Βιβλία και φάκελοι πράξεων

Υποσειρά 933 1779 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βιβλία και φάκελοι πράξεων
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 10 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα σχετικά με την τήρηση πρακτικών του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1965-94
Παραγωγός:
Διδασκαλείο
ΧΑΣΟΟ
Κανόνες πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Χρονική κάλυψη:
1965 - 1994
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 10 βιβλία και φακέλους που αφορούν στην τήρηση πρακτικών του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ. Περιλαμβάνει βιβλία Πράξεων του Δ.Σ. της ΧΑΣΟΟ, του Ε.Σ.Τ., του Συμβουλίου Σπουδαστικών Θεμάτων, Πράξεις για τη μεταβολή προϋπολογισμών καθώς και πρακτικά διαγωνισμών για προμήθειες

Φίλτρα

 

1. Πρακτικά Συνεδριάσεων - Βιβλίο 1ο Δ.Σ 65/1979

Φάκελος 1020
Χρονική κάλυψη:
1965 - 1979
Περιγραφή / Μέγεθος:
291 σ. + 5 σ.

2. Βιβλίο Πράξεων Δ.Σ. Πρακτικά ΧΑΣΟΟ από 1967-1979

Φάκελος 1021
Χρονική κάλυψη:
1967 - 1979
Περιγραφή / Μέγεθος:
229 σ.

3. Υποθέσεις ΙΚΑ Καθηγητών

Φάκελος 1016
Χρονική κάλυψη:
1988 - 1990
Περιγραφή / Μέγεθος:
154 σ. + 4 ταχ. Φάκελοι

4. Βιβλία Πράξεων Δ.Σ. Πρακτικά ΧΑΣΟΟ 1988-1993

Φάκελος 1022
Χρονική κάλυψη:
1988 - 1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
196 σ.

5. Βιβλίο 2ο Πράξεων Ε.Σ.Τ. ΧΑΣΟΟ από 1988-1994

Φάκελος 1026
Χρονική κάλυψη:
1988 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
142 σ. + 24 σ.

6. Βιβλίο πράξεων συμβουλίου Σπουδ. Θεμάτων ΧΑΣΟΟ

Φάκελος 1028
Χρονική κάλυψη:
1987 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
269 σ. + 3 σ.

7. Βιβλίο Πράξεων Δ.Σ. Πρακτικά ΧΑΣΟΟ 1994

Φάκελος 1023
Χρονική κάλυψη:
1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
23 σ.

8. Πρακτικά διαγωνισμών - προμήθειες

Φάκελος 1027
Χρονική κάλυψη:
1984 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
18 σ.

9. Πράξη 61 απόσπασμα Σχολικού Ταμείου

Φάκελος 1030
Χρονική κάλυψη:
1992
Περιγραφή / Μέγεθος:
3 σ.

10. Βιβλίο Πράξεων Ε.Σ.Τ. ΧΑΣΟΟ από 1974-1988

Φάκελος 1025
Χρονική κάλυψη:
1974 - 1988
Περιγραφή / Μέγεθος:
300 σ.