Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή. Η συμβολή του στην βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής

Μεταπτυχιακή Εργασία 25332 60 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή. Η συμβολή του στην βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής
Συγγραφέας:
Κωνσταντίνου, Αντρέας, Μάμας
Επιβλέπων καθηγητής:
Μητούλα, Ρόιδω
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμβολή του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Τα πάρκα ενισχύουν το κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό τοπίο της πόλης, συμβάλλοντας στην καλύτερη ποιότητα ζωής για τις τωρινές και μελλοντικές γενιές. Η βιωσιμότητα παρέχει τα θεμέλια για την αντιμετώπιση πολλών προκλήσεων, όπως την καλύτερη ευθυγράμμιση του σχεδιασμού και κατασκευής του πάρκου, μέσα από τη μακροπρόθεσμη συντήρηση και μείωση των φθορών σε όλη την έκταση του πάρκου. Επιπλέον, τα αστικά πάρκα είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στις πόλεις, και λειτουργούν ως ενισχυτές του κοινωνικού ιστού. Η έρευνα σχετίζεται με τη συμβολή του πάρκου Γουδή στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και των επακόλουθων της. Αυτά υποδεικνύουν ότι ο ουσιαστικότερος λόγος για ανάπλαση του πάρκου Γουδή, είναι η επήρεια που προκαλεί η εικόνα του προς την κοινωνία. Μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας στοχευμένες δράσεις, όπως η βελτίωση της καθαριότητας του αλλά και του περιβάλλοντα χώρου του, αναζωογόνηση του πρασίνου με επιπλέον δενδροφύτευση, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις διάφορες εργασίες του πάρκου, καθώς επίσης και την δημιουργία προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για το κοινό. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι η μεγαλύτερη αύξηση στην συχνότητα επίσκεψης προς το πάρκο προκαλείται από τις ανοδικές αλλαγές στο μορφωτικό επίπεδο και την ύπαρξη παιδιών στην οικογένεια, ενώ η ύπαρξη επιπλέον κακοτεχνιών στο πάρκο μειώνει την πιθανότητα κάποιος να επισκέπτεται καθημερινά το πάρκο. Η επιπλέον δενδροφύτευση, οι δράσεις ενίσχυσης της βιωσιμότητας, η φύλαξη, η ασφάλεια αλλά και η επιπλέον καθαριότητα του πάρκου προσδοκώμενα αυξάνουν την πιθανότητα για καθημερινή επίσκεψη του. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας καθιστούν αναγκαία τη διεξαγωγή παρόμοιων ερευνών και σε άλλα μητροπολιτικά πάρκα της πρωτεύουσας, προς επιβεβαίωση των παρόντων ευρημάτων, στρέφοντας την προσοχή και σε εναλλακτικά είδη πάρκων, που δυνητικά θα συνέφεραν στην βιώσιμη ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών τους μέσα από διάφορες τοπικές δράσεις.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Αστική ανάπτυξη -Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Ζωγράφου
Αστικά πάρκα
Λέξεις-κλειδιά:
Πάρκο Γουδή, Δήμος Ζωγράφου, Δήμος Αθηναίων, Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιγραφή:
136 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ANTREASKONSTANTINOU.pdf

3 MB