Η μεταβαλλόμενη οικονομία στα κέντρα των πόλεων: η περιοχή του Ψυρρή στην Αθήνα της κρίσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 20714 172 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η μεταβαλλόμενη οικονομία στα κέντρα των πόλεων: η περιοχή του Ψυρρή στην Αθήνα της κρίσης
Συγγραφέας:
Πατελίδα, Μαριάννα N.
Επιβλέπων καθηγητής:
Δελλαδέτσιμας, Παύλος Μαρίνος
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να αποδώσει το σύνθετο και πολυδιάστατο πλαίσιο των οικονομικών και εν γένει μεταβολών που συντελούνται στα κέντρα των σύγχρονων πόλεων. Μέσα από το φαινόμενο του εξευγενισμού, όπως αυτό αναπτύσσεται μεθοδικά ή/και οργανικά και αποδίδεται στη βιβλιογραφία, δίνεται έμφαση στους παράγοντες που το δημιουργούν ή/και το εντείνουν. Με έμφαση στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις σε διάφορους τομείς (ιδιαίτερα στην κατοικία και τους κενούς χώρους), πραγματοποιείται διερεύνηση του φαινομένου, με μελέτη περίπτωσης την περιοχή του Ψυρρή, στο κέντρο της Αθήνας.
Σε αυτό το πλαίσιο διεξάγεται πρωτογενής έρευνα με τη χρήση ποιοτικής μεθόδου (δομημένες συνεντεύξεις) σε κατοίκους και εργαζόμενους της υπό μελέτη περιοχής, αλλά και εποπτική έρευνα πεδίου. Βασικός στόχος της έρευνας είναι να κατανοηθούν οι παράγοντες και οι ειδικές συνθήκες που οδήγησαν στην υφιστάμενη κατάσταση αλλά και να προκύψει ένα νέο ερμηνευτικό πλαίσιο, το οποίο θα συντελέσει στη διαμόρφωση νέων πολιτικών πρακτικών και σχεδιασμού με τη συμμετοχή των πολιτών.
Λέξεις-Κλειδιά:
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Πόλεις και κωμοπόλεις - Ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Ψυρρή
Οικονομία - Ελλάδα
Πόλεις και κωμοπόλεις - Οικονομικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
Εξευγενισμός, κρίση, κέντρο πόλης, κατοικία, Ψυρρή
Περιγραφή:
110 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MariannaPatelida.pdf

3 MB