Βιβλία Πράξεων Δ.Σ. Πρακτικά ΧΑΣΟΟ 1988-1993

Φάκελος 1022 1061 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βιβλία Πράξεων Δ.Σ. Πρακτικά ΧΑΣΟΟ 1988-1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
196 σ.
Παραγωγός:
ΧΑΣΟΟ
Χρονική κάλυψη:
1988 - 1993
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τύπος υλικού:
Βιβλίο διαστάσεων 34x25 εκ.
Παρουσίαση περιεχομένου:
Βιβλίο πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου ΧΑΣΟΟ το οποίο περιέχει τις πράξεις 112-145, έσοδα-έξοδα (κατονομασία) για το χρονικό διάστημα 1988-93
Συμβαλλόμενος:
Διοικητικό Συμβούλιο ΧΑΣΟΟ
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λοιπά Θέματα:
Πρακτικά
Σημειώσεις:
Άλλη σήμανση 1γ
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία