Συναός (Σιμάβ)

Χάρτης 1148 1438 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Συναός (Σιμάβ)
Εκδότης:
Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού
Περιγραφή:
Χάρτης 68x52 εκ.
Κλίμακα:
1:250,000
Γεωγραφική περιοχή:
Σιμάβ
Θεματικές Κατηγορίες:
Χάρτες
Ιστορία
Λοιπά Θέματα:
Μικρά Ασία - Χάρτες
Ελλάδα - Ιστορία - Μικρασιατική εκστρατεία, 1919-1922 - Χάρτες
Κιουτάχεια (Μικρά Ασία) - Χάρτες
Σημειώσεις:
Προσωρινή εκτύπωσις, Αι καμπύλαι δεν έχουσι υψομετρικήν αξίαν
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην αναπαραγωγή
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0