Αφαλάτωση με χρήση ηλιακής και αιολικής ενέργειας

Πτυχιακή Εργασία 9467 848 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αφαλάτωση με χρήση ηλιακής και αιολικής ενέργειας
Συγγραφέας:
Κωστάκη, Αθανασία
Επιβλέπων καθηγητής:
Λαζαρίδη, Αικατερίνη-Κωνσταντία
Περίληψη:
Η Ελλάδα είναι μια από τις 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν πρόβλημα
λειψυδρίας. Tο πρόβλημα είναι πιο έντονο στις νησιωτικές περιοχές. Η αφαλάτωση, σε σύγκριση με τις
συμβατικές παρεμβάσεις για εφοδιασμό νερού, έχει πλεονεκτική θέση από άποψη οικονομικού κόστους
και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα των συστημάτων αφαλάτωσης είναι οι
μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις που παραδοσιακά παρέχονται από συμβατικές μορφές ενέργειας
(ορυκτά καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια).
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η δυνατότητα εφαρμογής και η αξιοπιστία των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στα συστήματα αφαλάτωσης έχουν συζητηθεί εκτενώς ως μια
καινοτόμος προσέγγιση για την αφαλάτωση του νερού οικονομικά και περιβαλλοντικά φιλικά.
Επιπλέον, τα αποτελέσματα πολλών ερευνητικών προγραμμάτων έχουν δείξει ότι οι ΑΠΕ / συστήματα
αφαλάτωσης θα μπορούσε να είναι οικονομικά ανταγωνιστική με τις συμβατικές μεθόδους ή άλλες
πιθανές λύσεις, ειδικά σε απομακρυσμένες περιφέρειες όπου το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας είναι υψηλό και, ενδεχομένως, και υπάρχει κατάλληλο δυναμικό ΑΠΕ. Η αιολική και η
ηλιακή ενέργεια έχουν βρεθεί να είναι οι πιο αποτελεσματικές και οικονομικές ΑΠΕ για την
τροφοδοσία συστημάτων αφαλάτωσης.
Η παρούσα εργασία αναλύει τις στρατηγικές διαχείρισης των υδάτων που βασίζονται σε προηγμένα
συστήματα αφαλάτωσης που κινούνται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δίνεται εμφαση στις δυνάμεις
της αγοράς και τη σχέση των τιμών της τεχνολογίας και των δυνατοτήτων της αγοράς. Στην εργασία
επίσης αναλύονται κάποιες μελέτες περίπτωσης για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για τα νησιά του Αιγαίου
(Δωδεκάνησα και Κυκλάδες).
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-09
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Υδρολογία. Ύδατα
Λοιπά Θέματα:
Αφαλάτωση νερού
Λειψυδρία
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αειφορική ανάπτυξη
Περιγραφή:
93 σ. : εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Kostaki_Athanasia.pdf