Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Evaporative fluxes and Surface Soil Moisture Retrievals in a Mediterranean setting from Sentinel-3 and the "simplified triangle"

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 25626
Δημιουργός:
Petropoulos, George P.
Sandric, I.
Hristopulos, D.T.
Carlson, T.N.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Μοντελο-κεντρική Σχεδίαση Συστημάτων με επίγνωση της Παρεχόμενης Ποιότητας Υπηρεσίας βασισμένη στη Γλώσσα Μοντελοποίησης Συστημάτων

Διδακτορική Διατριβή 25634
Συγγραφέας:
Κοτρώνης, Χρήστος, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-02-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Cross-Validation of Radio-Frequency-Interference Signature in Satellite Microwave Radiometer Observations over the Ocean

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 25632
Δημιουργός:
Wu, Ying
Li, M.
Bao, Y.
Petropoulos, George P.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Seasonal variation of key environmental parameters in the Sea of Oman using EO data and GIS

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 25646
Δημιουργός:
Al-Hajri, S.M.
Petropoulos, George P.
Markogianni, Vassiliki
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020-07-14
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Περιγεννητικοί, κοινωνικοδημογραφικοί και παράγοντες του τρόπου ζωής που σχετίζονται με τον κίνδυνο εμφάνισης παιδικής παχυσαρκίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 25650
Συγγραφέας:
Κοντοχριστοπούλου, Αικατερίνη Μαρία, Αναστάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-02-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Retrievals of key biophysical parameters at mesoscale from the Ts/VI scatterplot domain

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 25648
Δημιουργός:
Petropoulos, George P.
Hristopulos, D.T.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020-10-14
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Αποθετήριο πακέτων λογισμικού διανομών Linux

Μεταπτυχιακή Εργασία 25779
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Διερεύνηση των επικρατέστερων κοινωνικο-δημογραφικών παραγόντων και του τρόπου ζωής που συσχετίζονται με την παχυσαρκία ενηλίκων. Μελέτη “Feel4Diabetes”

Μεταπτυχιακή Εργασία 25832
Συγγραφέας:
Παππά, Βιργινία Ευδοκία, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Διαχείριση κρίσεων στη σχολική μονάδα: H διερεύνηση της διαχείρισης της πανδημίας COVID-19 από διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 25878
Συγγραφέας:
Λάγγας, Οδυσσέας, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Μοντελοποίηση Τηλεπικοινωνιακών Δομικών Στοιχείων που βασίζονται στην Τεχνολογία Οπτικών Μικροδακτυλίων

Διδακτορική Διατριβή 22817
Συγγραφέας:
Δόγκας, Λεωνίδας, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-12-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. H επίδραση των πολιτισμικών βίντεο στον ελληνικό τουρισμό

Μεταπτυχιακή Εργασία 22897
Συγγραφέας:
Κουβαριτάκη, Μαρία, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Θεωρήσεις των φορέων σε σχέση με την ανάπτυξη του Οικοτουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές: η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου των υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς

Μεταπτυχιακή Εργασία 22894
Συγγραφέας:
Νικολιδάκη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Η ανάπτυξη του τουρισμού στα Μαστοροχώρια: η άποψη των ιθύνοντων και των τουριστών

Μεταπτυχιακή Εργασία 22892
Συγγραφέας:
Γιμούκη, Ελένη, Σταύρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Οι εισροές των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην ελληνική Τουριστική Βιομηχανία κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και η συμβολή τους στο ΑΕΠ, στο Ισοζύγιο Πληρωμών και στην Απασχόληση

Μεταπτυχιακή Εργασία 22906
Συγγραφέας:
Κίσσα, Δήμητρα, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Διατροφικές συνήθειες και συμπεριφορές, σε σχέση με την υγιή γήρανση σε Έλληνες της Διασποράς: Επιδημιολογική μελέτη MEDIS

Μεταπτυχιακή Εργασία 22911
Συγγραφέας:
Κούκη, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Εκτός Σεζόν: Η προοπτική του τουρισμού στην Κρήτη, παρατηρώντας από μεγάλο υψόμετρο

Μεταπτυχιακή Εργασία 22918
Συγγραφέας:
Σεργεντάκης, Γεώργιος, Εμμανουήλ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Οι αντιλήψεις των κατοίκων της Μυκόνου σχετικά με τις επιπτώσεις του τουρισμού στο τοπίο

Μεταπτυχιακή Εργασία 22934
Συγγραφέας:
Σπέη, Δανάη Μαρία, Στέφανος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Επικοινωνία και Εντοπισμός Θέσης βασιζόμενα στο Ορατό Φως

Μεταπτυχιακή Εργασία 22938
Συγγραφέας:
Μουκατά, Χριστίνα-Ταξιαρχούλα, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Methods and Tools for Human-centric Business Process Management – Comparative Study

Μεταπτυχιακή Εργασία 19397
Συγγραφέας:
Ρούτης, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Land Ownership and Alternative Land Use Rights in Europe: Experiences from United Kingdom and Greece

Μεταπτυχιακή Εργασία 21199
Συγγραφέας:
Γελδίμη, Μαρία, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0