Βιβλίο μισθοδοσίας 1973-1974

Φάκελος 983 689 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βιβλίο μισθοδοσίας 1973-1974
Περιγραφή / Μέγεθος:
77 σ.
Παραγωγός:
ΧΑΣΟΟ
Χρονική κάλυψη:
1973 - 1974
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τύπος υλικού:
Βιβλίο διαστάσεων 35x26 εκ.
Παρουσίαση περιεχομένου:
Βιβλίο μισθοδοσίας διδακτικού προσωπικού για τα έτη 1973-74. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, τμήμα Διδακτικού Προσωπικού, Μισθολογικό Μητρώο, εκκαθαρίζουσα υπηρεσία ΧΑΣΟΟ
Συμβαλλόμενος:
ΧΑΣΟΟ
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λοιπά Θέματα:
Μισθοδοσία
Διδακτικό προσωπικό
Σημειώσεις:
Άλλη σήμανση 23.1
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία