Αντιαιμοπεταλιακή δράση βιοδραστικών φαινολικών ενώσεων ελαιολάδου και εκχυλισμάτων από ελαιόλαδα πλούσια σε φαινολικές ενώσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 26951 87 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αντιαιμοπεταλιακή δράση βιοδραστικών φαινολικών ενώσεων ελαιολάδου και εκχυλισμάτων από ελαιόλαδα πλούσια σε φαινολικές ενώσεις
Συγγραφέας:
Ορφανού, Μαρίνα, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Νομικός, Τζώρτζης
Περίληψη:
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ είναι μια ασθένεια που προκαλεί ποικίλες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ασθενή. Είναι γνωστό ότι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη έχουν αυξημένη συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου και αυτό οφείλεται εν μέρει στην αυξημένη προσκόλληση ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων στο ενδοθήλιο των αρτηριών, προκαλώντας αθηρωματική πλάκα. Ωστόσο, η μεσογειακή διατροφή, που είναι πλούσια σε ελαιόλαδο, φαίνεται ότι ασκεί μια προστατευτική δράση στην εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου και αυτό ενδεχομένως οφείλεται στην αυξημένη πρόσληψη πολυφαινολών από το ελαιόλαδο. Η παρούσα εργασία εξετάζει την in vitro αντιαιμοπεταλιακή δράση εκχυλισμάτων από έξτρα παρθένα ελαιόλαδα πλούσια σε φαινολικές ενώσεις και ιδιαίτερα σε ελαιοκανθάλη στα αιμοπετάλια διαβητικών και υγειών εθελοντών. Παράλληλα, διερευνεί την in vivo αντιαιμοπεταλιακή δράση ελαιολάδων πλούσιων σε ελαιοκανθάλη σε ασθενείς με διαβήτη τύπου ΙΙ. H αντιαιμοπεταλιακή δράση εκτιμήθηκε προσδιορίζοντας την ικανότητα των φαινολικών ενώσεων και των εκχυλισμάτων ελαιολάδου (3 εκχυλίσματα ελαιολάδου και 1 εκχύλισμα βουτύρου) στο να αναστέλλουν την ex vivo συσσώρευση αιμοπεταλίων, επαγομένη από ADP, καθώς και την προσκόλληση τους σε επιφάνεια επιστρωμένη με κολλαγόνο αλλά και με τη μέτρηση της sP-σελεκτίνης σε πλάσμα ασθενών με διαβήτη τύπου ΙΙ, που είχαν καταναλώσει τα ελαιόλαδα που αναφέρθηκαν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα εκχυλίσματα ελαιολάδου, που ήταν πλούσια σε ελαιοκανθάλη, μείωσαν περισσότερο την συσσώρευση αιμοπεταλίων διαβητικών ασθενών, σε σχέση με το ελαιόλαδο δίχως ελαιοκανθάλη. Όσον αφορά την in vivo μελέτη, παρατηρήθηκε ότι τα ελαιόλαδα με ελαιοκανθάλη δεν επηρέασαν τα επίπεδα της sP-σελεκτίνης. Ωστόσο, στην πειραματική ομάδα, που χορηγήθηκε εκχύλισμα βουτύρου παράλληλα με λήψη ιβουπροφαίνης, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των επιπέδων της sP-σελεκτίνης. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η αντιαιμοπεταλιακή δράση του ελαιολάδου οφείλεται σε κάποιο βαθμό στην ελαιοκανθάλη. Αντίθετα, τα επίπεδα της sP-σελεκτίνης δεν επηρεάζονται από την λήψη ελαιολάδου πλούσιου σε ελαιοκανθάλη. Περαιτέρω μελέτες χρειάζονται προκειμένου να μελετηθεί η αντιαιμοπεταλιακή δράση εκχυλισμάτων ελαιολάδου, ώστε η διεξαγωγή θετικών συμπερασμάτων να συμβάλλει στη χρήση του ελαιολάδου που είναι πλούσιο σε φαινολικές ενώσεις, σαν λειτουργικό τρόφιμο για μεταβολικές ασθένειες όπως είναι ο διαβήτης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-11-30
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Ελαιόλαδο - Διαιτολογικές απόψεις
Φαινόλες
Λέξεις-κλειδιά:
Υγεία
Περιγραφή:
101 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MARINAORFANOU.pdf

1 MB