Μεταπτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 34
Τίτλος:
Μεταπτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Διαμόρφωση μοντέλου βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή των Πρεσπών

Μεταπτυχιακή Εργασία 14853
Συγγραφέας:
Κιουρτίδου, Πηνελόπη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Οι ενδοσχολικοί απογευματινοί όμιλοι δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος

Μεταπτυχιακή Εργασία 14867
Συγγραφέας:
Κοσμά, Στυλιανή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Η συμβολή της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα των φορέων κοινωνικής οικονομίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 16396
Συγγραφέας:
Σαράφη, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Θερινοί πληθυσμοί εδαφόβιων Κολλεμβόλων: εποχιακότητα και επίδραση της βλάστησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 6124
Συγγραφέας:
Βασιλειάδης, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-03
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Στάσεις και πεποιθήσεις των Ελλήνων χρηστών διαδικτύου για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Μεταπτυχιακή Εργασία 6134
Συγγραφέας:
Κανιός, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-05
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Οι περιβαλλοντικοί και οικονομικοί παράγοντες ως προσδιοριστικά στοιχεία της βιώσιμης ανάπτυξης των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαρισαίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 6170
Συγγραφέας:
Νάστος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-25
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Το προφίλ του πράσινου Έλληνα καταναλωτή

Μεταπτυχιακή Εργασία 6650
Συγγραφέας:
Κονιάρη, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-31
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Συμμετοχή των φοιτητών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου φοίτησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 6622
Συγγραφέας:
Μαγάλιος, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-31
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Η διερεύνηση των αντιλήψεων των διευθυντών δημοσίων νηπιαγωγείων σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών: η περίπτωση των περιφερειών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Αθήνας

Μεταπτυχιακή Εργασία 6697
Συγγραφέας:
Μπαντή, Χρυσούλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-05-09
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Συμπεριφορά Ελλήνων καταναλωτών σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 6856
Συγγραφέας:
Πετσάβα, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-31
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Εκτιμώντας την ποιότητα των ποταμών: φυσικοχημικοί και βιολογικοί δείκτες για την εκτίμηση της κατάστασης του Αττικού Κηφισού

Μεταπτυχιακή Εργασία 6868
Συγγραφέας:
Κουτσομήτρου, Δήμητρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-08
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Διερεύνηση των αντιλήψεων διευθυντών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών περίπτωση της Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας

Μεταπτυχιακή Εργασία 6884
Συγγραφέας:
Σαμαρά, Μάρθα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-19
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Ο ρόλος της αυτεπάρκειας και της συναισθηματικής νοημοσύνης στη σχέση δασκάλου μαθητή

Μεταπτυχιακή Εργασία 6906
Συγγραφέας:
Αλιβέρτης, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-20
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Συμμετοχικές διδακτικές προσεγγίσεις και επικοινωνία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: απόψεις και στάσεις ελλήνων φοιτητών

Μεταπτυχιακή Εργασία 6996
Συγγραφέας:
Πονήρη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-23
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Προγράμματα προσέγγισης μουσείων και εκθέσεις σε χώρους εργασίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 7246
Συγγραφέας:
Καλογεράκου, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-03-18
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η οικογένεια των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού: ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά

Μεταπτυχιακή Εργασία 7238
Συγγραφέας:
Καραβία, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-22
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Μελέτη των απόψεων και των στάσεων κατοίκων του Νομού Ιωαννίνων σχετικά με την εγκατάσταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής στην περιοχή του Ελληνικού

Μεταπτυχιακή Εργασία 7544
Συγγραφέας:
Μαυρομμάτη, Σμαράγδα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-08
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Η χρηματοδότηση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα στις αρχές του 21ου αιώνα: διακρατικές συγκρίσεις στο πλαίσιο της Ευρωζώνης

Μεταπτυχιακή Εργασία 8309
Συγγραφέας:
Φυσάκη, Παυλίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-25
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Αστική ανάπτυξη μέσω αστικής ανάπλασης παράκτιων περιοχών: η περίπτωση της Χαλκίδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 8300
Συγγραφέας:
Παπαναστασίου, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-22
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Κοινωνική αποδοχή των εγκαταστάσεων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τους καταναλωτές

Μεταπτυχιακή Εργασία 8304
Συγγραφέας:
Σκούπρα, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-23
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0