Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Αξιοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων και ιλύος βιολογικών καθαρισμών: δυνατότητες και περιβαλλοντικοί περιορισμοί, με έμφαση στα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά της ιλύος

Μεταπτυχιακή Εργασία 7131
Συγγραφέας:
Κανακάρη, Νεκταρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Διαχείριση απορριμμάτων: πρόγραμμα ανακύκλωσης Δήμου Ν. Ψυχικού

Πτυχιακή Εργασία 14444
Συγγραφέας:
Φασούλα, Μυρσίνη
Κριεμπάρδη, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000
Θεματικές Κατηγορίες:
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) στην μηχανική βιολογική επεξεργασία (ΜΒΕ) των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ): περίπτωση μελέτης το εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης & κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 15379
Συγγραφέας:
Καλογερόπουλος, Αλέξανδρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-07-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Αναερόβια συν-χώνευση αστικής ιλύος και αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων για τη βέλτιστη παραγωγή βιοαερίου

Διδακτορική Διατριβή 20466
Συγγραφέας:
Μαραγκάκη, Αγγελική Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Ποιοτικά χαρακτηριστικά ιλύος από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων του ελλαδικού χώρου

Μεταπτυχιακή Εργασία 1442
Συγγραφέας:
Μάλλιου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Θεματικές Κατηγορίες:
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του Νομού Τρικάλων

Μεταπτυχιακή Εργασία 14390
Συγγραφέας:
Κουτσομήτρου, Θεοδώρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Μελέτη της παραγωγής και πρόληψης στερεών τροφικών αποβλήτων από τα ελληνικά νοικοκυριά

Μεταπτυχιακή Εργασία 6414
Συγγραφέας:
Παπακώστα, Αθανασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου

Μεταπτυχιακή Εργασία 14851
Συγγραφέας:
Κιαπίδης, Σάββας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0