Μεταπτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 34
Τίτλος:
Μεταπτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Διαμόρφωση μοντέλου βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή των Πρεσπών

Μεταπτυχιακή Εργασία 14853
Συγγραφέας:
Κιουρτίδου, Πηνελόπη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Οι ενδοσχολικοί απογευματινοί όμιλοι δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος

Μεταπτυχιακή Εργασία 14867
Συγγραφέας:
Κοσμά, Στυλιανή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Η συμβολή της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα των φορέων κοινωνικής οικονομίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 16396
Συγγραφέας:
Σαράφη, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Βιώσιμη ανάπτυξη του δήμου Ηρακλείου Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 6191
Συγγραφέας:
Καμπέρη, Τριάδα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-05
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Αμπελοοινικός τομέας και τοπική ανάπτυξη: μελέτη περίπτωσης στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Μονεμβασιάς

Μεταπτυχιακή Εργασία 6217
Συγγραφέας:
Σπυριδάκου, Παρασκευή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-20
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Μελέτη των απόψεων και των στάσεων των κατοίκων του Βόλου με την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 6748
Συγγραφέας:
Χατζηγιάννη, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-25
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Το υβριδικό ενεργειακό έργο Ικαρίας: η συμβολή του στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 6720
Συγγραφέας:
Σχίζα, Μαρία Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-20
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Εργασιακή ικανοποίηση των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης στη Ρόδο

Μεταπτυχιακή Εργασία 6736
Συγγραφέας:
Κρανιώτη, Παναγιώτα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-22
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Αξιοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων και ιλύος βιολογικών καθαρισμών: δυνατότητες και περιβαλλοντικοί περιορισμοί, με έμφαση στα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά της ιλύος

Μεταπτυχιακή Εργασία 7131
Συγγραφέας:
Κανακάρη, Νεκταρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-05
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης των Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 7119
Συγγραφέας:
Κουντζάκης, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-05
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Αξιοποίηση των ελληνικών πολιτιστικών ψηφιακών συλλόγων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Μεταπτυχιακή Εργασία 5348
Συγγραφέας:
Καλογεράκη, Ευαγγελία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-04
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Απόψεις γονέων, με παιδιά εφήβους, απέναντι στους φορείς κοινωνικής οικονομίας: διαμόρφωση ενεργών πολιτών μέσω της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 5344
Συγγραφέας:
Γεροντίνης, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-11-01
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Μεταβολές καταναλωτικών διατροφικών προτύπων σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 5365
Συγγραφέας:
Μπελεσιώτη, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-08-08
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Συγκριτική μελέτη συμβατικών και πράσινων ταρατσών: αξιολόγηση κύκλου ζωής πράσινων ταρατσών

Μεταπτυχιακή Εργασία 5387
Συγγραφέας:
Φουτρή, Αγγελική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-04
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Εταιρική κοινωνική ευθύνη και πολιτισμός

Μεταπτυχιακή Εργασία 5885
Συγγραφέας:
Γιαλούρη, Λουκία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-11-01
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Οικονομική συμπεριφορά των οικονομικών μεταναστών από την Αλβανία στην Αττική κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 5877
Συγγραφέας:
Καλέμη, Ντορίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-04
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Περιβαλλοντική αξιολόγηση της καλλιέργειας πιπεριάς και σύγκριση καλλιεργητικών τεχνικών με τη μέθοδο ανάλυσης κύκλου ζωής

Μεταπτυχιακή Εργασία 5902
Συγγραφέας:
Τσακιρίδη, Χαρίκλεια
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-18
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Απόψεις και στάσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της επαγγελματικής τους ταυτότητας

Μεταπτυχιακή Εργασία 5905
Συγγραφέας:
Παππά, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-08-02
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Εταιρική κοινωνική ευθύνη και κρίση: οι τάσεις στο ελληνικό εταιρικό τοπίο

Μεταπτυχιακή Εργασία 5947
Συγγραφέας:
Ζησιμοπούλου, Χρυσάνθη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-18
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Ανάπτυξη και έλεγχος εφαρμογής ενός νέου συστήματος εκτίμησης της κατάστασης των ποταμών της Ελλάδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 4615
Συγγραφέας:
Κούτσικος, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-15
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0