Τουριστική ανάπτυξη και τοπική αγροδιατροφή. Η περίπτωση του γαστρονομικού τουρισμού στη Σαντορίνη

Διδακτορική Διατριβή 26092 31 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τουριστική ανάπτυξη και τοπική αγροδιατροφή. Η περίπτωση του γαστρονομικού τουρισμού στη Σαντορίνη
Συγγραφέας:
Τσακοπούλου, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σκορδίλη, Σοφία
Περίληψη:
Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η σχέση του τουρισμού, και ειδικότερα του γαστρονομικού τουρισμού, με το τοπικό σύστημα αγροδιατροφής. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι δυνατές οι συνέργειες μεταξύ του τοπικού αγροδιατροφικού και του τουριστικού τομέα στο περιβάλλον των τουριστικά ανεπτυγμένων μικρών ελληνικών νησιών. Επιχειρεί να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με: α) τις δυνατότητες διασύνδεσης του συμβατικού τουριστικού προτύπου με το τοπικό αγροδιατροφικό σύστημα, β) τα όρια της στρατηγικής για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού ως εναλλακτική οδό βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με σκοπό την υπέρβαση των προβλημάτων στα οποία προσέκρουσαν τόσο το συμβατικό τουριστικό πρότυπο όσο και το συμβατικό αγροδιατροφικό σύστημα, γ) τις ευκαιρίες και τις δυσχέρειες για την ανάπτυξη των συνεργειών στο ιδιαίτερο περιβάλλον των τουριστικά ανεπτυγμένων νησιών, δ) τον ορισμό του τοπικού ως πεδίο διαπραγμάτευσης για τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινότητα, καθώς και ε) τις αναγκαίες κατευθύνσεις πολιτικής.
Η διατριβή βασίζεται στην ερευνητική στρατηγική της θεωρητικά ενημερωμένης εμπειρικής έρευνας πεδίου. Το θεωρητικό σκέλος υιοθετεί την ολιστική προσέγγιση της ανθρωπογεωγραφίας υπό το πρίσμα της οποίας αναλύονται η ανάπτυξη του συμβατικού τουριστικού προτύπου και η αμφισβήτησή του, η ανάδυση των επιμέρους μορφών του γαστρονομικού τουρισμού, η χωρική και κοινωνική ενθήκευση των τοπικών συστημάτων αγροδιατροφής και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των δύο τομέων για τη δημιουργία τοπικής προστιθέμενης αξίας. Η επισκόπηση της ακαδημαϊκής συζήτησης συμπληρώνεται με την εξέταση των σχετικών πολιτικών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η έρευνα πεδίου σε έναν εμβληματικό ελληνικό προορισμό, τη Σαντορίνη, ανέδειξε τη σημασία του μεγέθους της τουριστικής αγοράς για την διαμόρφωση υπηρεσιών γαστρονομικού τουρισμού στο ιδιαίτερο περιβάλλον της μικρής νησιωτικής οικονομίας, τις αποκλίνουσες μεταξύ τους στρατηγικές που αναπτύσσουν γύρω από τον γαστρονομικό τουρισμό οι τοπικοί εταίροι και τις δυνατότητες εναρμόνισης του γαστρονομικού τουρισμού με τα χαρακτηριστικά της νησιωτικής αγροτικής παραγωγής.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-05-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Τουρισμός και γαστρονομία
Τουρισμός - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
γαστρονομικός τουρισμός, Σαντορίνη, βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, τοπική αγροδιατροφή, νησιωτικότητα
Περιγραφή:
424 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KonstantinaTsakopoulou.pdf

6 MB