Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Βιβλίο μισθοδοσίας καθηγητών ΧΑΣΟΟ από 1988-1994

Φάκελος 990
Χρονική κάλυψη:
1988 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
60 σ.

2. Βιβλίο μισθοδοσίας 1973-1974

Φάκελος 983
Χρονική κάλυψη:
1973 - 1974
Περιγραφή / Μέγεθος:
77 σ.

3. Μισθοδοτκές καταστάσεις από το 1991 και μετά (1991-1995)

Φάκελος 1018
Χρονική κάλυψη:
1991 - 1995
Περιγραφή / Μέγεθος:
300 σ.

4. Αριθμός Μητρώου Σπουδαστή από 131-258 / Σχολικά έτη 1984-85/1985-86

Φάκελος 951
Περιγραφή / Μέγεθος:
254 σ.

5. Υπόδειγμα για σύμβαση εργασίας ωρομίσθιας απασχόλησης

Φάκελος 1083
Χρονική κάλυψη:
1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
5 σ.

6. Πρόσληψη καθαρίστριας 2

Φάκελος 1081
Χρονική κάλυψη:
1991 - 1992
Περιγραφή / Μέγεθος:
12 σ.

7. Φωτογραφίες 1971-1973

Φάκελος 1085
Χρονική κάλυψη:
1971 - 1973
Περιγραφή / Μέγεθος:
49 φωτ.

8. Σύμβαση εργολαβίας

Φάκελος 1084
Χρονική κάλυψη:
1992
Περιγραφή / Μέγεθος:
2 σ.

9. Φωτογραφίες ΑΕΙ 1972

Φάκελος 1086
Χρονική κάλυψη:
1972
Περιγραφή / Μέγεθος:
28 φωτ.

10. Πρακτικά Συνεδριάσεων - Βιβλίο 1ο Δ.Σ 65/1979

Φάκελος 1020
Χρονική κάλυψη:
1965 - 1979
Περιγραφή / Μέγεθος:
291 σ. + 5 σ.

11. Βιβλίο Πράξεων Δ.Σ. Πρακτικά ΧΑΣΟΟ από 1967-1979

Φάκελος 1021
Χρονική κάλυψη:
1967 - 1979
Περιγραφή / Μέγεθος:
229 σ.

12. Βιβλίο πληρωμής καθηγητών ΧΑΣΟΟ άρχεται από Οκτ. 1988

Φάκελος 1014
Χρονική κάλυψη:
1988 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
60 σ.

13. Βιβλίο Ταμείου ΧΑΣΟΟ 1990-1994

Φάκελος 1011
Χρονική κάλυψη:
1990 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
52 σ.

14. Προέγκριση δαπανών, Κατάλογος μηχανημάτων-θαμνοκοπτικά

Φάκελος 1003
Χρονική κάλυψη:
1992 - 1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
3 σ. + 1 Κατάλογος

15. Βιβλίο Ταμείου ΧΑΣΟΟ [1983-1990]

Φάκελος 1010
Χρονική κάλυψη:
1983 - 1990
Περιγραφή / Μέγεθος:
194 σ.

16. Μισθολόγια - Βιβλιάρια ενσήμων Σχολ. Ταμέιου

Φάκελος 1015
Χρονική κάλυψη:
1968 - 1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
20 βιβλιάρια + 4 βιβλία μισθοδοσίας

17. Αντίγραφα κινήσεως λογαριασμών

Φάκελος 1006
Χρονική κάλυψη:
1985
Περιγραφή / Μέγεθος:
11 σ.

18. ΙΚΑ Καθηγητών - βιβλιάρια

Φάκελος 1017
Χρονική κάλυψη:
1980 - 1988
Περιγραφή / Μέγεθος:
4 βιβλιάρια

20. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ /Α/50/1991

Φάκελος 1062
Χρονική κάλυψη:
1991
Περιγραφή / Μέγεθος:
24 σ.