Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της αστικοποίησης και της ψυχικής ανθεκτικότητας. Η μελέτη περίπτωσης του Δήμου Ζωγράφου

Μεταπτυχιακή Εργασία 25330 781 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της αστικοποίησης και της ψυχικής ανθεκτικότητας. Η μελέτη περίπτωσης του Δήμου Ζωγράφου
Συγγραφέας:
Κινιάκου, Χριστίνα, Ευάγγελος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μητούλα, Ρόιδω
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη σχέση ανάμεσα στην αστικοποίηση και την ψυχική ανθεκτικότητα των κατοίκων του Δήμου Ζωγράφου. Το φαινόμενο της αστικοποίησης περιγράφεται από την αυξανόμενη τάση της γεωγραφικής συγκέντρωσης από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές. Ωστόσο, η ταχεία και άτακτη ανάπτυξη υπονομεύει τις δυνατότητες της βιώσιμης ανάπτυξης αυτών των αστικών δομών, προκαλώντας τον αποκλεισμό, τη συμφόρηση, την πυκνή δόμηση και την αδυναμία διαχείρισης των επιπτώσεων. Από την άλλη πλευρά, η ψυχική ανθεκτικότητα θεωρείται ένας προστατευτικός μηχανισμός που λειτουργεί απέναντι σε αρνητικούς στρεσογόνους παράγοντες και περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση με τις εμπειρίες και το τρέχον περιβάλλον της ζωής του ατόμου. Ειδικότερα, η ψυχική ανθεκτικότητα ερευνάται με βάση πέντε παράγοντες: την προσωπική ικανότητα, την εμπιστοσύνη, τον έλεγχο, τις πνευματικές επιδράσεις και τη θετική αποδοχή.
Η έρευνα περιλαμβάνει δύο μελέτες, η πρώτη ερευνά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων στο Δήμο Ζωγράφου και η δεύτερη αναδεικνύει τη σχέση μεταξύ των πέντε διαστάσεων με το ερωτηματολόγιο Connor-Davidson (CD-RISC) (2003). Τα αποτελέσματα από την πρώτη μελέτη υποδεικνύουν την χαμηλή ευχαρίστηση των κατοίκων από την ποιότητα της ζωής τους στο Δήμο Ζωγράφου. Στη συνέχεια, από τη δεύτερη μελέτη αναδείχθηκε ότι η προσωπική ικανότητα επηρεάζει περισσότερο την ψυχική ανθεκτικότητα, ενώ οι πνευματικές επιδράσεις φέρουν την πιο μικρή επήρεια. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι απαραίτητη η αύξηση των βιώσιμων πρακτικών στο Δήμο Ζωγράφου με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των κατοίκων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Αστική ανάπτυξη -Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Ζωγράφου
Αστικοποίηση - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
αστικοποίηση, ψυχική ανθεκτικότητα, Δήμος Ζωγράφου, Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιγραφή:
150 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

CHRISTINAKINIAKOY.pdf

2 MB