Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Συναός (Σιμάβ)

Χάρτης 1148
Κλίμακα:
1:250,000
Γεωγραφική περιοχή:
Σιμάβ
Εκδότης:
Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Δορύλαιον (Εσκί-Σεχήρ)

Χάρτης 1134
Κλίμακα:
1:250,000
Συντεταγμένες:
30°32'03"--E 30°32'15"/N 39°48'03"--N 39°47'54"
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γεωγραφική περιοχή:
Turkey
Εκδότης:
Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Νικομήδεια

Χάρτης 1140
Κλίμακα:
1:250,000
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γεωγραφική περιοχή:
Νικομήδεια
Εκδότης:
Τοπογραφική Υπηρεσία Γενικού Στρατηγείου
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Άγκυρα

Χάρτης 1136
Κλίμακα:
1:250,000
Συντεταγμένες:
E 32°26'53"--E 33°13'41"/N 40°08'12"--N 39°35'19"
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γεωγραφική περιοχή:
Άγκυρα
Εκδότης:
Γενικόν Στρατηγείον, Επιτελείον - Γραφείον ΙΙ, Τοπογραφικό Τμήμα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Η αξιοποίηση της τέχνης και της τεχνολογίας στη διδακτική της ιστορίας: η περίπτωση της Βυζαντινής περιόδου

Μεταπτυχιακή Εργασία 18115
Συγγραφέας:
Μαλτέζου, Ανθούσα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Ιστορία
Τεχνολογία (Γενικά)
Καλές τέχνες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Μικρασιάτες πρόσφυγες στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Ταυτότητες σε μια διαχρονική θεώρηση.

Μεταπτυχιακή Εργασία 18000
Συγγραφέας:
Σπαθοπούλου, Μαρίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ιστορία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Σιβρί - Χισσάρ / Ιουστιανούπολις

Χάρτης 1154
Κλίμακα:
1:250,000
Συντεταγμένες:
N 38° 11' 51'' / E 26° 50' 19''
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γεωγραφική περιοχή:
Μικρά Ασία, Τουρκία
Εκδότης:
Γενικόν Στρατηγείον, Επιτελείον - Γραφείον ΙΙ, Τοπογραφικό Τμήμα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Η αμφισβήτηση των χωρικών ορίων της Συνθήκης της Λωζάννης από την Τουρκία: οι εθνικές και οι διεθνείς επιδιώξεις της

Πτυχιακή Εργασία 21535
Συγγραφέας:
Γεωργιάδης, Ραφαήλ, Μιλτιάδης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ιστορία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0