Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η εξέλιξη του εμπορίου ρύπων στην ελληνική βιομηχανία

Μεταπτυχιακή Εργασία 5686
Συγγραφέας:
Τσουκαλάς, Αντώνιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική μόλυνση
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και ήπια ανάπτυξη του Ν.Δ. Κίσαβου και των οικισμών Αμπελάκια, Τέμπη και Σπηλιά

Μεταπτυχιακή Εργασία 10541
Συγγραφέας:
Κατσιμπίρη, Παγώνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Γεωργία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Περιβαλλοντική αξιολόγηση της καλλιέργειας φασολιών του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών

Μεταπτυχιακή Εργασία 4535
Συγγραφέας:
Παπιά, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-05-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωργία και περιβάλλον
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Οι κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον, το Θεσμικό-Κανονιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους: η περίπτωση των ενδοκρινικών διαταρακτών

Διδακτορική Διατριβή 25050
Συγγραφέας:
Καλοφύρη, Παρασκευή, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Ένα παρατηρητήριο ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τον Υμηττό: πρόταση περιβαλλοντικής διαχείρισης ενός περιαστικού ορεινού όγκου στο μέλλον μιας βιώσιμης ανάπτυξης της Αθήνας

Μεταπτυχιακή Εργασία 2043
Συγγραφέας:
Βαρδάκα, Σταμάτα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Θεματικές Κατηγορίες:
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Εφαρμογή Συστημάτων Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 3465
Συγγραφέας:
Καραΐσκου, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής τροφίμων

Επιστημονική Δημοσίευση 15433
Τύπος δημοσίευσης:
Κεφάλαιο Βιβλίου
Δημιουργός:
Λαζαρίδη, Αικατερίνη-Κωνσταντία
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2005
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Η ενεργειακή συμπεριφορά των σχολικών κτιρίων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ανατολικής Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 14374
Συγγραφέας:
Αμερικάνου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο ρόλος της Ελλάδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 20807
Συγγραφέας:
Καλογερά, Μαρία Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Αντίληψη και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων : Η περίπτωση εξορύξεων στις Σκουριές Χαλκιδικής

Πτυχιακή Εργασία 20625
Συγγραφέας:
Γκέκας, Χρήστος Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Προτάσεις αναδιοργάνωσης του συστήματος μεταφοράς απορριμμάτων Δήμου Νικαίας, με τη χρήση προγράμματος GIS Routing: εφαρμογή σεμιναρίων ενός, δύο και τριών ρευμάτων αστικών απορριμμάτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 2430
Συγγραφέας:
Κωνσταντινίδης, Παύλος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός: περιβαλλοντικές επιπτώσεις αιολικού πάρκου

Μεταπτυχιακή Εργασία 2483
Συγγραφέας:
Δελλής, Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην επαρχία Ελασσόνας & Τεμπών - Κυσσάβου του Νομού Λάρισας. Κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις

Πτυχιακή Εργασία 14340
Συγγραφέας:
Τσινίδου, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2002
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Μελέτη των απόψεων των κατοίκων του Δήμου Κορίνθου για την έλλειψη πόσιμου νερού

Πτυχιακή Εργασία 14344
Συγγραφέας:
Τσώτου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-02-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Η υφισταμένη κατάσταση της λίμνης Παμβώτιδας και οι απόψεις των κατοίκων των Ιωαννίνων για αυτή

Πτυχιακή Εργασία 4872
Συγγραφέας:
Μπάρμπα, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις στην παράκτια ζώνη από Ν.Φάληρο μέχρι Βάρκιζα και οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις

Πτυχιακή Εργασία 14334
Συγγραφέας:
Τσάκα, Ιουλία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2002
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Διάθεση, διαχείριση και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των στερεών απορριμμάτων του Νομού Ηλείας

Πτυχιακή Εργασία 14640
Συγγραφέας:
Βρυνά, Φωτεινή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντική μόλυνση
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Διάθεση, διαχείριση και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των στερεών απορριμμάτων της περιοχής του Τυρνάβου, Ν. Λάρισας

Πτυχιακή Εργασία 14196
Συγγραφέας:
Κουτάλου, Χαρίκλεια
Ημερομηνία κατάθεσης:
1998
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική μόλυνση
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Η διαχείριση της περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας

Πτυχιακή Εργασία 14298
Συγγραφέας:
Ρεπανίδα, Μαριάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 19744
Συγγραφέας:
Κουτσοκέρα, Ιωάννα Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0