Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης βάρους για υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά

Διδακτορική Διατριβή 3978
Συγγραφέας:
Μπαθρέλλου, Ειρήνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός ενός δικτύου προαγωγής της υγιεινής διατροφής παιδιών και εφήβων σε επίπεδο κοινότητας

Διδακτορική Διατριβή 6031
Συγγραφέας:
Ρίσβας, Γρηγόριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Διαχρονική εξέλιξη δεικτών ανάπτυξης, επιπολασμού της παχυσαρκίας, δεικτών αθλητικών ικανοτήτων και διατροφικών συνηθειών σε μαθητές Α'θμιας εκπαίδευσης σε πανελλαδικό δείγμα: αξιοποίηση των συμπερασμάτων στο μάθημα της φυσικής αγωγής

Διδακτορική Διατριβή 6913
Συγγραφέας:
Τάμπαλης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-01-28
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Αλληλεπιδράσεις γονιδίων και διατροφικών παραγόντων στην παιδική παχυσαρκία

Διδακτορική Διατριβή 9509
Συγγραφέας:
Ντάλλα, Ιωάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-05-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Παράγοντες κινδύνου για σιδηροπενική αναιμία σε παιδιά 12-24 μηνών στη Θεσσαλία

Διδακτορική Διατριβή 9933
Συγγραφέας:
Τύμπα Ψυρροπούλου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Αξιολόγηση δεικτών ανάπτυξης και παχυσαρκίας παιδιών σχολικής ηλικίας και των αντιλήψεων των γονέων τους, για τη δημιουργία δεικτών κινδύνου παιδικής παχυσαρκίας

Διδακτορική Διατριβή 5511
Συγγραφέας:
Μανιός, Γιάννης
Μπιρμπίλης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Διατροφική κατάσταση σε δείγμα νεαρού πληθυσμού στην Ελλάδα: μελέτη παραμέτρων που επηρεάζουν τα επίπεδα ομοκυστεΐνης

Διδακτορική Διατριβή 9664
Συγγραφέας:
Παπουτσάκη, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Η επίδραση της κατανάλωσης καφέ στο ενεργειακό ισοζύγιο και σε δείκτες που σχετίζονται με την όρεξη και τη φλεγμονή εθελοντών

Διδακτορική Διατριβή 5820
Συγγραφέας:
Γαβριέλη, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-01-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Στερεότυπα κατανάλωσης τροφής και εικόνας σώματος στα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Αποτίμηση μέσα από τις σειρές κινουμένων σχεδίων για παιδιά

Διδακτορική Διατριβή 23465
Συγγραφέας:
Τζούτζου, Μήλια, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Διακυβέρνηση Κινδύνων/Περίπτωση Μελέτης: Υγιεινή και Ασφάλεια και Έρευνα-Διάσωση σε Πλατφόρμες Άντλησης Υδρογονανθράκων στην Ελληνική Περιοχή Έρευνας- Διάσωσης

Διδακτορική Διατριβή 23480
Συγγραφέας:
Λιαρόπουλος, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Γνωσιακές τεχνικές διαχείρισης για την αύξηση της αποδοχής των αυτόνομων οχημάτων

Διδακτορική Διατριβή 23572
Συγγραφέας:
Παναγιωτόπουλος, Ηλίας, Ευθύμιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-08-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Κυρίαρχο Στυλ Ηγεσίας σε Στρατιωτική Υπηρεσία με Ιεραρχική Οργανωσιακή Δομή

Διδακτορική Διατριβή 23931
Συγγραφέας:
Στέφου, Θεόδωρος, Στέφανος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου για παχυσαρκία και σακχαρώδη διαβήτη σε παιδιά και ενήλικες στην Ευρώπη

Διδακτορική Διατριβή 24120
Συγγραφέας:
Μαυρογιάννη, Χριστίνα, Ευστράτιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-12-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Ανάπτυξη επιδημιολογικού μοντέλου για τον ρόλο του φύλου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικούς, κλινικούς και περιβαλλοντικούς προσδιοριστές, καθώς και πολιτικές υγείας

Διδακτορική Διατριβή 24099
Συγγραφέας:
Κούβαρη, Ματίνα Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Διαχείριση δικτύου υδάτινων τόπων και περιφερειακή ανάπτυξη. Μελέτη περίπτωσης: Η Πελοπόννησος

Διδακτορική Διατριβή 24187
Συγγραφέας:
Κρασοπούλου, Μαρία, Αλέξανδρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-12-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Το αναπτυξιακό πλαίσιο του θρησκευτικού τουρισμού στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας

Διδακτορική Διατριβή 24184
Συγγραφέας:
Λαχλάλι, Λαρμπί Παναγιώτης, Aχμέτ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-12-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Ηγεσία Εταιρικής Διακυβέρνησης και Επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α). Διερεύνηση της συμβολής τους σε Ελληνικές Επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης

Διδακτορική Διατριβή 24229
Συγγραφέας:
Παναγιωτακοπούλου, Κωνσταντίνα, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-12-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Κλιματικές και Περιβαλλοντικές μεταβολές κατά το Άνω Πλειστόκαινο-Ολόκαινο στην Ελλάδα: Ενδείξεις από παγετώδεις διεργασίες και πολλαπλές ιζηματολογικές καταγραφές

Διδακτορική Διατριβή 24271
Συγγραφέας:
Λεονταρίτης, Άρης-Δημήτριος, Μιχαήλ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-01-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας παρέμβασης διατροφής και φυσικής δραστηριότητας για τη βελτίωση συμπεριφορών υγείας και την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Ευρώπη

Διδακτορική Διατριβή 24254
Συγγραφέας:
Λαμπρινού, Χριστίνα Πωλίνα, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-12-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Μελέτη αλληλεπίδρασης της σκόνης φυσικής προέλευσης με το ατμοσφαιρικό περιβάλλον

Διδακτορική Διατριβή 24858
Συγγραφέας:
Τσαρπαλής, Κωνσταντίνος, Κυριάκος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-06-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Μετεωρολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0