Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η επιδεκτικότητα των ακτών του κόλπου της Αταλάντης (Νομός Φθιώτιδας - Στερεά Ελλάδα) σε παράκτιους φυσικούς κινδύνους

Πτυχιακή Εργασία 5010
Συγγραφέας:
Σικαλία Τράκου, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Εκτίμηση της παράκτιας επικινδυνότητας της περιοχής Ψάθας-Αλεποχωρίου-Σχίνου, ως προς την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης

Πτυχιακή Εργασία 9893
Συγγραφέας:
Παπαβαγγέλη, Ανθή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Αφαλάτωση με χρήση ηλιακής και αιολικής ενέργειας

Πτυχιακή Εργασία 9467
Συγγραφέας:
Κωστάκη, Αθανασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Μελέτη των υδατικών πόρων της Νήσου Νάξου

Μεταπτυχιακή Εργασία 2081
Συγγραφέας:
Προμπονά, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Περιβαλλοντική προστασία
Διατήρηση φυσικών πόρων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Αρχαία Αθήνα

Πτυχιακή Εργασία 4008
Συγγραφέας:
Κουτρούμπας, Αθανάσιος Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Μελέτη των απόψεων και των στάσεων των κατοίκων 3 δήμων του Ν. Φθιώτιδας σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων

Πτυχιακή Εργασία 14316
Συγγραφέας:
Σίνου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Διατήρηση φυσικών πόρων
Ρύπανση των υδάτων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Πηνειός ποταμός - υγρότοπος Δέλτα του Πηνειού

Πτυχιακή Εργασία 14612
Συγγραφέας:
Τσιούργκανου, Βασιλική
Παπαδούλη, Χαρίκλεια
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Ρύπανση των υδάτων
Περιβαλλοντική μόλυνση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Η αποξήρανση της λίμνης Κάρλας: περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προοπτικές

Πτυχιακή Εργασία 14676
Συγγραφέας:
Καραλάζου, Βάια
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Υδατικοί πόροι Νομού Αργολίδας: προβλήματα διαχείρισής τους, τρόποι ορθολογικής αξιοποίησης

Πτυχιακή Εργασία 14352
Συγγραφέας:
Βιδάλη, Ματούλα
Σταματελοπούλου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Διατήρηση φυσικών πόρων
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Η περιβαλλοντική σημασία του υγρότοπου Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου & δάσους Στροφυλιάς

Πτυχιακή Εργασία 14482
Συγγραφέας:
Καμβύση, Αλεξάνδρα
Τσάμη, Νικολίτσα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική προστασία
Γεωλογία
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων της περιοχής Τυρνάβου του Ν. Λάρισας

Πτυχιακή Εργασία 14112
Συγγραφέας:
Μπιζέλη, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Διατήρηση φυσικών πόρων
Υδρολογία. Ύδατα
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου του χειμάρρου Ποταμούλα

Πτυχιακή Εργασία 16789
Συγγραφέας:
Μιχαηλίδου, Φωτεινή Αργυρώ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Εκτιμώντας την ποιότητα των ποταμών: φυσικοχημικοί και βιολογικοί δείκτες για την εκτίμηση της κατάστασης του Αττικού Κηφισού

Μεταπτυχιακή Εργασία 6868
Συγγραφέας:
Κουτσομήτρου, Δήμητρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Προσομοίωση της υφάλμυρης καρστικής πηγής Καραβόμυλος της Σάμης Κεφαλληνίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 5406
Συγγραφέας:
Γιαλαμάς, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Ανάπτυξη και έλεγχος εφαρμογής ενός νέου συστήματος εκτίμησης της κατάστασης των ποταμών της Ελλάδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 4615
Συγγραφέας:
Κούτσικος, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Γεωμορφολογική μελέτη του συμπλέγματος δελταϊκών ριπιδίων των ποταμών Πλατανιά, Λιαπάτορα και Ποταμιά

Πτυχιακή Εργασία 20194
Συγγραφέας:
Γκορίτσας, Γεώργιος Κ.
Παπαδόπουλος, Ιωάννης Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Υδρολογία. Ύδατα
Ηφαίστεια και σεισμοί
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Ολοκληρωμένη διαχείριση των νοτίων ακτών της νήσου Στρογγύλη Μεγίστης

Μεταπτυχιακή Εργασία 20210
Συγγραφέας:
Κορακίτης, Ευάγγελος Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας στη λεκάνη απορροής του Ποταμού Φοίνικα (Β. Πελοπόννησος)

Μεταπτυχιακή Εργασία 20233
Συγγραφέας:
Λάμπρου, Αικατερίνη Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Υδρολογία. Ύδατα
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Παράκτια και εκβολικά συστήματα του ποταμού Αλφειού Ν. Ηλείας

Πτυχιακή Εργασία 14372
Συγγραφέας:
Ζουμπάκη, Αλεξάνδρα
Σαντάρμη, Ευφροσύνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Διαχείριση πόσιμου νερού στην πόλη της Λεμεσού

Πτυχιακή Εργασία 3206
Συγγραφέας:
Αντωνίου, Νάγια
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Περιβαλλοντική διαχείριση
Διατήρηση φυσικών πόρων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0