Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η εξέλιξη του εμπορίου ρύπων στην ελληνική βιομηχανία

Μεταπτυχιακή Εργασία 5686
Συγγραφέας:
Τσουκαλάς, Αντώνιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική μόλυνση
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών των καταναλωτικών προϊόντων, με έμφαση στις συσκευασίες γάλακτος και χυμών και οι απόψεις των καταναλωτών

Μεταπτυχιακή Εργασία 3238
Συγγραφέας:
Μωράκη, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-12-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική μόλυνση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Διάθεση, διαχείριση και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των στερεών απορριμμάτων του Νομού Ηλείας

Πτυχιακή Εργασία 14640
Συγγραφέας:
Βρυνά, Φωτεινή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντική μόλυνση
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Πως επιβαρύνει η περιβαλλοντική ρύπανση την ανθρώπινη υγεία μέσω της διατροφής: η περίπτωση των διοξινών

Πτυχιακή Εργασία 4483
Συγγραφέας:
Κυριακού, Μαρίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2002
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική μόλυνση
Περιβαλλοντική υγεία
Προσωπική υγεία και υγιεινή
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Διάθεση, διαχείριση και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των στερεών απορριμμάτων της περιοχής του Τυρνάβου, Ν. Λάρισας

Πτυχιακή Εργασία 14196
Συγγραφέας:
Κουτάλου, Χαρίκλεια
Ημερομηνία κατάθεσης:
1998
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική μόλυνση
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη βιομηχανική ρύπανση στην περιοχή Οινοφύτων - Σχηματαρίου

Πτυχιακή Εργασία 14484
Συγγραφέας:
Καραγιάννη, Παναγιώτα
Ρουμελιώτου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική μόλυνση
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Πηνειός ποταμός - υγρότοπος Δέλτα του Πηνειού

Πτυχιακή Εργασία 14612
Συγγραφέας:
Τσιούργκανου, Βασιλική
Παπαδούλη, Χαρίκλεια
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Ρύπανση των υδάτων
Περιβαλλοντική μόλυνση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Οι επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος στην τροφική αλυσίδα: η περίπτωση των παραμένοντων οργανικών ρύπων και των βαρεων μετάλλων

Πτυχιακή Εργασία 1467
Συγγραφέας:
Κίρλαππου, Μαργαρίτα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική μόλυνση
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Ελευσίνα: ρύπανση του κόλπου της Ελευσίνας: η Ελευσίνα ιερή πόλη του χθές, η βιομηχανική πόλη του σήμερα

Πτυχιακή Εργασία 14608
Συγγραφέας:
Τριάδη, Διαμάντω
Καρρά, Χαρά
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική μόλυνση
Θαλάσσια ρύπανση
Ρύπανση των υδάτων
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις διυλιστηρίων: μελέτη περίπτωσης: MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ, Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.

Πτυχιακή Εργασία 16801
Συγγραφέας:
Ζηλεμένου, Αθανασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-12-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική μόλυνση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τις διατροφικές συνήθειες μιας τετραμελούς αστικής οικογένειας

Μεταπτυχιακή Εργασία 5730
Συγγραφέας:
Τρουμπούνη, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Περιβαλλοντική μόλυνση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Ολυμπιακοί αγώνες 2004: έργα και περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Πτυχιακή Εργασία 14512
Συγγραφέας:
Κούρου, Σταυρούλα
Σιώκη, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική μόλυνση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Σαρωνικού κόλπου

Πτυχιακή Εργασία 14486
Συγγραφέας:
Κασαπού-Χωριανοπούλου, Ε.
Ματσούκα, Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική μόλυνση
Θαλάσσια ρύπανση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Οι επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της διατροφής: η περίπτωση των βαρέων - τοξικών μετάλλων

Πτυχιακή Εργασία 14386
Συγγραφέας:
Κεχαγιόγλου, Μαργαρίτα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Ρύπανση των υδάτων
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Τοξικολογία
Περιβαλλοντική μόλυνση
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Ανθρώπινες επεμβάσεις και περιβαλλοντικά προβλήματα στο λεκανοπέδιο Αττικής τον τελευταίο αιώνα

Πτυχιακή Εργασία 14198
Συγγραφέας:
Κουτελίδα, Αντωνία
Λωνή, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική μόλυνση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Περιβαλλοντικές απειλές για την ανθρώπινη ασφάλεια στα Βαλκάνια

Μεταπτυχιακή Εργασία 3034
Συγγραφέας:
Σταυριανουδάκη, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική μόλυνση
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Οι περιβαλλοντικές συνέπειες του τσιγάρου και των εναλλακτικών μεθόδων καπνίσματος

Πτυχιακή Εργασία 23968
Συγγραφέας:
Βατίστα, Ευαγγελία, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική μόλυνση
Άδεια χρήσης:
19424 Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού 4.0

18. Εκβολικά συστήματα Κηφισού - Ιλισού, ανθρώπινες παρεμβάσεις, μεταβολές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Πτυχιακή Εργασία 14092
Συγγραφέας:
Αναγνώστου, Αυγή
Μαυρουδή Μιγάδη, Άννα, Μιχάλης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσική γεωγραφία
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική μόλυνση
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Τροφικά απόβλητα: ένα περιβαλλοντικό και κοινωνικό ζήτημα

Πτυχιακή Εργασία 18594
Συγγραφέας:
Σπυριδάκης, Κωνσταντίνος Παναγιώτης Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική μόλυνση
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Η αποξήρανση της λίμνης των Γιαννιτσών και η επίδραση στον οικονομικό τομέα και στο περιβάλλον

Πτυχιακή Εργασία 14616
Συγγραφέας:
Τσομπανάκη, Βασιλική
Γεωργίου, Ζωγραφιά
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντική μόλυνση
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0