Διδακτορικές Διατριβές

Συλλογή 47 3547 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διδακτορικές Διατριβές

Φίλτρα

 

1. Ανάλυση σε πραγματικό χρόνο δεδομένων κινητικότητας και ειδικά η ανάπτυξη μεθοδολογιών για την αποτελεσματική ανίχνευση μη αναμενόμενων συμπεριφορών και την κατηγοριοποίηση τροχιών

Διδακτορική Διατριβή 26110
Συγγραφέας:
Κοντόπουλος, Ιωάννης, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-06-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Μελέτη για την ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης ερωτημάτων σε κατανεμημένα (χωροχρονικά) συστήματα βάσεων δεδομένων

Διδακτορική Διατριβή 26153
Συγγραφέας:
Μακρής, Αντώνιος, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Μοντελο-κεντρική Σχεδίαση Συστημάτων με επίγνωση της Παρεχόμενης Ποιότητας Υπηρεσίας βασισμένη στη Γλώσσα Μοντελοποίησης Συστημάτων

Διδακτορική Διατριβή 25634
Συγγραφέας:
Κοτρώνης, Χρήστος, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-02-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Ενδιάμεσο Λογισμικό Αυτοελέγχου Κόμβων Ομίχλης: Προς Αυτόνομη Λήψη Αποφάσεων Σε Αποικίες Ομίχλης

Διδακτορική Διατριβή 26523
Συγγραφέας:
Νικολόπουλος, Βασίλειος, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-09-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19424 Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού 4.0

5. Συστήματα Συστάσεων με Εφαρμογές στον Πραγματικό Κόσμο

Διδακτορική Διατριβή 26997
Συγγραφέας:
Σαρδιανός, Χρήστος, Αριστείδης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-03-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Μοντελοποίηση Τηλεπικοινωνιακών Δομικών Στοιχείων που βασίζονται στην Τεχνολογία Οπτικών Μικροδακτυλίων

Διδακτορική Διατριβή 22817
Συγγραφέας:
Δόγκας, Λεωνίδας, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-12-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Model-Based Enterprise Information System Design: A SysML-based approach

Διδακτορική Διατριβή 19924
Συγγραφέας:
Τσαδήμας, Ανάργυρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-01-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Μηχανική υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Διερεύνηση ευαισθησίας και ειδικότητας σύνθετων κλιμάκων αποτελούμενων από διακριτές ή συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, με εφαρμογές σε μοντέλα προσοσμοιώσεων

Διδακτορική Διατριβή 21466
Συγγραφέας:
Μπερσίμης, Φραγκίσκος, Γεράσιμος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Ontology Based Framework for E-Government Regulatory Requirements Compliance

Διδακτορική Διατριβή 25278
Συγγραφέας:
Hasan, Mohammad Mahmudul, Md.Abdul Bari Palan
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-09-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Ανάλυση στρατηγικών τιμολόγησης υπηρεσιών νέφους υλικοτεχνικής υποδομής (IaaS)

Διδακτορική Διατριβή 23381
Συγγραφέας:
Φιλιοπούλου, Ευαγγελία, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-06-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Γνωσιακές τεχνικές διαχείρισης για την αύξηση της αποδοχής των αυτόνομων οχημάτων

Διδακτορική Διατριβή 23572
Συγγραφέας:
Παναγιωτόπουλος, Ηλίας, Ευθύμιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-08-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Σύνθεση διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω σχεδιασμού ενεργειών

Διδακτορική Διατριβή 4697
Συγγραφέας:
Χατζή, Ουρανία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-06
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Μία Μοντελοστρεφής Προσέγγιση για την Αυτοματοποίηση της Προσομοίωσης SysML Μοντέλων Συστημάτων

Διδακτορική Διατριβή 17762
Συγγραφέας:
Κάπος, Γεώργιος-Δημήτριος, Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-09-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Αξιολόγηση της καταλληλότητας της γλώσσας μοντελοποίησης CMMN για Διαδικασίες Έντασης-γνώσης

Διδακτορική Διατριβή 27307
Συγγραφέας:
Ρούτης, Ιωάννης, Τηλέμαχος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Αξιολόγηση των παραγόντων επιτυχίας των αγορών ανατρεπτικών τεχνολογιών

Διδακτορική Διατριβή 28003
Συγγραφέας:
Μητροπούλου, Περσεφόνη, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-10-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Μεγιστοποίηση της εξέργειας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και Διαδικτύου των Πραγμάτων προς την επίτευξη ενός “πράσινου” σχεδίου λειτουργίας πλοίων

Διδακτορική Διατριβή 28196
Συγγραφέας:
Κακλής, Δημήτρης, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-10-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Κριτική σκέψη και Πληροφορική: ανάλυση των εγχειριδίων Πληροφορικής Γενικής Παιδείας και Επιλογής του ελληνικού Γενικού Λυκείου και διερεύνηση των απόψεων μαθητών και εκπαιδευτικών Πληροφορικής γι’ αυτά

Διδακτορική Διατριβή 28386
Συγγραφέας:
Οικονομίδης, Ιωάννης, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-11-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Ένα Ευφυές Πλαίσιο για την Τεχνοοικονομική Ανάλυση στις Υπηρεσίες Cloud

Διδακτορική Διατριβή 28391
Συγγραφέας:
Φραγκιαδάκης, Γιώργος, Μιχαήλ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-11-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Αποτίμηση της διάχυσης της εκπαιδευτικής καινοτομίας με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Διδακτορική Διατριβή 28785
Συγγραφέας:
Αϊβαζίδου, Μαρίνα, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Μαθηματικός εγγραμματισμός στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Διερεύνηση των ικανοτήτων μαθηματικού εγγραμματισμού και των παραγόντων που σχετίζονται με αυτές.

Διδακτορική Διατριβή 28855
Συγγραφέας:
Νόλκα, Ελένη, Θωμάς
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-04-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0