Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ένα παρατηρητήριο ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τον Υμηττό: πρόταση περιβαλλοντικής διαχείρισης ενός περιαστικού ορεινού όγκου στο μέλλον μιας βιώσιμης ανάπτυξης της Αθήνας

Μεταπτυχιακή Εργασία 2043
Συγγραφέας:
Βαρδάκα, Σταμάτα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Θεματικές Κατηγορίες:
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Περιβαλλοντική αξιολόγηση της καλλιέργειας της Cynara cardunculus L. για παραγωγή βιοντίζελ στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 5591
Συγγραφέας:
Μακρυνίκα, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Γεωργία και περιβάλλον
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Το προφίλ του πράσινου Έλληνα καταναλωτή

Μεταπτυχιακή Εργασία 6650
Συγγραφέας:
Κονιάρη, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος σε περίοδο εχθροπραξιών

Μεταπτυχιακή Εργασία 1917
Συγγραφέας:
Μυλωνόπουλος, Δημήτρης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Εφαρμογή Συστημάτων Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 3465
Συγγραφέας:
Καραΐσκου, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Συγκριτική μελέτη συμβατικών και πράσινων ταρατσών: αξιολόγηση κύκλου ζωής πράσινων ταρατσών

Μεταπτυχιακή Εργασία 5387
Συγγραφέας:
Φουτρή, Αγγελική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Διαχείριση Α,Η,Η,Ε: αποτύπωση και αξιολόγηση της κατάστασης των επισκευών Α.Η.Η.Ε στην Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 20607
Συγγραφέας:
Ζαπάντης, Ανδρέας Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Μελέτη των υδατικών πόρων της Νήσου Νάξου

Μεταπτυχιακή Εργασία 2081
Συγγραφέας:
Προμπονά, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Περιβαλλοντική προστασία
Διατήρηση φυσικών πόρων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Ανασταλτικοί παράγοντες υιοθέτησης στρατηγικών εξοικονόμησης ενέργειας στα νοικοκυριά της Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 2159
Συγγραφέας:
Μαστίχης, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Προτάσεις αναδιοργάνωσης του συστήματος μεταφοράς απορριμμάτων Δήμου Νικαίας, με τη χρήση προγράμματος GIS Routing: εφαρμογή σεμιναρίων ενός, δύο και τριών ρευμάτων αστικών απορριμμάτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 2430
Συγγραφέας:
Κωνσταντινίδης, Παύλος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός: περιβαλλοντικές επιπτώσεις αιολικού πάρκου

Μεταπτυχιακή Εργασία 2483
Συγγραφέας:
Δελλής, Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Προσδιοριστικοί παράγοντες ανακύκλωσης μαθητών γυμνασίου

Πτυχιακή Εργασία 7783
Συγγραφέας:
Κίτσιου, Παναγιώτα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19428 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0

13. Ο ρόλος της Greenpeace στην προστασία του περιβάλλοντος

Πτυχιακή Εργασία 14214
Συγγραφέας:
Κυρλίδου, Βικτωρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Διάθεση, διαχείριση και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των στερεών απορριμμάτων του Νομού Ηλείας

Πτυχιακή Εργασία 14640
Συγγραφέας:
Βρυνά, Φωτεινή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντική μόλυνση
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Η διαχείριση της περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας

Πτυχιακή Εργασία 14298
Συγγραφέας:
Ρεπανίδα, Μαριάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η λίμνη Στυμφαλία και η περιβαλλοντική της σημασία

Πτυχιακή Εργασία 14606
Συγγραφέας:
Τουρλή-Γεωργίου, Γεωργία
Δημογέροντα-Στεργιοπούλου, Ασημίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Ήπιες μορφές τουρισμού στην Κύπρο

Πτυχιακή Εργασία 14476
Συγγραφέας:
Καλυβίτου, Άννα
Χούτρη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
1998-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωργική οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Διαχείριση απορριμμάτων: πρόγραμμα ανακύκλωσης Δήμου Ν. Ψυχικού

Πτυχιακή Εργασία 14444
Συγγραφέας:
Φασούλα, Μυρσίνη
Κριεμπάρδη, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000
Θεματικές Κατηγορίες:
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Οικολογία - απορρίματα

Πτυχιακή Εργασία 14670
Συγγραφέας:
Φαρμάκη, Ελένη
Σινοπούλου, Αναστασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντισμός. Πράσινο κίνημα
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Γενικές αρχές ανακύκλωσης υλικών: εφαρμογή στο Δήμο του Περιστερίου

Πτυχιακή Εργασία 7195
Συγγραφέας:
Πρασίνου, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0