Διαθήκες - Καταστατικό λειτουργίας της Σχολής - αντίγραφα

Φάκελος 1053 758 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διαθήκες - Καταστατικό λειτουργίας της Σχολής - αντίγραφα
Περιγραφή / Μέγεθος:
36 σ.
Παραγωγός:
Διδασκαλείο
Χρονική κάλυψη:
1911
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τύπος υλικού:
Λυτό έγγραφο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Λυτό έγγραφο το οποίο πρόκεται για αντίγραφα της διαθήκης - κωδίκελλου του Παναγή Α. Χαροκόπου και πρακτικά συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με τη δημοσίευση της διαθήκης - κωδίκελλου
Συμβαλλόμενος:
Πρωτοδικείο Αθηνών
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λοιπά Θέματα:
Χαροκόπειος Σχολή
Διαθήκες
Χαροκόπος, Παναγής Α.
Λέξεις-κλειδιά:
Κωδίκελλοι
Σημειώσεις:
Άλλη σήμανση: 2γ
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία