Τμήμα Γεωγραφίας

Συλλογή 12882 2981 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Τμήμα Γεωγραφίας

Φίλτρα

 

1. Evaporative fluxes and Surface Soil Moisture Retrievals in a Mediterranean setting from Sentinel-3 and the "simplified triangle"

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 25626
Δημιουργός:
Petropoulos, George P.
Sandric, I.
Hristopulos, D.T.
Carlson, T.N.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Cross-Validation of Radio-Frequency-Interference Signature in Satellite Microwave Radiometer Observations over the Ocean

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 25632
Δημιουργός:
Wu, Ying
Li, M.
Bao, Y.
Petropoulos, George P.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Seasonal variation of key environmental parameters in the Sea of Oman using EO data and GIS

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 25646
Δημιουργός:
Al-Hajri, S.M.
Petropoulos, George P.
Markogianni, Vassiliki
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020-07-14
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Retrievals of key biophysical parameters at mesoscale from the Ts/VI scatterplot domain

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 25648
Δημιουργός:
Petropoulos, George P.
Hristopulos, D.T.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020-10-14
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής τροφίμων

Επιστημονική Δημοσίευση 15433
Τύπος δημοσίευσης:
Κεφάλαιο Βιβλίου
Δημιουργός:
Λαζαρίδη, Αικατερίνη-Κωνσταντία
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2005
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Estimating Chlorophyll-a of Inland Water Bodies in Greece Based on Landsat Data

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 24794
Δημιουργός:
Markogianni, Vassiliki
Kallivas, Dionissios
Petropoulos, George P.
Dimitriou, Elias
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020-06-29
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Challenges of Immigrant Associations and NGOs in contemporary Greece

Επιστημονική Δημοσίευση 15499
Τύπος δημοσίευσης:
Άρθρο Περιοδικού
Δημιουργός:
Παπαδόπουλος, Απόστολος
Φρατσέα, Λ. Μ.
Χαλκιάς, Χρίστος
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2013
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. A preliminary evaluation of the “simplified triangle” with Sentinel-3 images for mapping surface soil moisture and evaporative fluxes: results obtained in a Spanish savannah environment

Επιστημονική Δημοσίευση - Κεφάλαιο βιβλίου 24264
Δημιουργός:
Petropoulos, George P.
Sandric, I.
Pavlides, A.
Hristopulos, D.T.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Spectroradiometry as a tool for monitoring soil contamination by heavy metals in a floodplain site

Επιστημονική Δημοσίευση - Κεφάλαιο βιβλίου 24262
Δημιουργός:
Lamine, S.
Pandey, M.K.
Petropoulos, George P.
Brewer, P.A.
Srivastava, P.K.
Manevski, K.
Toulios, L.
Bachari, N.I.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Future perspectives and challenges in hyperspectral remote sensing

Επιστημονική Δημοσίευση - Κεφάλαιο βιβλίου 24263
Δημιουργός:
Pandey, M.K.
Balzter, H.
Srivastava, P.K.
Petropoulos, George P.
Bhattacharya, B.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Hyperspectral remote sensing in precision agriculture: present status, challenges and future trends

Επιστημονική Δημοσίευση - Κεφάλαιο βιβλίου 24265
Δημιουργός:
Singh, P.P.
Pandey, M.K.
Petropoulos, George P.
Pavlides, A.
Srivastava, P.K.
Koutsias, N.
Deng, K.A.K.
Bao, Y.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Use of Hyperion for Mangrove Forest Carbon Stock Assessment in Bhitarkanika Forest Reserve: A Contribution Towards Blue Carbon Initiative

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 24268
Δημιουργός:
Anand, A.
Pandey, M.K.
Petropoulos, George P.
Pavlides, A.
Srivastava, P.K.
Sharma, J.K.
Malhi, R.K.M.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Modelling Key Parameters Characterising Land Surface in 1D Space Using the SimSphere SVAT Model: Findings From its Use at European Ecosystems.

Επιστημονική Δημοσίευση - Κεφάλαιο βιβλίου 24266
Δημιουργός:
Suman, S.
North, M.R.
Petropoulos, George P.
Srivastava, P.K.
Hristopulos, D.T.
Fuzzo, D.S.
Lamine, S.
Carlson, T.N.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Quantifying Land Cover Changes in a Mediterranean Environment Using Landsat TM and Support Vector Machines

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 24303
Δημιουργός:
Fragou, S.
Kalogeropoulos, K.
Stathopoulos, N.
Louka, P.
Srivastava, P.K.
Karpouzas, K.
Kalivas, D.P.
Petropoulos, George P.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020-07-11
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Temperature and Humidity Profile Retrieval from FY4-GIIRS Hyperspectral Data Using Artificial Neural Networks

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 24310
Δημιουργός:
Cai, X.
Bao, Y.
Petropoulos, George P.
Lu, F.
Lu, Q.
Zhu, L.
Wu, Y.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020-06-09
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. An Integrated GIS-Hydro Modeling Methodology for Surface Runoff Exploitation via Small-Scale Reservoirs

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 24318
Δημιουργός:
Kalogeropoulos, K.
Stathopoulos, N.
Psarogiannis, A.
Pissias, E.
Louka, P.
Petropoulos, George P.
Chalkias, C.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020-11-13
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Appraisal of SMAP Operational Soil Moisture Product from a Global Perspective

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 24261
Δημιουργός:
Suman, S.
Srivastava, P.K.
Petropoulos, George P.
Pandey, M.K.
O'Neil, P.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Identifying Spatially Correlated Patterns between Surface Water and Frost Risk Using EO Data and Geospatial Indices

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 24325
Δημιουργός:
Louka, P.
Papanikolaou, I.
Petropoulos, George P.
Kalogeropoulos, K.
Stathopoulos, N.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020-02-24
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. An Integrated Spatiotemporal Pattern Analysis Model to Assess and Predict the Degradation of Protected Forest Areas

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 24322
Δημιουργός:
Malhi, R.K.M.
Anand, A.
Srivastava, P.K.
Sandhya Kiran, G.
Petropoulos, George P.
Chalkias, C.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020-08-29
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Exploring the use of UAVs with the simplified “triangle” technique for Soil Water Content and Evaporative Fraction retrievals in a Mediterranean setting

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 26098
Δημιουργός:
Petropoulos, George P.
Maltese, A.
Carlson, T.N.
Provenzano, G.
Pavlides, A.
Ciraolo, G.
Hristopulos, D.T.
Capodici, F.
Chalkias, C.
Dardanelli, G.
Manfreda, S.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0