Μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις για την αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων για τα μουσεία

Μεταπτυχιακή Εργασία 8330 699 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις για την αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων για τα μουσεία
Συγγραφέας:
Γράψα, Ιωάννα
Επιβλέπων καθηγητής:
Νάκου, Ειρήνη
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία μελετά τη μουσειακή εκπαίδευση σε σχέση με το σχολείο. Διερευνά τις αντιλήψεις και στάσεις των μαθητών για το μουσείο, και εξετάζει την αποτελεσματικότητα εφαρμογής συγκεκριμένων μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων σε επιλεγμένο δείγμα μαθητών Δημοτικού. Στόχος της ερευνητικής αυτής μελέτης, είναι να δειχθεί, το εάν, με την εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος, που αποσκοπεί στη γνωριμία των μαθητών/τριών με τον τρόπο που το μουσείο στήνεται και λειτουργεί, (χρησιμοποιώντας ως εργαλεία τις νέες τεχνολογίες και την επιμέλεια έκθεσης), μπορεί να αλλάξουν στάσεις και στερεοτυπικές αντιλήψεις, που ενδεχομένως επικρατούν στους μαθητές για τα μουσεία.
Το θεωρητικό μέρος, στο οποίο βασίζεται η ερευνητική εργασία, κινείται με βασικό άξονα την εξέλιξη της σχέσης μουσείου-σχολείου, τις δράσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτό. Με βάση τις έρευνες που γίνονται από τα μουσεία διεθνώς, διαμορφώθηκαν οι κατηγορίες των στάσεων και αντιλήψεων για τα μουσεία και τη μουσειακή εμπειρία που εμφανίζονται να επικρατούν στο ευρύτερο κοινό.
Τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος, υποστηρίζουν τη δυνατότητα αλλαγής στερεοτυπικών αντιλήψεων των μαθητών με συγκεκριμένες μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις και υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα συστηματική ένταξης της μουσειακής εκπαίδευσης στο σχολικό πρόγραμμα, ως μέρος μίας ευρύτερης πολιτισμικής αγωγής.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-25
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Μουσειολογία. Μουσεία μέθοδοι και τεχνικές
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Μουσεία και σχολεία
Museums and schools
Μουσεία - Εκπαιδευτικές απόψεις
Museums - Educational aspects
Λέξεις-κλειδιά:
Μουσεία, παιδαγωγικές απόψεις, εκπαίδευση
Περιγραφή:
119 σ. : εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Grapsa_Ioanna.pdf