Διδακτορικές Διατριβές

Συλλογή 47 2472 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διδακτορικές Διατριβές

Φίλτρα

 

1. Μοντελο-κεντρική Σχεδίαση Συστημάτων με επίγνωση της Παρεχόμενης Ποιότητας Υπηρεσίας βασισμένη στη Γλώσσα Μοντελοποίησης Συστημάτων

Διδακτορική Διατριβή 25634
Συγγραφέας:
Κοτρώνης, Χρήστος, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-02-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Μοντελοποίηση Τηλεπικοινωνιακών Δομικών Στοιχείων που βασίζονται στην Τεχνολογία Οπτικών Μικροδακτυλίων

Διδακτορική Διατριβή 22817
Συγγραφέας:
Δόγκας, Λεωνίδας, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-12-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Model-Based Enterprise Information System Design: A SysML-based approach

Διδακτορική Διατριβή 19924
Συγγραφέας:
Τσαδήμας, Ανάργυρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-01-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Μηχανική υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Διερεύνηση ευαισθησίας και ειδικότητας σύνθετων κλιμάκων αποτελούμενων από διακριτές ή συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, με εφαρμογές σε μοντέλα προσοσμοιώσεων

Διδακτορική Διατριβή 21466
Συγγραφέας:
Μπερσίμης, Φραγκίσκος, Γεράσιμος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Ontology Based Framework for E-Government Regulatory Requirements Compliance

Διδακτορική Διατριβή 25278
Συγγραφέας:
Hasan, Mohammad Mahmudul, Md.Abdul Bari Palan
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-09-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Ανάλυση στρατηγικών τιμολόγησης υπηρεσιών νέφους υλικοτεχνικής υποδομής (IaaS)

Διδακτορική Διατριβή 23381
Συγγραφέας:
Φιλιοπούλου, Ευαγγελία, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-06-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Γνωσιακές τεχνικές διαχείρισης για την αύξηση της αποδοχής των αυτόνομων οχημάτων

Διδακτορική Διατριβή 23572
Συγγραφέας:
Παναγιωτόπουλος, Ηλίας, Ευθύμιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-08-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Σύνθεση διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω σχεδιασμού ενεργειών

Διδακτορική Διατριβή 4697
Συγγραφέας:
Χατζή, Ουρανία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-06
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Μία Μοντελοστρεφής Προσέγγιση για την Αυτοματοποίηση της Προσομοίωσης SysML Μοντέλων Συστημάτων

Διδακτορική Διατριβή 17762
Συγγραφέας:
Κάπος, Γεώργιος-Δημήτριος, Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-09-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Ανάλυση σε πραγματικό χρόνο δεδομένων κινητικότητας και ειδικά η ανάπτυξη μεθοδολογιών για την αποτελεσματική ανίχνευση μη αναμενόμενων συμπεριφορών και την κατηγοριοποίηση τροχιών

Διδακτορική Διατριβή 26110
Συγγραφέας:
Κοντόπουλος, Ιωάννης, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-06-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0