Εταιρική κοινωνική ευθύνη και κρίση: οι τάσεις στο ελληνικό εταιρικό τοπίο

Μεταπτυχιακή Εργασία 5947
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εταιρική κοινωνική ευθύνη και κρίση: οι τάσεις στο ελληνικό εταιρικό τοπίο
Συγγραφέας:
Ζησιμοπούλου, Χρυσάνθη
Επιβλέπων καθηγητής:
Λαζαρίδη, Αικατερίνη-Κωνσταντία
Περίληψη:
Η κρίση στην αγορά ενυπόθηκου δανεισμού υψηλού κινδύνου (subprime) στις ΗΠΑ, η μετέπειτα μετάγγιση της στη Γηραιά Ήπειρο και εν τέλει η κρίση χρέους που «έπληξε» τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου ώθησε μερίδα ερευνητών να εξετάσει την επίδραση των χρηματοοικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και αξιακών «αναταράξεων» στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). Η παρούσα ποιοτική έρευνα επιχείρησε να αποτυπώσει τις τάσεις που καταγράφονται στον εγχώριο τοπίο της ΕΚΕ εν μέσω παρατεταμένης ύφεσης και οξείας κρίσης.
Μέσω συνεντεύξεων με πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και που εκδίδουν απολογισμούς ΕΚΕ βάσει GRI, διαπιστώθηκε πως οι κορυφαίες επιχειρήσεις της χώρας σε θέματα ΕΚΕ δύνανται να ομαδοποιηθούν σε πέντε ιεραρχικά σύνολα, με κριτήρια την αντίληψη και το επίπεδο ωρίμανσης τους έναντι ζητημάτων ΕΚΕ. Οι ομάδες αυτές είναι οι «Στρατηγοί» (που είναι και η μεγαλύτερη ομάδα του δείγματος, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα για την πορεία της ΕΚΕ στη χώρα), οι «Συνταγματάρχες», οι «Αρχιλοχιες», οι «Λοχίες» και οι «Νεοσύλλεκτοι». Οι «Στρατηγοί», όπως υποδηλώνει και ο βαθμός τους, αποτελούν τις κορυφαίες των κορυφαίων εταιρειών στην Ελλάδα σε ζητήματα ΕΚΕ.
Επιγραμματικά, ορισμένες εκ των τάσεων που κατεγράφησαν στο χώρο της ΕΚΕ την περίοδο της ελληνικής κρίσης, ήταν: i) η μείωση των προϋπολογισμών για ΕΚΕ από την πλειοψηφία του δείγματος, ii) η ύπαρξη σύγχυσης από το 30,4% στο τι εστί ΕΚΕ, iii) η αύξηση των απαιτήσεων από τους συμ-μετόχους, iv) το 52,2% να τάσσεται κατά του αποκλειστικού χαρακτήρα της ΕΚΕ, v) το 78,3% να διατηρεί αρνητική στάση για το ρόλο της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα ΕΚΕ, vi) το 30,4% να θεωρεί πως η ΕΚΕ είναι σημαντική ανεξαρτήτως κρίσης, vii) το 69,6% να αναφέρει αυθόρμητα πως η κρίση αποτελεί ευκαιρία για την ΕΚΕ, viii) το περίπου 90% να διαπιστώνει πως η κρίση δεν ανέδειξε νέους συμ-μετόχους, ix) οι δράσεις προς την κοινωνία να απορροφούν το μεγαλύτερο όγκο των πρωτοβουλιών, ενώ x) το 60,9% του δείγματος να δηλώνει αισιόδοξο για το μέλλον της ΕΚΕ στην Ελλάδα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Οικονομία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Social responsibility of business
Οικονομική κρίση - Ελλάδα
Financial crises - Greece
Επιχειρήσεις - Οικονομία - Ελλάδα
Business enterprises - Finance - Greece
Ελλάδα - Οικονομικές συνθήκες
Greece - Economic conditions
Λέξεις-κλειδιά:
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, οικονομική κρίση, επιχειρήσεις
Περιγραφή:
135 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0