ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ - Εφημερίς της Κυβερνήσεως (πρωτότυπα ΦΕΚ)

Φάκελος 1063 940 Αναγνώσεις

Τίτλος:
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ - Εφημερίς της Κυβερνήσεως (πρωτότυπα ΦΕΚ)
Περιγραφή / Μέγεθος:
66 σ.
Παραγωγός:
Βασίλειον της Ελλάδος
Χρονική κάλυψη:
1942 - 1963
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τύπος υλικού:
Φάκελος
Παρουσίαση περιεχομένου:
Φάκελος που περιέχει πρωτότυπα ΦΕΚ που αφορούν σε θέματα της Χαροκοπείου Σχολής
Συμβαλλόμενος:
Βασίλειον της Ελλάδος
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λοιπά Θέματα:
Χαροκόπειος Σχολή
Εκπαίδευση, Ανώτατη - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
ΦΕΚ, Νομοθεσία, Νόμοι
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία