Διατήρηση παραδοσιακών οικισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό: η περίπτωση του παραδοσιακού οικισμού Μετσόβου

Πτυχιακή Εργασία 16804 526 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατήρηση παραδοσιακών οικισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό: η περίπτωση του παραδοσιακού οικισμού Μετσόβου
Συγγραφέας:
Γοδέβενου, Περσεφόνη
Επιβλέπων καθηγητής:
Δελλαδέτσιμας, Παύλος Μαρίνος
Περίληψη:
Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα, έχει προσλάβει τεράστια σημασία, ιδιαίτερα μετά την ισχύ του Συντάγματος του 1957 και τις αναθεωρήσεις που έγιναν. Από το 1978 και μετά , που έγινε η πρώτη καταγραφή των παραδοσιακών οικισμών στη χώρα μας , η πολιτεία λαμβάνει μια σειρά μέτρων για την προστασία αυτών.
Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς συστηματοποιείται το 1992 με το άρθρο 128 στην Συνθήκη του Μάαστριχτ. Σημαντική επίδραση στην διαμόρφωση των ευρωπαϊκών κειμένων οδηγιών για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς είχαν δυο κείμενα που ψηφίστηκαν μετά από τη Διεθνή Συνεδρία του ICOMOS για την διατήρηση των ιστορικών πόλεων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι κοινωνικές και οι εθνικές διατάξεις, οι οποίες αναφέρονται είτε άμεσα είτε έμμεσα στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση Όλα αυτά προσπαθούν να παρουσιαστούν μέσα από την παράθεση του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των παραδοσιακών οικισμών της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αναφορά στα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών οικισμών της Άγκυρας (Citadel) του Βελγίου (Bruges), του Ηνωμένου Βασιλείου (Lavenham) αλλά και της Ελλάδας (Μέτσοβο) και τέλος, μέσα από την μελέτη τεχνικών συντήρησης και διατήρησης της φυσιογνωμίας αυτών των οικισμών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-12-02
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Λέξεις-κλειδιά:
Παραδοσιακός, Οικισμός, Διατήρηση, Μέτσοβο, Ευρώπη
Περιγραφή:
99 σ., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0