Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ο μηχανισμός διαχείρισης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της κλιματικής αλλαγής

Μεταπτυχιακή Εργασία 5171
Συγγραφέας:
Μπόσινα, Κυριακή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Κλιματική αλλαγή και αντιπλημμυρική προστασία: η περίπτωση της Ολλανδίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 6950
Συγγραφέας:
Ζούνη, Σταυρούλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Οι δασικές πυρκαγιές ως αποτέλεσμα των κλιματικών αλλαγών: ο σχεδιασμός μιας διαδικτυακής χωρικής βάσης δεδομένων σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 8773
Συγγραφέας:
Αυγίκου, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς από φυσικές καταστροφές

Μεταπτυχιακή Εργασία 21799
Συγγραφέας:
Λυρατζή, Μαρία, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Οι έννοιες της τρωτότητας και της προσαρμοστικότητας στους τεχνολογικούς κινδύνους

Μεταπτυχιακή Εργασία 14907
Συγγραφέας:
Μαύρου, Ελένη
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Γεωγραφία των μεταφορών και εφοδιασμού πόρων στην αντιμετώπιση κρίσεων: δημιουργία και σχεδιασμός μοντέλου

Πτυχιακή Εργασία 3600
Συγγραφέας:
Μπάκας, Ορέστης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Διαχείριση φυσικών κινδύνων σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς: περίπτωση μελέτης: φυσικοί κίνδυνοι στην Αρχαία Ολυμπία

Μεταπτυχιακή Εργασία 1594
Συγγραφέας:
Ζάμπα, Ιφιγένεια
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-05-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις από τους τυφώνες Katrina και Haiyan

Μεταπτυχιακή Εργασία 19420
Συγγραφέας:
Μανωλάκος, Αλέξανδρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας & Κατευθύνσεις βιώσιμου χωρικού σχεδιασμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 16670
Συγγραφέας:
Γιαμαλάκη, Δέσποινα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Συγκριτική μελέτη του σεισμού στο Ιζμίτ (Τουρκία -1999) και του σεισμού της L’ Aquila (Ιταλία -2009) ως προς την διαχείριση της έκτακτης ανάγκης

Μεταπτυχιακή Εργασία 16478
Συγγραφέας:
Στεφάνου, Ευαγγελία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ηφαίστεια και σεισμοί
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Φυσικές καταστροφές και οικονομικές επιπτώσεις από την πυρκαγιά του 2007 στο Νομό Ηλείας

Μεταπτυχιακή Εργασία 17483
Συγγραφέας:
Δούκα, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσικές καταστροφές
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης της νήσου Θήρας (Σαντορίνης) για την περίπτωση σεισμού, με τη μεθοδολογία εξέτασης της λειτουργίας της, ως ανοικτό και κλειστό σύστημα

Μεταπτυχιακή Εργασία 20143
Συγγραφέας:
Μποσκαΐνος, Δημήτριος Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Στατιστική ανάλυση μεγάλων δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 20229
Συγγραφέας:
Σκρεπετός, Αντώνιος Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας στη λεκάνη απορροής του Ποταμού Φοίνικα (Β. Πελοπόννησος)

Μεταπτυχιακή Εργασία 20233
Συγγραφέας:
Λάμπρου, Αικατερίνη Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Υδρολογία. Ύδατα
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Ανίχνευση και αναγνώριση των βλαβών μετά από το σεισμό στις 26/1/2014 και 3/2/2014 στην νήσο Κεφαλονιά με την χρήση των δορυφορικών δεδομένων PLEIADES

Πτυχιακή Εργασία 18372
Συγγραφέας:
Μανώλης, Ιωάννης Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Τεχνολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η πολιτική προστασία στη σύγχρονη εποχή: η περίπτωση των περιβαλλοντικών κίνδυνων

Πτυχιακή Εργασία 18393
Συγγραφέας:
Καραφωτιά, Αθανασία Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Περιβαλλοντική προστασία
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Διερεύνηση της παράκτιας επικινδυνότητας στον Ελλαδικό χώρο - μελέτη περίπτωσης η νήσος Σύρος

Μεταπτυχιακή Εργασία 19499
Συγγραφέας:
Αυγερίκος - Σαμωνάς, Γεώργιος Αλέξανδρος Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Μελέτη των υδρομετεωρολογικών συνθηκών που επικράτησαν στην πλημμύρα του Ευρώτα στις 7 Σεπτεμβρίου 2016

Πτυχιακή Εργασία 19588
Συγγραφέας:
Δημητριάδου, Σταυρούλα Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Διερεύνηση της σχέσης της χωροχρονικής κατανομής της βροχόπτωσης με την επιφανειακή απορροή, σε χειμαρρική λεκάνη (ποταμός Κλαδέος) με την αξιοποίηση Σ.Γ.Π

Μεταπτυχιακή Εργασία 19437
Συγγραφέας:
Πεντέρης, Δημήτρης Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων στην εφαρμογή του κώδικα ISPS

Μεταπτυχιακή Εργασία 18366
Συγγραφέας:
Βαρούνης, Νικόλαος Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Τεχνολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0