Πρωτόκολλα

Υποσειρά 934 1731 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρωτόκολλα
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 10 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα σχετικά με την τήρηση πρωτοκόλλου του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1973-94
Παραγωγός:
Διδασκαλείο
ΧΑΣΟΟ
Κανόνες πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Χρονική κάλυψη:
1973 - 1994
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 10 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα που αφορούν στην τήρηση πρωτοκόλλου του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ. Περιλαμβάνει το πρωτόκολλο αλληλογραφίας της ΧΑΣΟΟ, το πρωτόκολλο κλεισίματος βιβλίων του Ε.Σ.Τ., το πρωτόκολλο χορήγησης τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων για τα έτη 1973-76, το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής αρχείων και το πρωτόκολλο της Γραμματείας για τα έτη 1967-73

Φίλτρα

 

1. ΧΑΣΟΟ πρωτόκολλο χορήγησης τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων [1973-1976]

Φάκελος 1035
Χρονική κάλυψη:
1973 - 1976
Περιγραφή / Μέγεθος:
194 σ. + 1 σ.

2. Πρωτόκολλα κλεισίματος βιβλίων Ε.Σ.Τ

Φάκελος 1031
Χρονική κάλυψη:
1973 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
63 σ.

3. Πρωτόκολλον αλληλογραφίας ακαδ. έτος 1982

Φάκελος 1038
Χρονική κάλυψη:
1982
Περιγραφή / Μέγεθος:
199 σ. + 4 σ.

4. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας 1990-1994

Φάκελος 1032
Χρονική κάλυψη:
1990 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
158 σ.

5. Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής αρχείων

Φάκελος 1040
Χρονική κάλυψη:
1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
4 σ.

6. Βιβλίο πρωτοκόλλου 1987-[1990]

Φάκελος 1033
Χρονική κάλυψη:
1987 - 1990
Περιγραφή / Μέγεθος:
195 σ.

7. Βιβλίο πρωτοκόλλου ΧΑΣΟΟ [1976-1977]

Φάκελος 1034
Χρονική κάλυψη:
1976 - 1977
Περιγραφή / Μέγεθος:
87 σ.

8. Πρωτόκολλον από 11-12-1984

Φάκελος 1036
Χρονική κάλυψη:
1984 - 1987
Περιγραφή / Μέγεθος:
195 σ. + 2 σ.

9. Πρωτόκολλον 1977-1978/1982

Φάκελος 1037
Χρονική κάλυψη:
1977 - 1982
Περιγραφή / Μέγεθος:
187 σ.

10. Πρωτόκολλο Γραμματείας [1967-1973]

Φάκελος 1039
Χρονική κάλυψη:
1967 - 1973
Περιγραφή / Μέγεθος:
96 σ.