Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η συμβολή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη τοπική ανάπτυξη του Νομού Πρεβέζης

Μεταπτυχιακή Εργασία 6386
Συγγραφέας:
Πουρνάρα, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης Καρδίτσας

Πτυχιακή Εργασία 10235
Συγγραφέας:
Λαλιώτη, Εμμανουέλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Η σημασία της ιχνηλασιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας η επιρροή στους καταναλωτές

Πτυχιακή Εργασία 20665
Συγγραφέας:
Κιέζου, Σοφία-Μαρία Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Η διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις, η περίπτωση της Κορίνθου

Πτυχιακή Εργασία 7778
Συγγραφέας:
Γελάση, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Εταιρική κοινωνική ευθύνη και η συμπεριφορά του καταναλωτή

Πτυχιακή Εργασία 9921
Συγγραφέας:
Βλαχούλη, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Η συμβολή των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών περιοχών: η περίπτωση του Κολωνού στην Αθήνα

Πτυχιακή Εργασία 18093
Συγγραφέας:
Κρίθυμος, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Επιχειρηματικά μοντέλα με εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 19617
Συγγραφέας:
Ανδρικοπούλου, Αθηνά Αναστασία Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Περιβαλλοντική και οικονομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων

Πτυχιακή Εργασία 19675
Συγγραφέας:
Λώλος, Δημήτριος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική πολιτική
Οικονομία
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Προοπτικές επιχειρηματικότητας για στήριξη μονογονεϊκών οικογενειών

Μεταπτυχιακή Εργασία 19751
Συγγραφέας:
Αλεξανδρή, Δανάη Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Επιχειρηματικότητα
Οικογένεια. Γάμος. Γυναίκες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα: το παράδειγμα των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και οι προοπτικές τους στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 19772
Συγγραφέας:
Μαρκούση, Χρυσούλα Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Μελέτη παραγόντων που επιδρούν στην υιοθέτηση του cloud computing

Μεταπτυχιακή Εργασία 19810
Συγγραφέας:
Γρίβας, Ηρακλής Παναγιώτης Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Τεχνοοικονομική ανάλυση διοργάνωσης αγώνων ESPORTS

Πτυχιακή Εργασία 20029
Συγγραφέας:
Συρανίδη, Ελένη Σταματία Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Τα χαρακτηριστικά και οι δραστηριότητες των οικογενειακών επιχειρήσεων

Μεταπτυχιακή Εργασία 10215
Συγγραφέας:
Παστραπά, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ποιοτικές ενδείξεις ΠΟΠ-ΠΓΕ – Εμπειρική διερεύνηση στο ελληνικό γιαούρτι

Μεταπτυχιακή Εργασία 21580
Συγγραφέας:
Αθανασόπουλος, Ευάγγελος, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Γεωργική οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα: κίνητρα και ανασταλτικοί παράγοντες

Μεταπτυχιακή Εργασία 17422
Συγγραφέας:
Δράκος, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-06-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Επιχειρηματικότητα
Κίνητρα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Εταιρική κοινωνική ευθύνη και κρίση: οι τάσεις στο ελληνικό εταιρικό τοπίο

Μεταπτυχιακή Εργασία 5947
Συγγραφέας:
Ζησιμοπούλου, Χρυσάνθη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Οικονομία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και καταναλωτική συμπεριφορά στον τραπεζικό τομέα

Πτυχιακή Εργασία 20156
Συγγραφέας:
Λαχανά, Κοραλία Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Η συμβολή της πράσινης επιχειρηματικότητας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών περιοχών της χώρας

Διδακτορική Διατριβή 16389
Συγγραφέας:
Βήκας, Ιωάννης - Οδυσσέας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Στρατηγικό και επιχειρηματικό μοντέλλο εταιρείας αεροδρομίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 17894
Συγγραφέας:
Κόλιας, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Επιχειρηματικότητα
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Μελέτη Ανοικτών Επιχειρηματικών Μοντέλων στηριζόμενων στη χρήση της Πληροφορικής και προσδιορισμός συστατικών στοιχείων

Μεταπτυχιακή Εργασία 17928
Συγγραφέας:
Αλευρά, Παγώνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0