Μεταπτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 34
Τίτλος:
Μεταπτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Διαμόρφωση μοντέλου βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή των Πρεσπών

Μεταπτυχιακή Εργασία 14853
Συγγραφέας:
Κιουρτίδου, Πηνελόπη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Οι ενδοσχολικοί απογευματινοί όμιλοι δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος

Μεταπτυχιακή Εργασία 14867
Συγγραφέας:
Κοσμά, Στυλιανή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Η συμβολή της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα των φορέων κοινωνικής οικονομίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 16396
Συγγραφέας:
Σαράφη, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Η προσέγγιση του αλιευτικού αποθέματος της γάμπαρης Melicertus kerathurus στον Αμβρακικό κόλπο: μορφομετρικές παρατηρήσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 6479
Συγγραφέας:
Μασούρα, Δήμητρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-05
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργικότητα των ολιγοθέσιων σχολείων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 6486
Συγγραφέας:
Κορρέ, Χρυσάνθη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-19
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Η εξέλιξη χρήσεων γης στο ορεινό χωριό Πράμαντα, νομού Ιωαννίνων

Μεταπτυχιακή Εργασία 6471
Συγγραφέας:
Παπάζογλου, Σοφία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-20
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Η ανταπόκριση των καταναλωτικών οργανώσεων στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα

Μεταπτυχιακή Εργασία 6463
Συγγραφέας:
Γουρνά, Έλλη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-20
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Εφαρμογή της ΑΚΖ σε αιολικό πάρκο: μελέτη περίπτωσης: αιολικό πάρκο στη θέση «Πάτωμα», στο Δ. Τεμπών, στο Ν. Λάρισας»

Μεταπτυχιακή Εργασία 4407
Συγγραφέας:
Πακτίτη, Δέσποινα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-23
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Ποιότητα υπηρεσιών στον τραπεζικό τομέα: η περίπτωση της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας

Μεταπτυχιακή Εργασία 4388
Συγγραφέας:
Ηλίας, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-20
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Η αξιολόγηση της Τριαρχικής Νοημοσύνης στα παιδιά του δημοτικού σχολείου

Μεταπτυχιακή Εργασία 4415
Συγγραφέας:
Κοτσώνη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Η συμβολή των γονέων στη διαμόρφωση περιβαλλοντικών στάσεων σε μαθητές που φοιτούν στο Δημοτικό

Μεταπτυχιακή Εργασία 4444
Συγγραφέας:
Βασιλούδης, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-02-06
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Εκτίμηση των προσδιοριστικών παραγόντων για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον στρατηγικών στον τομέα του τουρισμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 5086
Συγγραφέας:
Κωστάκης, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-05-27
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Οι χρήσεις γης στη δημοτική κοινότητα βάρης του Καλλικρατικού Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: προοπτικές για βιώσιμη ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 10508
Συγγραφέας:
Βασιλοχρήστου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-15
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Οι τοπικές καλλιέργειες και η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη: η περίπτωση της φιστικοκαλλιέργειας του δήμου Αίγινας

Μεταπτυχιακή Εργασία 10518
Συγγραφέας:
Αλυφαντή, Κυριακή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-31
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Εκτίμηση της συμπεριφοράς των Ελλήνων καταναλωτών σχετικά με τις χρήσεις του διαδικτύου και τις ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές

Μεταπτυχιακή Εργασία 10527
Συγγραφέας:
Ευθυμίου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-25
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η ιστορική και αρχαιολογική φυσιογνωμία της πόλης των Χανίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 10500
Συγγραφέας:
Μιλιδάκης, Μιχαήλ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-11-06
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και ήπια ανάπτυξη του Ν.Δ. Κίσαβου και των οικισμών Αμπελάκια, Τέμπη και Σπηλιά

Μεταπτυχιακή Εργασία 10541
Συγγραφέας:
Κατσιμπίρη, Παγώνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-27
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Λήψη αποφάσεων των καταναλωτών σχετικά με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Μεταπτυχιακή Εργασία 10018
Συγγραφέας:
Πούλιας, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-10-24
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Η χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα στις αρχές του 21ου αιώνα: διακρατικές συγκρίσεις στο πλαίσιο της ευρωζώνης

Μεταπτυχιακή Εργασία 10400
Συγγραφέας:
Τσιλογιάννη, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-27
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Οι εικαστικοί καλλιτέχνες που έδρασαν στην Πάρο από το 1950 μέχρι σήμερα

Μεταπτυχιακή Εργασία 10426
Συγγραφέας:
Χανιώτη, Δήμητρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0