Μετασχηματισμός του τοπίου στο κεντρικό Βένετο: προοπτικές εξέλιξης - προστασίας τοπίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 19650
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μετασχηματισμός του τοπίου στο κεντρικό Βένετο: προοπτικές εξέλιξης - προστασίας τοπίου
Συγγραφέας:
Λάγιου, Ευγενία Γ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Δελλαδέτσιμας, Παύλος Μαρίνος
Περίληψη:
Aντικείμενο της εργασίας είναι ο μετασχηματισμός του τοπίου στην κεντρική περιοχή της περιφέρειας του Βένετο, area centrale, περιοχή υψίστης ιστορικής και πολιτισμικής σημασίας, που η ίδια η περιφέρεια του Βένετο την αναγνωρίζει σαν ένα ενιαίο μητροπολιτικό σύστημα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται ιδιαίτερα στο χώρο που εκτείνεται μεταξύ τριών πρωτευουσών επαρχιών, Treviso, Padova, Venezia.
Η κεντρική μητροπολιτική περιοχή πυκνοκατοικημένη και έντονα καλλιεργημένη, θεωρείται η πλέον επιβαρυμένη από τις διαδικασίες εκβιομηχάνισης και αστικοποίησης της υπαίθρου, που εντεινόμενες στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας από το 1970 και μετά, ταυτοποιήθηκαν με τη διάρθρωση του οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης της «Τρίτης Ιταλίας», το οποίο βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο επίτευξης του πρώτου στόχου της εργασίας , να αποδώσει τις διαδικασίες και το χαρακτήρα του μετασχηματισμού του τοπίου, στην τεχνητή πεδιάδα της κεντρικής μητροπολιτικής περιοχής του Βένετο, και για την πληρέστερη κατανόηση της αξίας των μετασχηματισμών , εξετάζεται κατ’αρχή το τοπίο ως μέσο και αποτέλεσμα των πολιτισμικών διαδικασιών, η αξία της αναπαράστασης και η θεωρία του τοπίου ως θέατρο στο πλαίσιο της Νέας Πολιτισμικής Γεωγραφίας. Στη συνέχεια εξετάζονται οι παράγοντες που συνέβαλαν στη διάρθρωση του ιστορικού τοπίου της ενδοχώρας του Βένετο και οι παράγοντες που συνέβαλαν στον ριζοσπαστικό μετασχηματισμό του. Ως δεύτερος στόχος τίθεται, η διερεύνηση των προοπτικών που διαγράφονται για την εξέλιξη του τοπίου στο πλαίσιο προστασίας του. Για το σκοπό αυτό αναζητούνται οι «στόχοι» που τίθενται, μέσα από τα εργαλεία Περιφερειακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Βένετο, στο πλαίσιο εφαρμογής των πολιτικών προστασίας τοπίου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική πολιτική
Λοιπά Θέματα:
Αστικοποίηση - Ιταλία - Βένετο
Προστασία τοπίου - Ιταλία
Περιβαλλοντική πολιτική
Περιβαλλοντική πολιτική - Ιταλία
Λέξεις-κλειδιά:
διάχυση, αστικοποίηση, ύπαιθρος, στόχοι, τοπίο, πολιτικές
Περιγραφή:
124 σ. : εικ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ΛΑΓΙΟΥ,GEO,2017.pdf

4 MB