Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

27 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

3215 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Διαχείριση απορριμμάτων ευρύτερης περιοχής Χανίων
Πτυχιακή Εργασία 14536
2017-06-23
Άτομα με ειδικές ανάγκες: κοινωνική πολιτική του Δήμου Αθηναίων
Πτυχιακή Εργασία 14534
2017-06-23
Οι εθνικοί δρυμοί και οι περιοχές προστασίας της Αττικής
Πτυχιακή Εργασία 14642
2017-06-23
Το σύγχρονο ελληνικό χρηματιστήριο και η επιρροή του στη συμπεριφορά του καταναλωτή
Πτυχιακή Εργασία 14354
2017-06-23
Το διαζύγιο ως κοινωνικό φαινόμενο στην Ελλάδα
Πτυχιακή Εργασία 14590
2017-06-23
Η περιβαλλοντική διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση
Πτυχιακή Εργασία 14272
2017-06-23
Φορείς κοινωνικής οικονομίας: συνεταιριστικές τράπεζες
Πτυχιακή Εργασία 14192
2017-06-23
Ο γάμος και η οικογενειακή ζωή κατά την ομηρική περίοδο
Πτυχιακή Εργασία 14584
2017-06-23
Συμβολή του σχολείου που προάγει την υγεία στην πρόληψη σύγχρονων νοσημάτων
Πτυχιακή Εργασία 14226
2017-06-23
Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού στο νομό Ευρυτανίας
Πτυχιακή Εργασία 14576
2017-06-23
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
697
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
334
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
320
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
294
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
270
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
264
Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό
Μεταπτυχιακή Εργασία 16373
254
Χαρτογράφηση ναυαγίων μεταναστών και προσφύγων στο Αιγαίο την περίοδο 2015-2016
Πτυχιακή Εργασία 17351
251
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
250
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
235