Περιβαλλοντικές επιπτώσεις διυλιστηρίων: μελέτη περίπτωσης: MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ, Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.

Πτυχιακή Εργασία 16801
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις διυλιστηρίων: μελέτη περίπτωσης: MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ, Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.
Συγγραφέας:
Ζηλεμένου, Αθανασία
Επιβλέπων καθηγητής:
Λαζαρίδη, Αικατερίνη-Κωνσταντία
Περίληψη:
Στην εργασία ανέλυσα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν τα διυλιστήρια όσο αναφορά τα αέρια απόβλητα, τα υγρά, τα στερεά καθώς και την όχληση. Στην αρχή υπάρχει μια αναφορά γενικά των διυλιστηρίων σχετικά με τις λειτουργίες παραγωγής, τα καύσιμα που παράγει, ιστορικά στοιχεία της εταιρείας. Έπειτα αναφέρω στοιχεία που μολύνουν το περιβάλλον αναλυτικά. Στα αέρια ποιά είναι αυτά που ελέγχει καθημερινά το διυλιστήριο σύμφωνα με τις οριακές τιμές που δίνει το Υπουργείο, τα στερεά και τα υγρά καθώς και οι μετρήσεις που γίνονται για να μην υπερβαίνων τα όρια του θορύβου που επιτρέπονται στην περιοχή. Στη συνέχεια αναλύω τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές καθώς και τη διαχείριση των αποβλήτων αναλυτικά. Τέλος αναφέρω την κατανάλωση ενέργειας και κατανάλωση νερού και τα συμπεράσματα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-12-02
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική μόλυνση
Λέξεις-κλειδιά:
Απόβλητα, στερεά, υγρά, αέρια, διυλιστήρια
Περιγραφή:
70 σ., εικ., διαγρ., πίν., χάρτης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0