Ένα Ευφυές Πλαίσιο για την Τεχνοοικονομική Ανάλυση στις Υπηρεσίες Cloud

Διδακτορική Διατριβή 28391 294 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ένα Ευφυές Πλαίσιο για την Τεχνοοικονομική Ανάλυση στις Υπηρεσίες Cloud
Συγγραφέας:
Φραγκιαδάκης, Γιώργος, Μιχαήλ
Επιβλέπων καθηγητής:
Μιχαλακέλης, Χρήστος
Περίληψη:
Το γρήγορα εξελισσόμενο τοπίο των υπηρεσιών νέφους έχει δημιουργήσει ένα περίπλοκο πλέγμα κοστολόγησης που δημιουργεί προκλήσεις για τους καταναλωτές που αναζητούν οικονομικά αποδοτικές λύσεις. Μέσα σε αυτή την πολυπλοκότητα, η παρούσα διατριβή εισάγει μια πρωτότυπη συνεισφορά - Το Πλαίσιο Κοστολόγησης Cloud PriceOPS. Σχεδιασμένο ως μια πολυ-μεθοδολογική προσέγγιση, το πλαίσιο λειτουργεί πάνω σε τρεις άξονες και μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, όπως IaaS, CaaS και PaaS, που περιγράφονται από ένα μεγάλο σύνολο κοινών αλλά και διακριτών χαρακτηριστικών. Οι άξονες πάνω στους οποίους αναπτύχθηκε το πλαίσιο αφορούν την διερεύνηση της τιμολογιακής πολιτικής, το συγκριτικό κόστος υπηρεσιών νέφους και την εξέλιξη τιμών υπηρεσιών νέφους.

Για την υλοποίηση του έχουν υλοποιηθεί σε ένα ενιαίο προγραμματιστικό περιβάλλον βιβλιοθήκες ευριστικών μεθόδων για τη δημιουργία δείκτη τιμών με τη χρήση μεθόδων ηδονικών μοντέλων τιμών (hedonic indicies), μεθόδων ομαδοποίησης (clustering) για τη σύγκριση ως προς την τιμή προϊόντων διαφορετικών παρόχων καθώς αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για μελέτη εξέλιξης τιμών με βάση ιστορικά δεδομένα. Η επιλογή συγκεκριμένων μεθόδων για την επίλυση των επιμέρους ζητημάτων βασίζεται στην τρέχουσα βιβλιογραφία και καλές πρακτικές σε συγγενείς περιοχές, αφήνοντας την δυνατότητα για χρήση και άλλων μεθόδων και τεχνικών που εξυπηρετούν αυτούς τους άξονες διερεύνησης.

Κεντρικό στοιχείο αυτής της μελέτης είναι η προσφορά στους καταναλωτές υπηρεσιών νέφους, μια συστηματικής προσέγγισης για την επιλογή προϊόντων IaaS, CaaS και Paas λαμβάνοντας υπόψη και τη τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται ή και τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί στο μέλλον. Οι βασικές του μεθοδολογίες που έχουν ενσωματωθεί στο πλαίσιο, έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν για στρατηγικές τιμολόγησης σε διάφορους τομείς, επεκτείνοντας έτσι την εφαρμοσιμότητα και την επίδρασή του.

H έρευνα ανοίγει νέους δρόμους για μελλοντική ερευνητική εργασία, τη βελτιστοποίηση των αλγορίθμων για την εφαρμογή του σε συνθήκες ροής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Tο πλαίσιο έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ώστε να είναι επεκτάσιμο και μπορεί να προσαρμοστεί για να αντιμετωπίσει προκλήσεις τιμολόγησης σε άλλους τομείς πέρα από την υπολογιστική νέφους, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT).

Στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας της διατριβής για την επίτευξη των αναφερόμενων στόχων προέκυψε η ακόλουθη συνεισφορά στο επίπεδο τυποποίησης των προιόντων μεταξύ των παρόχων με στόχο την αποτελεσματικότερη και ευκολότερη σύγκρισή τους. Στο πεδίο της πρόβλεψης τιμών, η διερεύνηση στα πακέτα των reserved instances του IaaS, η διατριβή εισαγάγει την προσέγγιση αυτή. Τέλος, η αναπτυξη και βιβλιοθηκών ανοικτού κώδικα είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της έρευνας και έγκειται στη διαφάνεια και τη δυνατότητα αναπαραγωγής. Κάνοντας ανοιχτά τόσο τον κώδικα όσο και τα σύνολα δεδομένων, δίνεται η δυνατότητα σε άλλους ερευνητές σε διαφορετικές περιοχές, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων να αναπαράγουν τις προτεινόμενες προσεγγίσεις και εργαλεία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-11-24
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Υπολογιστική νέφους
Τεχνολογία και οικονομία - Ελλάδα
Υπηρεσίες online
Λέξεις-κλειδιά:
Μηχανική Μάθηση, Επιχειρισιακή Απόφαση, Τιμολόγηση Υπηρεσιών, Τεχνικοοικονομική Ανάλυση, Υπολογιστική Νέφους
Περιγραφή:
180 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GiorgosFragkiadakis.pdf

13 MB