Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Σύγχρονες προσεγγίσεις του Κυπριακού ζητήματος

Πτυχιακή Εργασία 8973
Συγγραφέας:
Μικρομάστορας, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Ιστορία (Γενικά)
Πολιτικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Η τρομοκρατία στην Ελλάδα από το 2004 έως το 2014. Η άποψη των πολιτικών κομμάτων και της Ελληνικής Αστυνομίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 19597
Συγγραφέας:
Κοτσιφάκη, Αργυρώ Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πολιτικές επιστήμες (Γενικά)
Κοινωνιολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Πολιτική Άμυνα και Πολιτική Προστασία: Δύο μηχανισμοί με κοινό στόχο. Διεθνής πρακτική, η ελληνική περίπτωση, προτάσεις ολιστικής προσέγγισης των εκτάκτων αναγκών

Μεταπτυχιακή Εργασία 19624
Συγγραφέας:
Κουρελής, Αλέξιος Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πολιτικές επιστήμες (Γενικά)
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. «Η Ζωή του Παιδιού»: Παρουσίαση των ιστορικών και εθνικών θεμάτων (1946-1950)

Μεταπτυχιακή Εργασία 20249
Συγγραφέας:
Σωφρονίου, Μυρτώ Χ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Φιλοσοφία. Ψυχολογία. Θρησκεία
Πολιτικές επιστήμες (Γενικά)
Ιστορία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Οι απόψεις για την αγωγή των παιδιών όπως διατυπώνονται στα "Πολιτικά" του Αριστοτέλη

Πτυχιακή Εργασία 14562
Συγγραφέας:
Πετροπούλου, Πενζεχρή
Τσοπανά, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Φιλοσοφία (Γενικά)
Πολιτικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης

Πτυχιακή Εργασία 14208
Συγγραφέας:
Κουζέλη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
1998
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Πολιτικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Η γεωπολιτική των αγωγών: εφοδιάζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση με φυσικό αέριο

Πτυχιακή Εργασία 18591
Συγγραφέας:
Ζομπανάκης, Στυλιανός Νέαρχος Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πολιτικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Πολιτικές και κινήματα εντός του παγκοσμιοποιημένου εμπορίου τροφίμων

Μεταπτυχιακή Εργασία 18109
Συγγραφέας:
Τσενέ, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πολιτικές επιστήμες (Γενικά)
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Το «Ισλαμικό Κράτος» ως απειλή για τη διεθνή ασφάλεια

Πτυχιακή Εργασία 19165
Συγγραφέας:
Ρεκουνιώτης, Ραφαήλ Γεώργιος Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πολιτικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Μοντέλα εκλογικής συμπεριφοράς και διάσταση του χώρου

Μεταπτυχιακή Εργασία 18404
Συγγραφέας:
Κωστόπουλος, Γεώργιος Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πολιτικές επιστήμες (Γενικά)
Ανθρωπολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Η Αμπχάζια: ένα de facto κράτος

Πτυχιακή Εργασία 6705
Συγγραφέας:
Μετάνοια, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτικές επιστήμες (Γενικά)
Ιστορική γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0