Πτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 45 11589 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Ιστοσελίδα Διαιτητικών Ερωτηματολογίων σε WordPress

Πτυχιακή Εργασία 26171
Συγγραφέας:
Αντύπας, Αλέξανδρος, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας containerized architecture για μια υπηρεσία διαδραστικής σύνδεσης

Πτυχιακή Εργασία 26165
Συγγραφέας:
Τσιπινάκης, Νικόλαος, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Κατασκευή ιστοσελίδας fZafi graphic designer με τη χρήση του wordpress

Πτυχιακή Εργασία 26177
Συγγραφέας:
Ζαφόλιας, Άγις, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Χρήση τεχνολογιών Progressive Web Apps για την υλοποίηση εφαρμογής φοιτητολογίου

Πτυχιακή Εργασία 25398
Συγγραφέας:
Κατωμέρης, Δημήτριος, Ποθητός
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Το blockchain ως μια σύγχρονη βάση δεδομένων και η σημασία του στα κρυπτονομίσματα

Πτυχιακή Εργασία 25401
Συγγραφέας:
Δαγκλής, Γεώργιος, Θεόδωρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Μελέτη μοντέλων αντιμετώπισης ηθικών διλημμάτων για αυτόνομα οχήματα

Πτυχιακή Εργασία 25395
Συγγραφέας:
Μαρρά, Κωνσταντίνα, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Υλοποίηση ενός Πληροφοριακού Συστήματος Παρουσιολογίου

Πτυχιακή Εργασία 25410
Συγγραφέας:
Σπάνιας, Παναγιώτης, Θωμάς
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Ανάπτυξη συνεργατικού ακαδημαϊκού ημερολογίου σε web περιβάλλον

Πτυχιακή Εργασία 25442
Συγγραφέας:
Μουχτάρης, Κωνσταντίνος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Διαδικτυακή εφαρμογή για συμμετοχικό ορισμό ωρολόγιου προγράμματος με περιορισμούς

Πτυχιακή Εργασία 25451
Συγγραφέας:
Σίδερης, Θεόδωρος, Θωμάς
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Αλγόριθμοι Νοημοσύνης Σμήνους

Πτυχιακή Εργασία 25445
Συγγραφέας:
Κουρλέσης, Αγησίλαος, Αναστάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Ανάπτυξη δικτυακού τόπου επιστημονικού περιοδικού

Πτυχιακή Εργασία 25448
Συγγραφέας:
Ρουσιά, Αθηνά, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Ανάπτυξη Google Drive client για το λειτουργικό σύστημα Linux

Πτυχιακή Εργασία 25457
Συγγραφέας:
Κόβας, Βασίλειος, Αντώνης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19424 Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού 4.0

13. Κατασκευή Δείκτη Τιμών στο Υπολογιστικό Νέφος

Πτυχιακή Εργασία 25454
Συγγραφέας:
Τσόκας, Νικόλαος, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Εξόρυξη γνώσης από διαχρονικές μελέτες πληθυσμών

Πτυχιακή Εργασία 26156
Συγγραφέας:
Μπουζέτος, Εμμανουήλ, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19426 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση 4.0

15. Συγκριτική Ανάλυση Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης για την Αξιολόγηση του Αυτισμού

Πτυχιακή Εργασία 26159
Συγγραφέας:
Σουλή, Κωνσταντίνα, Σταύρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Σχεδίαση και κατασκευή ευφυούς πληροφοριακού συστήματος εκτίμησης κινδύνου και υποστήριξης κλινικής απόφασης για την εξατομικευμένη διαχείριση ασθενών σε ΜΕΘ με σηπτικό σοκ

Πτυχιακή Εργασία 26180
Συγγραφέας:
Μαυρομματάκης, Ιωάννης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19428 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0

17. Ανάπτυξη παιγνίου τριών διαστάσεων σε περιβάλλον Unity για λειτουργικό windows

Πτυχιακή Εργασία 26183
Συγγραφέας:
Παπούλια, Σοφία, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Σύστημα παρακολούθησης πρακτικών ασκήσεων

Πτυχιακή Εργασία 26186
Συγγραφέας:
Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης, Σάββας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Υλοποίηση web συστήματος διαχείρισης οικονομικών δεδομένων χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων

Πτυχιακή Εργασία 26191
Συγγραφέας:
Πατίστας, Σπυρίδων, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Τεχνικές αυτόνομης πλοήγησης και χαρτογράφησης χώρου για ρομποτικές εφαρμογές

Πτυχιακή Εργασία 26194
Συγγραφέας:
Νικόλα, Ελένη, Θωμάς
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0