Πτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 45 8162 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχεδίαση εκπαιδευτικής παιγνιοποιημένης εφαρμογής για την εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας

Πτυχιακή Εργασία 25659
Συγγραφέας:
Κοντός, Ευάγγελος, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και πιλοτική δοκιμή διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Πτυχιακή Εργασία 25665
Συγγραφέας:
Λικολλαρι, Αρντιτ, Αρτούρ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Ομομορφική κρυπτογράφηση με τη χρήση της βιβλιοθήκης SEAL

Πτυχιακή Εργασία 25668
Συγγραφέας:
Σόμος, Ιωάννης, Σπύρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19425 Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 4.0

4. Η τεχνολογία του bitcoin και η επίδραση στην καθημερινότητα

Πτυχιακή Εργασία 25662
Συγγραφέας:
Λάιος, Γεώργιος, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης αποθεμάτων αξιοποιώντας μεθόδους και εργαλεία devops

Πτυχιακή Εργασία 25671
Συγγραφέας:
Γκίκας, Αναστάσιος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Κατασκευή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την καλλιέργεια της κατανόησης της σκέψης παιδιών σχολικής ηλικίας

Πτυχιακή Εργασία 25688
Συγγραφέας:
Σοφιανίδη, Όλγα, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Ανάπτυξη εφαρμογής προσομοίωσης και γραφικής αναπαράστασης της εξάπλωσης μιας επιδημίας σε ένα αστικό περιβάλλον

Πτυχιακή Εργασία 25680
Συγγραφέας:
Βιδάλης, Νικόλαος, Αντώνιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Μελέτη και Ανάλυση Εργαλείων Μέτρησης Ποσοτικών και Ποιοτικών Ερευνών στα Πληροφοριακά Συστήματα

Πτυχιακή Εργασία 25677
Συγγραφέας:
Σταυριανόπουλος, Κωνσταντίνος, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Σύστημα διαχείρισης παρουσιών – ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο

Πτυχιακή Εργασία 25691
Συγγραφέας:
Μακρής, Ιωάννης, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Πλατφόρμα για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των μαθημάτων

Πτυχιακή Εργασία 25697
Συγγραφέας:
Κρητικός, Αντώνιος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Ανάλυση δεδομένων αγώνων μπάσκετ

Πτυχιακή Εργασία 25700
Συγγραφέας:
Κανελλόπουλος, Σπυρίδων, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Πτυχιακή Εργασία 25705
Συγγραφέας:
Φιοράτος, Ιωάννης, Γεράσιμος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Σχεδίαση διαδραστικών dashboards με δεδομένα από API

Πτυχιακή Εργασία 25703
Συγγραφέας:
Κατσούτας-Καλομοίρης, Ηλίας-Ιάσων, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Τεχνοοικονομική ανάλυση Supermarket app: All in one Smart Basket

Πτυχιακή Εργασία 25714
Συγγραφέας:
Ρίζου, Θεανώ, Σωτήριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Μορφές επιρροής στη μηχανική μάθηση, τεχνικές εντοπισμού και αποφυγής

Πτυχιακή Εργασία 25740
Συγγραφέας:
Μανθόπουλος, Χρήστος, Ματθαίος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Διαδικτυακή εφαρμογή ανάθεσης πτυχιακών εργασιών

Πτυχιακή Εργασία 25768
Συγγραφέας:
Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Ανάλυση και οπτικοποίηση ρευμάτων δεδομένων που αφορούν αντιδράσεις πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πτυχιακή Εργασία 25771
Συγγραφέας:
Βουλιέρη, Μαρία, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Σχεδίαση dashboards με δημόσια δεδομένα

Πτυχιακή Εργασία 25738
Συγγραφέας:
Στεβής, Ελευθέριος, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Συστήματα αυτόματου ποτίσματος βασισμένα σε arduino

Πτυχιακή Εργασία 25732
Συγγραφέας:
Δημητρίου, Νικόλας, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Ανάπτυξη Eφαρμογής Kινητών συσκευών για την καταγραφή της Hχορύπανσης με τη μέθοδο του Πληθοπορισμού

Πτυχιακή Εργασία 25755
Συγγραφέας:
Στρατάκος, Ευστάθιος, Εμμανουήλ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0