Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ανάλυση και συσχέτιση εθνικών δεδομένων του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές (RASFF)

Μεταπτυχιακή Εργασία 7751
Συγγραφέας:
Μαρκαντωνάτος, Γεράσιμος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Βιομηχανική Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εξόρυξης και επεξεργασίας του μαρμάρου

Μεταπτυχιακή Εργασία 2384
Συγγραφέας:
Κωνσταντοπούλου, Σοφία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Αντιλήψεις και στάσεις των κατοίκων της Αττικής σχετικά με την ορθολογική χρήση και διάθεση φαρμακευτικών σκευασμάτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 10782
Συγγραφέας:
Μαλισιώτη, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Ανάπτυξη συστήματος HACCP σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Πτυχιακή Εργασία 21298
Συγγραφέας:
Παυλοπούλου, Αικατερίνη, Αγαθοκλής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στη Δημόσια Υγεία

Διδακτορική Διατριβή 24863
Συγγραφέας:
Καραγιαννοπούλου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-06-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Μετεωρολογία
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Εσωτερικός Έλεγχος και Λογιστική Τυποποίηση Μονάδων Υγείας

Πτυχιακή Εργασία 19045
Συγγραφέας:
Κουλιζάκου, Μαρία –Κυριακή Μ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Νοσοκομειακά απόβλητα, υγιεινή και ασφάλεια

Πτυχιακή Εργασία 18327
Συγγραφέας:
Σαββίδη, Βικτώρια Λ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Μια μικροοικονομική ανάλυση στη κουλτούρα ασφάλειας. Μελέτη περίπτωσης: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Μεταπτυχιακή Εργασία 20429
Συγγραφέας:
Κάβουρας, Σωτήριος Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Πιστοποίηση ποιότητας υπηρεσιών υγείας-Εμπειρική διερεύνηση

Πτυχιακή Εργασία 23073
Συγγραφέας:
Παπαγιάννη, Βασιλική, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Η προσβασιμότητα και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των μεταναστών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μελέτη περίπτωσης: Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 15644
Συγγραφέας:
Καπλανέρης, Θεόδωρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Οι επιπτώσεις των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στην Δημόσια Υγεία

Μεταπτυχιακή Εργασία 14831
Συγγραφέας:
Καραγιαννοπούλου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Ανασκόπηση προγραμμάτων προαγωγής υγείας στον κόσμο: στη φυσική δραστηριότητα και διατροφή

Πτυχιακή Εργασία 13778
Συγγραφέας:
Κατσίνα, Ρόζα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Η Εγγραμματοσύνη της Υγείας σε σχέση με τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και την εικόνα σώματος σε δείγμα νέων Ελλήνων ηλικίας 18-25 ετών

Πτυχιακή Εργασία 19156
Συγγραφέας:
Γλεντή, Θεοδώρα Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Η ζήτηση (αγορά) δημόσιας υγείας και ειδικότερα του Φαρμάκου στην Ελλάδα. Η σχέση γενοσήμου-πρωτοτύπου φαρμάκου. Έρευνα Λεκανοπεδίου Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 18922
Συγγραφέας:
Αβακιάν, Καραμπέτ Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Φαρμακολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0