας:
Καραγεώργου, Ελισσάβετ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-05-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Η δημιουργική γραφή σε μαθητές Δημοτικού

Μεταπτυχιακή Εργασία 3533
Συγγραφέας:
Ιωαννίδου, Ασημίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Η δημιουργική σκέψη μέσα στο ΔΕΠΠΣ και το βιβλίο της Οικιακής Οικονομίας της Α’ Γυμνασίου

Πτυχιακή Εργασία 7155
Συγγραφέας:
Αθανασίου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Μελέτη εφαρμογής δημιουργικών δραστηριοτήτων στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας (Β΄ Γυμνασίου)

Πτυχιακή Εργασία 1841
Συγγραφέας:
Μαππουρίδου, Ρεβέκκα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Αυτεπάρκεια και τριαρχική νοημοσύνη εφήβων μαθητών

Μεταπτυχιακή Εργασία 5750
Συγγραφέας:
Βαρελάς, Φώτιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Η θεωρία της Τριαρχικής Νοημοσύνης στην Οικιακή Οικονομία: απόψεις και στάσεις μαθητών

Πτυχιακή Εργασία 10193
Συγγραφέας:
Μερτζάνη, Ιωάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Συνείδηση, νόηση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Μορφές διδασκαλίας σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία στην πόλη της Λάρισα

Πτυχιακή Εργασία 3375
Συγγραφέας:
Μάτη, Σοφία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Πτυχιακή Εργασία 14532
Συγγραφέας:
Μόρφα, Ελένη
Ρίζου, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Οικιακή οικονομία
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Μελέτη της επίδοσης των μαθητών στις φυσικές επιστήμες αναφορικά με τα κίνητρα και την ενεργό συμμετοχή: Ανάλυση δεδομένων PISA 2015

Μεταπτυχιακή Εργασία 19658
Συγγραφέας:
Μωραγιάννη, Μαρία Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Επιστήμη (Γενικά)
Φυσική
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Καλλιέργεια των εκτελεστικών λειτουργιών μέσω διαμορφωτικής αξιολόγησης στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων: Ένα πρόγραμμα παρέμβασης σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου

Μεταπτυχιακή Εργασία 19765
Συγγραφέας:
Τουρή, Αναστασία Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Μαθηματικά
Εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την παιδαγωγική προσέγγιση

Μεταπτυχιακή Εργασία 19813
Συγγραφέας:
Καρρά, Κωνσταντίνα Λ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Η συγγραφή του διδακτικού βιβλίου: η περίπτωση της οικιακής οικονομίας

Πτυχιακή Εργασία 14538
Συγγραφέας:
Νεοφύτου, Εύα
Ορφανίδου, Χρυστάλλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
1998-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Παιδαγωγικές αντιλήψεις των Τριών Ιεραρχών και η επίδραση τους στην αγωγή

Πτυχιακή Εργασία 14458
Συγγραφέας:
Γεωργιάδου, Φανή
Αντωνίου, Ιωάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
1998-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Φιλοσοφία. Ψυχολογία. Θρησκεία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Επιβράβευση και τιμωρία ως παιδαγωγικά μέσα του σχολείου

Πτυχιακή Εργασία 14414
Συγγραφέας:
Ανδρέου, Ελένη
Ιωάννου, Στέλλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
1998
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0