ΦΕΚ / Νομοθεσίες - Καταστατικά - Αποφάσεις

Υποσειρά 935 1683 Αναγνώσεις

Τίτλος:
ΦΕΚ / Νομοθεσίες - Καταστατικά - Αποφάσεις
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 23 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα σχετικά με τα ΦΕΚ, τις νομοθεσίες και τα καταστατικά που αφορούν στο Διδασκαλείο και τη ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1911-91
Παραγωγός:
Διδασκαλείο
ΧΑΣΟΟ
Κανόνες πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Χρονική κάλυψη:
1911 - 1991
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 23 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα και περιλαμβάνει συγκεκριμένα: ΦΕΚ Νομοθεσίας που αφορούν στην ίδρυση και στη λειτουργία της Σχολής καθώς και σε διοικητικά θέματα, Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών και αποφάσεις Δ.Σ. της ΧΑΣΟΟ, Διαθήκες και αντίγραφα διαθηκών της Ευανθίας Χαροκόπου Πετρούτση, καταστατικά λειτουργίας της Σχολής, την ιδιόγραφο διαθήκη και κωδίκελλο του Παναγή Α. Χαροκόπου, αντίγραφα επιστολών προς τον Παναγή Α. Χαροκόπο και ένα βιβλίο σχετικά με την Αναδιοργάνωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης Οικιακής Οικονομίας του 1970

Φίλτρα

 

2. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ /Α/50/1991

Φάκελος 1062
Χρονική κάλυψη:
1991
Περιγραφή / Μέγεθος:
24 σ.

3. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ /Α/256/1930

Φάκελος 1061
Χρονική κάλυψη:
1930
Περιγραφή / Μέγεθος:
20 σ.

4. Τροποποίηση απόφασης κατανομής ωρών απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού για το 1992

Φάκελος 1066
Χρονική κάλυψη:
1992
Περιγραφή / Μέγεθος:
2 σ.

5. Συγκρότηση Επιτροπής για επιλογή ωρομίσθιου προσωπικού

Φάκελος 1069
Χρονική κάλυψη:
1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
4 σ.

6. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ - Εφημερίς της Κυβερνήσεως (πρωτότυπα ΦΕΚ)

Φάκελος 1063
Χρονική κάλυψη:
1942 - 1963
Περιγραφή / Μέγεθος:
66 σ.

7. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ /Α/53/1914

Φάκελος 1058
Χρονική κάλυψη:
1914
Περιγραφή / Μέγεθος:
2 σ.

8. Κατανομή δαπάνης για απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού 1993

Φάκελος 1067
Χρονική κάλυψη:
1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
4 σ.

9. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ /Α/296/1988

Φάκελος 1060
Χρονική κάλυψη:
1988
Περιγραφή / Μέγεθος:
12 σ.

10. ΦΕΚ Νομοθεσίας ΧΑΣΟΟ

Φάκελος 1041
Χρονική κάλυψη:
1951 - 1988
Περιγραφή / Μέγεθος:
357 σ.

11. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 146/ΤΑ΄/18 Αυγούστου 1921, και ά. ΦΕΚ

Φάκελος 1057
Χρονική κάλυψη:
1921
Περιγραφή / Μέγεθος:
22 σ.

12. Αναδιοργανώσις Ανώτατις Εκπαίδευσις Οικιακής Οικονομίας 1970

Φάκελος 1043
Χρονική κάλυψη:
1970
Περιγραφή / Μέγεθος:
43 σ.

13. Διαθήκες - Καταστατικό λειτουργίας της Σχολής - αντίγραφα

Φάκελος 1053
Χρονική κάλυψη:
1911
Περιγραφή / Μέγεθος:
36 σ.

14. Διαθήκες και Νόμοι - έγγραφα, αντίγραφο Διαθήκης Ευανθίας Χαροκόπου Πετρούτση

Φάκελος 1044
Χρονική κάλυψη:
1951 - 1991
Περιγραφή / Μέγεθος:
114 σ.

15. Ιδιόγραφος διαθήκη και κωδίκελλος Παναγή Α. Χαροκόπου

Φάκελος 1055
Χρονική κάλυψη:
1914
Περιγραφή / Μέγεθος:
33 σ.

16. Νόμος 1193 - Καταστατικόν, της εν Καλλιθέα (Αθηνών) Χαροκοπείου Σχολής

Φάκελος 1049
Χρονική κάλυψη:
1918
Περιγραφή / Μέγεθος:
11 σ.

17. Καταστατικό λειτουργίας της Σχολής

Φάκελος 1046
Χρονική κάλυψη:
1914
Περιγραφή / Μέγεθος:
36 σ.

18. Καταστατικό της εν Καλλιθέα Χαροκόπου Σχολής

Φάκελος 1051
Χρονική κάλυψη:
1914
Περιγραφή / Μέγεθος:
17 σ.

19. Επιστολές προς τον κ. Σπυρίδωνα Α. Χαροκόπον (αντίγραφα)

Φάκελος 1074
Χρονική κάλυψη:
1912 - 1914
Περιγραφή / Μέγεθος:
2 σ.