Πτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 45 6982 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Συναντήσεων: Η περίπτωση του "Annual General Meeting", της ετήσιας εκδήλωσης του ESN

Πτυχιακή Εργασία 23447
Συγγραφέας:
Φραγγιαδάκης, Δημήτριος, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για διαχείριση ιατρείου

Πτυχιακή Εργασία 23450
Συγγραφέας:
Λάκκα, Αλεξάνδρα, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πλατφόρμας moodle

Πτυχιακή Εργασία 23456
Συγγραφέας:
Παπαθανασίου, Θεοφάνης, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων με χρήση infographics

Πτυχιακή Εργασία 23459
Συγγραφέας:
Αρμάος, Γεώργιος, Ζαχαρίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Οι τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στη μουσική βιομηχανία. Μια ποιοτική προσέγγιση

Πτυχιακή Εργασία 23475
Συγγραφέας:
Κώτσελας, Θεόδωρος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Μηχανική μάθηση για την αναγνώριση και πρόβλεψη χειρόγραφου κειμένου

Πτυχιακή Εργασία 23483
Συγγραφέας:
Μπομπάϊ, Στέλιο, Λάζι
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Χρήση τεχνολογίας και στρατηγικές μάθησης σε δείγμα φοιτητών

Πτυχιακή Εργασία 23520
Συγγραφέας:
Νούτσης, Αναστάσιος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος διεπιφάνειας σε κινητό τηλέφωνο

Πτυχιακή Εργασία 23470
Συγγραφέας:
Σερέμελης, Σωτήριος, Στυλιανός
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Αποτίμηση και Αξιολόγηση Βιντεοδιαλέξεων στο E-class όλων των Τμημάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Πτυχιακή Εργασία 23462
Συγγραφέας:
Γουρδούπης, Ιωάννης, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Πτυχιακή Εργασία 23478
Συγγραφέας:
Μάντζαρης, Βασίλειος, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και δημιουργία ενός Ανοιχτού Μαθήματος με αντικείμενο τη γλώσσα προγραμματισμού Python

Πτυχιακή Εργασία 23492
Συγγραφέας:
Σακελλαρίδης, Παύλος, Οδυσσεύς
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Αξιολόγηση επίδοσης 5G – D2D και σύγκριση με συστήματα 4G

Πτυχιακή Εργασία 23514
Συγγραφέας:
Μαντζάκος, Σωκράτης, Xρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Μοντελοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης σπιτιών

Πτυχιακή Εργασία 23545
Συγγραφέας:
Καλαμπόκης, Σωτήριος, Φώτιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογής διαχείρισης πτυχιακών εργασιών στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

Πτυχιακή Εργασία 23542
Συγγραφέας:
Καρβουνιάρης, Αλέξανδρος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19426 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση 4.0

15. Σύστημα ζωντανής παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης από επίγειο δέκτη

Πτυχιακή Εργασία 23527
Συγγραφέας:
Πανταζή, Ελισάβετ Δάφνη, Ανδρέας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η εξέλιξη του Κινηματογράφου - Animation στην Ελλάδα. Μια εφαρμογή των ΤΠΕ

Πτυχιακή Εργασία 23539
Συγγραφέας:
Μαθιουδάκης, Αλέξανδρος, Παύλος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων σε περιβάλλοντα αυτοματισμών και έξυπνου σπιτιού

Πτυχιακή Εργασία 23774
Συγγραφέας:
Δερβίσης, Βασίλειος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Ανάπτυξη και Υλοποίηση ψηφιακού αποθετηρίου για το υλικό των νέων θεωριών Φυσικής του προγράμματος «Το Σύμπαν για όλους»

Πτυχιακή Εργασία 23780
Συγγραφέας:
Κοκκορογιάννης, Κωνσταντίνος, Eυστάθιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικής πλατφόρμας για μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Προγράμματος «Το Σύμπαν για Όλους»

Πτυχιακή Εργασία 23782
Συγγραφέας:
Αντωνίου, Δήμητρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Πλατφόρμα διαχείρισης προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών σε φορείς κοινωνικής ωφέλειας

Πτυχιακή Εργασία 23788
Συγγραφέας:
Χατζηθεοδούλου, Μαριλένα, Στέφανος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0