Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Οι επιπτώσεις των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στην Δημόσια Υγεία

Μεταπτυχιακή Εργασία 14831
Συγγραφέας:
Καραγιαννοπούλου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Διατήρηση παραδοσιακών οικισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό: η περίπτωση του παραδοσιακού οικισμού Μετσόβου

Πτυχιακή Εργασία 16804
Συγγραφέας:
Γοδέβενου, Περσεφόνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-12-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Governing the social economy: towards socially innovative strategies for local development in rural areas. The case of robola wine cooperative in Cephalonia

Μεταπτυχιακή Εργασία 15893
Συγγραφέας:
Τσεβά, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Διερεύνηση πολιτικών αστικής αναγέννησης: Ευρωπαϊκή εμπειρία και προοπτικές στον ελληνικό χώρο

Μεταπτυχιακή Εργασία 16730
Συγγραφέας:
Λαϊνάς, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. (Re)approaching vacant and abandoned landed assets in urban areas: the enabling potential of urban commons. Challenges in Athens city center

Μεταπτυχιακή Εργασία 16724
Συγγραφέας:
Γαλάνη, Μυρτώ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Σχηματίζοντας δίκτυα επικοινωνίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε έκτακτη κατάσταση σε περίπτωση φυσικής καταστροφής διαπερνώντας τον αστικό ιστό του μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας

Μεταπτυχιακή Εργασία 16735
Συγγραφέας:
Παναγοπούλου, Δήμητρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Λιμάνι και πόλη, συμπληρωματικότητα ή ανταγωνιστικότητα; Η περίπτωση της Ηγουμενίτσας

Μεταπτυχιακή Εργασία 17546
Συγγραφέας:
Πιτούλη, Αφροδίτη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Η πολιτική προστασία στην Ελλάδα. Εξελίξεις και ανατροπές

Άρθρο Περιοδικού 219
Δημιουργός:
Δελλαδέτσιμας, Παύλος Μαρίνος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Άρθρο Περιοδικού 133
Δημιουργός:
Δελλαδέτσιμας, Παύλος Μαρίνος
Κανάρογλου, Παύλος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Η τρέχουσα δυναμική της ανάπτυξης της Αθήνας: συμβατικό-νεό πρότυπο και έργα υποδομής

Άρθρο Περιοδικού 347
Δημιουργός:
Δελλαδέτσιμας, Παύλος Μαρίνος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Τα εμπορικά κέντρα στην Ευρώπη και την Ελλάδα: ζητήματα σχεδιασμού και ρύθμιση

Άρθρο Περιοδικού 643
Δημιουργός:
Δελλαδέτσιμας, Παύλος Μαρίνος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Αστική ανάπτυξη, ενσωμάτωση του στοιχείου της ασφάλειας στη σύγχρονη πόλη

Μεταπτυχιακή Εργασία 18075
Συγγραφέας:
Ιωσηφίδου, Σοφία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Απόπειρες περιφερειοποίησης: εμπόδια και προοπτικές ανάπτυξης: περίπτωση νομού Λακωνίας

Πτυχιακή Εργασία 14062
Συγγραφέας:
Κούβαρης, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Γεωγραφική αναδιάρθρωση του τομέα του λιανικού εμπορίου στην Κατερίνη

Πτυχιακή Εργασία 14054
Συγγραφέας:
Φάκα, Αντιγόνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Ο κατασκευαστικός κλάδος και χωρική ανάπτυξη στην Πάρο

Πτυχιακή Εργασία 14064
Συγγραφέας:
Λογαράς, Σπυρίδων
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. City branding / μάρκετινγκ της πόλης: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης: η ιδιαιτερότητα της ταυτότητάς της, αδυναμίες και προοπτικές

Μεταπτυχιακή Εργασία 18057
Συγγραφέας:
Καλαϊτζίδης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπεράκτιου αιολικού πάρκου στη Λευκάδα

Πτυχιακή Εργασία 18598
Συγγραφέας:
Τσαμαδιά, Μαρία Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης της νήσου Θήρας (Σαντορίνης) για την περίπτωση σεισμού, με τη μεθοδολογία εξέτασης της λειτουργίας της, ως ανοικτό και κλειστό σύστημα

Μεταπτυχιακή Εργασία 20143
Συγγραφέας:
Μποσκαΐνος, Δημήτριος Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Η μεταβαλλόμενη οικονομία στα κέντρα των πόλεων: η περιοχή του Ψυρρή στην Αθήνα της κρίσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 20714
Συγγραφέας:
Πατελίδα, Μαριάννα N.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Σχεδιασμός, Χωρική Ανάπτυξη και Αντίληψη του Κινδύνου: Η περίπτωση της Σαντορίνης

Διδακτορική Διατριβή 20853
Συγγραφέας:
Κατσιγιάννη, Πολυξένη Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0