Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης της νήσου Θήρας (Σαντορίνης) για την περίπτωση σεισμού, με τη μεθοδολογία εξέτασης της λειτουργίας της, ως ανοικτό και κλειστό σύστημα

Μεταπτυχιακή Εργασία 20143 437 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης της νήσου Θήρας (Σαντορίνης) για την περίπτωση σεισμού, με τη μεθοδολογία εξέτασης της λειτουργίας της, ως ανοικτό και κλειστό σύστημα
Συγγραφέας:
Μποσκαΐνος, Δημήτριος Π.
Επιβλέπων καθηγητής:
Δελλαδέτσιμας, Παύλος Μαρίνος
Περίληψη:
Βασικό στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει και να προτείνει μέθοδο σχεδιασμού έκτακτης ανάγκη, σε περίπτωση σεισμού, στη Νήσο Θήρα (Σαντορίνη), έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Το νησί είναι μια αυτοτελής οντότητα που καλείται να αντιμετωπίσει μια έκτακτη ανάγκη μετά από έναν μεγάλο σεισμό, χωρίς εξωτερική βοήθεια για πολλές ώρες ή ίσως και ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η προσέγγιση επικεντρώνεται σε μια θεώρηση του νησιού ως «κλειστό σύστημα». Στην περίπτωση της εξέτασης αυτής, τα στοιχεία, την τρωτότητα των οποίων καλούμαστε να ελέγξουμε και να μειώσουμε στα πλαίσια του εφικτού είναι:
• η πυκνότητα και η κατάσταση των κτιρίων και το δίκτυο μεταφορών.
• η σύνθεση και η κατανομή του πληθυσμού.
• η θέση τρωτών λειτουργιών.
• η επιχειρησιακή και οργανωτική αποτελεσματικότητα κρίσιμων δομών έκτακτης ανάγκης
• η θεσμική επάρκεια του συστήματος νησιωτικής διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση αιτημάτων, έκτακτης ανάγκης.
Το «ανοιχτό σύστημα» νησί, θα πρέπει να είναι σε θέση να μεγιστοποιήσει την ικανότητά του να λαμβάνει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματική εξωτερική στήριξη και να διασφαλίσει ότι ο πληθυσμός μπορεί να εκκενωθεί στην ηπειρωτική χώρα ή σε γειτονικές περιοχές αν κριθεί απαραίτητο. Έτσι συνολικά, θα προταθούν τρόποι για :
• Βελτιστοποίηση της ικανότητας λήψης εξωτερικής βοήθειας του Νησιού
• Βελτιστοποίηση της δυνατότητας εκκενώσεως του Νησιού
• Βελτιστοποίηση της Περιφερειακής προσβασιμότητας
• Αύξηση του Δυναμικού επικοινωνίας
• Μεγιστοποίηση Εισροής εξωτερικής βοήθειας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-06
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Λοιπά Θέματα:
Σεισμοί - Διαχείριση κινδύνου
Έκτακτες ανάγκες - Αντιμετώπιση
Εκτίμηση τρωτότητας
Γεωλογία - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Σαντορίνη
Φυσικές καταστροφές - Αντιμετώπιση
Φυσικές καταστροφές - Διαχείριση
Φυσικές καταστροφές - Σχεδιασμός
Λέξεις-κλειδιά:
Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης, Ανοικτό και Κλειστό Σύστημα, Τρωτότητα, Ικανότητα αντιμετώπισης, Θήρα
Περιγραφή:
215 σ. : εικ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0