Διαχειριστικά - Συμβάσεις

Υποσειρά 936 1445 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διαχειριστικά - Συμβάσεις
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 12 φακέλους και λυτά έγγραφα σχετικά με διαχειριστικά θέματα και με συμβάσεις του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1975-94
Παραγωγός:
Διδασκαλείο
ΧΑΣΟΟ
Κανόνες πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Χρονική κάλυψη:
1967 - 1994
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 12 φακέλους και λυτά έγγραφα και περιλαμβάνει συγκεκριμένα: Στοιχεία διαγωνισμών, διάφορα διαχειριστικά έγγραφα, στοιχεία για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, υποδείγματα συμβάσεων, συμβάσεις εργολαβίας

Φίλτρα

 

1. Υπόδειγμα για σύμβαση εργασίας ωρομίσθιας απασχόλησης

Φάκελος 1083
Χρονική κάλυψη:
1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
5 σ.

2. Πρόσληψη καθαρίστριας 2

Φάκελος 1081
Χρονική κάλυψη:
1991 - 1992
Περιγραφή / Μέγεθος:
12 σ.

3. Σύμβαση εργολαβίας

Φάκελος 1084
Χρονική κάλυψη:
1992
Περιγραφή / Μέγεθος:
2 σ.

4. Συμβάσεις (3 φάκελοι)

Φάκελος 1075
Χρονική κάλυψη:
1975 - 1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
3 υποφάκελοι έκτασης 203 σ. (43, 56, 89 σ.)

5. Διαχειριστικά διάφορα

Φάκελος 1076
Χρονική κάλυψη:
1983 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
2 υποφάκελοι έκτασης 305 σ. + 10 Β4 + 10 μπλοκ

6. Στοιχεία διαγωνισμών

Φάκελος 1077
Χρονική κάλυψη:
1972 - 1983
Περιγραφή / Μέγεθος:
5 υποφάκελοι έκτασης 668 σ. + 2 βιβλ. + 108 σ.

7. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπής

Φάκελος 1073
Χρονική κάλυψη:
1967 - 1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
156 σ.

8. Διοικητικό Συμβούλιο ΧΑΣΟΟ αποφάσεις, κλπ.

Φάκελος 1072
Χρονική κάλυψη:
1981 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
189 σ.

9. Καθαρίστρια 1993

Φάκελος 1078
Χρονική κάλυψη:
1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
6 σ.

10. Ορισμός καθαρίστριας

Φάκελος 1079
Χρονική κάλυψη:
1991 - 1992
Περιγραφή / Μέγεθος:
12 σ. + 1 βιβλίο (124 σ. + 1 εξώφυλλο)

11. Καθαρίστριες 1

Φάκελος 1080
Χρονική κάλυψη:
1990 - 1992
Περιγραφή / Μέγεθος:
28 σ.

12. Πρόσληψη καθαρίστριας με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. του Δημοσίου

Φάκελος 1082
Χρονική κάλυψη:
1991
Περιγραφή / Μέγεθος:
15 σ.