Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Συμπεριφορά καταναλωτών ως προς την χρήση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 5460
Συγγραφέας:
Μπουλούμπασης, Αντώνιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Μελέτη του αιολικού και ηλιακού δυναμικού στην Ελλάδα υπό το καθεστώς κλιματικής αλλαγής τον 21ο αιώνα

Μεταπτυχιακή Εργασία 5651
Συγγραφέας:
Σακκής, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-08-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Αφαλάτωση με χρήση ηλιακής και αιολικής ενέργειας

Πτυχιακή Εργασία 9467
Συγγραφέας:
Κωστάκη, Αθανασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Μελέτη των απόψεων και των στάσεων των κατοίκων του Βόλου με την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 6748
Συγγραφέας:
Χατζηγιάννη, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Το υβριδικό ενεργειακό έργο Ικαρίας: η συμβολή του στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 6720
Συγγραφέας:
Σχίζα, Μαρία Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Πράσινη ανάπτυξη και επενδύσεις Α.Π.Ε. στη νησιωτική περιφέρεια: η περίπτωση της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 3694
Συγγραφέας:
Κατσούλα, Αθανασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-08-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός: περιβαλλοντικές επιπτώσεις αιολικού πάρκου

Μεταπτυχιακή Εργασία 2483
Συγγραφέας:
Δελλής, Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Η συμβολή της τεχνολογίας στην ανάπτυξη των περιφερειών της Ελλάδος: η περίπτωση των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην περιφέρεια Θεσσαλίας

Πτυχιακή Εργασία 9840
Συγγραφέας:
Γρατσάνη, Αθηνά
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Κοινωνική αποδοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 9696
Συγγραφέας:
Κουβαρά, Ιωάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-05-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης-οι περιπτώσεις του τεχνολογικού πολιτιστικού πάρκου Λαυρίου και της εταιρίας ΑΒΑΞ

Πτυχιακή Εργασία 19411
Συγγραφέας:
Ράπτη, Θωμαή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Χωροθέτηση θαλάσσιων αιολικών πάρκων στο Αιγαίο, το Ιόνιο και το Λιβυκό Πέλαγος με την χρήση εργαλείων γεωπληροφορικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 19489
Συγγραφέας:
Κατσέλη, Χριστίνα Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Ηλιακά θερμικά συστήματα στην Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 19672
Συγγραφέας:
Οικονόμου, Θεώνη Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Οικονομοτεχνική Μελέτη κύκλου ζωής κτιρίου μηδενικής ενέργειας και μηδενικών αποβλήτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 20059
Συγγραφέας:
Πλατανίτη, Βασιλική Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Λήψη αποφάσεων των καταναλωτών σχετικά με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Μεταπτυχιακή Εργασία 10018
Συγγραφέας:
Πούλιας, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-10-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Κοινωνική αποδοχή των εγκαταστάσεων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τους καταναλωτές

Μεταπτυχιακή Εργασία 8304
Συγγραφέας:
Σκούπρα, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Εφαρμογή της ΑΚΖ σε αιολικό πάρκο: μελέτη περίπτωσης: αιολικό πάρκο στη θέση «Πάτωμα», στο Δ. Τεμπών, στο Ν. Λάρισας»

Μεταπτυχιακή Εργασία 4407
Συγγραφέας:
Πακτίτη, Δέσποινα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Χωροθέτηση ΑΠΕ στη νήσο Μύκονο με τη χρήση της πολυκριτιριακής μεθόδου ανάλυσης

Πτυχιακή Εργασία 19064
Συγγραφέας:
Πολυκανδριώτης, Δημήτριος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Βιοκαύσιμα και βιωσιμότητα: στάσεις και απόψεις των Ελλήνων καταναλωτών – αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στον κλάδο παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 2143
Συγγραφέας:
Σιούλας, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Περιβαλλοντική προστασία
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιοτεχνολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Θέρμανση και ψύξη των δομημένων χώρων μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη διάδοση των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (ΓΑΘ) στον οικιακό τομέα

Διδακτορική Διατριβή 15440
Συγγραφέας:
Καρύτσας, Σπυρίδων
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-02-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Μελέτη των απόψεων κατοίκων της Λευκωσίας για την ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό χώρο

Πτυχιακή Εργασία 9349
Συγγραφέας:
Λοΐζου, Κλαίρια
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-08-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0