Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ο μηχανισμός διαχείρισης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της κλιματικής αλλαγής

Μεταπτυχιακή Εργασία 5171
Συγγραφέας:
Μπόσινα, Κυριακή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Κλιματική αλλαγή και αντιπλημμυρική προστασία: η περίπτωση της Ολλανδίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 6950
Συγγραφέας:
Ζούνη, Σταυρούλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Ανάπτυξη συστήματος υπολογισμού δείκτη παράκτιας τρωτότητας με τη χρήση της γεωπληροφορικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 7284
Συγγραφέας:
Χαλκιάς, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Κλιματολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Ανάλυση των κλιματικών χαρακτηριστικών της ανατολικής Μεσογείου για τον 21ο

Μεταπτυχιακή Εργασία 8793
Συγγραφέας:
Χαρβαλιάς, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-08-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Γεωγραφική κατανομή, μεταβλητότητα και επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ελλάδα βάσει αναφορών ημερήσιου τύπου και καταγεγραμμένων μετρήσεων

Μεταπτυχιακή Εργασία 10396
Συγγραφέας:
Βλάχου, Όλγα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Κλιματολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Μελέτη του αιολικού και ηλιακού δυναμικού στην Ελλάδα υπό το καθεστώς κλιματικής αλλαγής τον 21ο αιώνα

Μεταπτυχιακή Εργασία 5651
Συγγραφέας:
Σακκής, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-08-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Συμβολή στην ανάπτυξη ενός συστήματος προειδοποίησης για επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, που ενέχουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία

Μεταπτυχιακή Εργασία 9343
Συγγραφέας:
Παπακρίβου, Αναστασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-04-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Οι δασικές πυρκαγιές ως αποτέλεσμα των κλιματικών αλλαγών: ο σχεδιασμός μιας διαδικτυακής χωρικής βάσης δεδομένων σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 8773
Συγγραφέας:
Αυγίκου, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Υδρομετεωρολογικές συνθήκες που επικράτησαν κατά το πλημμυρικό γεγονός της δυτικής Αττικής στις 15 Νοεμβρίου 2017

Πτυχιακή Εργασία 21089
Συγγραφέας:
Πάνος, Κωνσταντίνος, Φίλιππος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Μετεωρολογία
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Θεματικά δορυφορικά προϊόντα με βάση εικόνες Landsat αρχείου για την παρακολούθηση των αλλαγών στην χιονοκάλυψη την περίοδο 1990-2016 σε ορεινούς όγκους της κεντρικής Ελλάδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 19626
Συγγραφέας:
Χριστόπουλος, Ηνίοχος Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Κλιματολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Μελέτη αλληλεπίδρασης της σκόνης φυσικής προέλευσης με το ατμοσφαιρικό περιβάλλον

Διδακτορική Διατριβή 24858
Συγγραφέας:
Τσαρπαλής, Κωνσταντίνος, Κυριάκος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-06-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Μετεωρολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στη Δημόσια Υγεία

Διδακτορική Διατριβή 24863
Συγγραφέας:
Καραγιαννοπούλου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-06-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Μετεωρολογία
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Η παγκόσμια αλλαγή του κλίματος: οι επιπτώσεις στην περιοχή της Μεσογείου

Πτυχιακή Εργασία 14158
Συγγραφέας:
Κανακάρη, Νεκταρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Δυνητική χωροθέτηση πλωτής συσκευής ανάκτησης κυματικής και υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στο Αιγαίο Πέλαγος

Πτυχιακή Εργασία 23330
Συγγραφέας:
Κωνσταντάκη, Μαρίνα, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-05-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Κλιματολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Οργάνωση, οπτικοποίηση και ανάλυση 3D γεωχωρικών δεδομένων για την μοντελοποίηση αστικού μικροκλίματος

Πτυχιακή Εργασία 18467
Συγγραφέας:
Χατζηνικολάου, Ευσταθία Ά.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Κλιματολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και μέτρα αντιμετώπισης για τη περιοχή της Αυστραλίας

Πτυχιακή Εργασία 17376
Συγγραφέας:
Βάσιλα, Αλεξία Ευσταθία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Φυσικές καταστροφές
Περιβαλλοντική μόλυνση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Διαχρονική παρακολούθηση φυσικών οικοσυστημάτων στην Ελλάδα με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων MERIS/ENVISAT

Πτυχιακή Εργασία 18161
Συγγραφέας:
Καραμιχαλάκη, Μαρία Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Μετεωρολογία
Κλιματολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Η μεταβολή στο θερμικό περιεχόμενο του Βορείου Ατλαντικού Ωκεανού από το 1986 έως και σήμερα με χρήση του προγράμματος Matlab

Πτυχιακή Εργασία 17348
Συγγραφέας:
Κουβάτη, Νεκταρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Κλιματολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0