Μεταπτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 34
Τίτλος:
Μεταπτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Η περιφερειακή ανάπτυξη μέσω του κοινωνικο – οικονομικού πλαισίου σε περιοχές της Πελοποννήσου: Δήμος Κορώνης, Δήμος Μεθώνης, Δήμος Πύλου

Μεταπτυχιακή Εργασία 2960
Συγγραφέας:
Βινιεράτου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-29
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες: η περίπτωση των ΚΕΠ

Μεταπτυχιακή Εργασία 2997
Συγγραφέας:
Γκουλούση, Ιωάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-07
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Περιβαλλοντικές απειλές για την ανθρώπινη ασφάλεια στα Βαλκάνια

Μεταπτυχιακή Εργασία 3034
Συγγραφέας:
Σταυριανουδάκη, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-14
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών των καταναλωτικών προϊόντων, με έμφαση στις συσκευασίες γάλακτος και χυμών και οι απόψεις των καταναλωτών

Μεταπτυχιακή Εργασία 3238
Συγγραφέας:
Μωράκη, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-12-19
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Η συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών και ο ρόλος της στις μορφές διδασκαλίας στη σχολική τάξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 3258
Συγγραφέας:
Ζούκα, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-08-07
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Επαγγελματικές πηγές στρες και επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Νομό Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 3278
Συγγραφέας:
Χαραλάμπους, Ελίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Ανάπτυξη στην περιοχή της ορεινής Ναυπακτίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 3315
Συγγραφέας:
Παναγιώτου, Ιουλία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-06
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Ολοκληρωμένη διαχείριση της επεξεργασίας βρώσιμων ελιών ισπανικού τύπου

Μεταπτυχιακή Εργασία 3447
Συγγραφέας:
Σιαμανδούρα, Παρασκευή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-07
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Εφαρμογή Συστημάτων Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 3465
Συγγραφέας:
Καραΐσκου, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-03-14
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Ανάλυση κύκλου ζωής εγκατάστασης διαχείρισης στερεών απορριμμάτων στην Αττική

Μεταπτυχιακή Εργασία 3453
Συγγραφέας:
Παγωτέλης, Ευστράτιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-04
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Διαμόρφωση μοντέλου βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή των Πρεσπών

Μεταπτυχιακή Εργασία 14853
Συγγραφέας:
Κιουρτίδου, Πηνελόπη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Οι ενδοσχολικοί απογευματινοί όμιλοι δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος

Μεταπτυχιακή Εργασία 14867
Συγγραφέας:
Κοσμά, Στυλιανή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Πολιτιστικός τουρισμός: η περίπτωση της Ρόδου

Μεταπτυχιακή Εργασία 14873
Συγγραφέας:
Κουτσοπούλου, Ευγενία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-20
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την αναγκαιότητα επιμόρφωσης τους στη διοίκηση της εκπαίδευσης: συγκριτική μελέτη των Νομών Αττικής και Μεσσηνίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 15022
Συγγραφέας:
Βουγιουκλή, Ευγενία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-17
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την οργανωσιακή δικαιοσύνη και η επίδραση στην εργασιακή τους ικανοποίηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 15034
Συγγραφέας:
Ζαχαράκη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Το διεθνές εμπόριο: οι εμπορικές συναλλαγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Αραβικό κόσμο

Μεταπτυχιακή Εργασία 1531
Συγγραφέας:
Καλαϊτζή, Αθανασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-14
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) στην μηχανική βιολογική επεξεργασία (ΜΒΕ) των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ): περίπτωση μελέτης το εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης & κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 15379
Συγγραφέας:
Καλογερόπουλος, Αλέξανδρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-07-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Ποιοτική έρευνα στο Ελληνικό Ελαιόλαδο: η ερίπτωση «προφίλ» του ελληνικού ελαιολάδου από την πλευρά της οξύτητας, των λιπαρών οξέων και των τριγλυκεριδίων, σε 25 ελαιοκομικούς συνεταιρισμούς της χώρας

Μεταπτυχιακή Εργασία 1537
Συγγραφέας:
Σαράντου, Σοφία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-03
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Δεξιότητες γραπτής επικοινωνίας και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά σε μαθητές με και χωρίς δυσλεξία

Μεταπτυχιακή Εργασία 15330
Συγγραφέας:
Γεωργοβρεττάκου, Σταματίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-06-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: η περίπτωση των εκπαιδευτικών της Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 15376
Συγγραφέας:
Ντίλη, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0