Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου

Μεταπτυχιακή Εργασία 14851
Συγγραφέας:
Κιαπίδης, Σάββας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις διυλιστηρίων: μελέτη περίπτωσης: MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ, Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.

Πτυχιακή Εργασία 16801
Συγγραφέας:
Ζηλεμένου, Αθανασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-12-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική μόλυνση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Εφαρμογή των αρχών της βιομηχανικής οικολογίας στον τομέα της διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων: η περίπτωση της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας

Διδακτορική Διατριβή 10676
Συγγραφέας:
Ιωάννου, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-11-17
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Ανακύκλωση συσκευασιών αλουμινίου στην Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 17353
Συγγραφέας:
Κάτσικας, Βίκτωρας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Διαχείριση περιβάλλοντος: νέες μέθοδοι επεξεργασίας των αποβλήτων της ελιάς

Άρθρο Περιοδικού 197
Δημιουργός:
Λαζαρίδη, Αικατερίνη-Κωνσταντία
Πηλίδης, Γιώργος
Αντωνάκου Μπαλή, Μαίρη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Στρατηγικές διαχείρισης του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων για την Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 14398
Συγγραφέας:
Πασχάλη, Μαρουλιώ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Φυσικοχημικές παράμετροι κατά τη επεξεργασία ιλύος από το βιολογικό καθαρισμό της Κω με τη μέθοδο της κομποστοποίησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 14658
Συγγραφέας:
Λεμονιά, Ευφροσύνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του Νομού Τρικάλων

Μεταπτυχιακή Εργασία 14390
Συγγραφέας:
Κουτσομήτρου, Θεοδώρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Διαχείριση αποβλήτων: το παράδειγμα της Κρήτης

Πτυχιακή Εργασία 18369
Συγγραφέας:
Μαρτίνης, Γεώργιος Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική διαχείριση
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων στην Άνδρο

Πτυχιακή Εργασία 18606
Συγγραφέας:
Χαλά, Άρτεμις Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης στην βιομηχανία και μελέτη εφαρμογής στην βιομηχανία τροφίμων Zest Αραπάκη

Μεταπτυχιακή Εργασία 14382
Συγγραφέας:
Καλτσογιάννη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Μελέτη της μικροβιακής κοινότητας κατά τη διεργασία της κομποστοποίησης

Διδακτορική Διατριβή 18573
Συγγραφέας:
Χρόνη, Χρηστίνα Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Τροφικά απόβλητα: ένα περιβαλλοντικό και κοινωνικό ζήτημα

Πτυχιακή Εργασία 18594
Συγγραφέας:
Σπυριδάκης, Κωνσταντίνος Παναγιώτης Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική μόλυνση
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. H ανακύκλωση στον άτυπο τομέα στην περιοχή της Αθήνας

Πτυχιακή Εργασία 19162
Συγγραφέας:
Φωτοπουλου, Χριστίνα Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική μόλυνση
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Μελέτη της επίδρασης των ατμοσφαιρικών ρύπων στις εισαγωγές ασθενών από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο σε νοσοκομεία, για την πόλη των Αθηνών

Μεταπτυχιακή Εργασία 4503
Συγγραφέας:
Γορανίτης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-02-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Ανάλυση κύκλου ζωής εγκατάστασης διαχείρισης στερεών απορριμμάτων στην Αττική

Μεταπτυχιακή Εργασία 3453
Συγγραφέας:
Παγωτέλης, Ευστράτιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Περιβαλλοντικές απειλές για την ανθρώπινη ασφάλεια στα Βαλκάνια

Μεταπτυχιακή Εργασία 3034
Συγγραφέας:
Σταυριανουδάκη, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική μόλυνση
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Αναερόβια συν-χώνευση αστικής ιλύος και αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων για τη βέλτιστη παραγωγή βιοαερίου

Διδακτορική Διατριβή 20466
Συγγραφέας:
Μαραγκάκη, Αγγελική Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Αποτύπωση της χρήσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στα ελληνικά νοικοκυριά

Μεταπτυχιακή Εργασία 20490
Συγγραφέας:
Δρακούλη, Ροδόκλεια Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Εκτίμηση της χρήσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στα ελληνικά νοικοκυριά

Μεταπτυχιακή Εργασία 20787
Συγγραφέας:
Λέκκας, Αθανάσιος Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0